blank

Dopravné riešenie

Dopravné riešenie patrí k základným službám našej spoločnosti. ESA LOGISTIKA poskytuje dopravné služby lokálneho aj globálneho rozsahu. Klientom ponúka zabezpečenie cestnej, železničnej, leteckej, lodnej a intermodálnej prepravy vrátane špeciálnych prepráv nadrozmerných nákladov a dopravy tovaru s vysokou hodnotou, to všetko importne aj exportne v rámci európskych a svetových destinácií.

 ESA LOGISTIKA navrhuje také dopravné riešenia, ktoré najlepšie spĺňajú požiadavky zákazníkov s ohľadom na minimalizáciu nákladov a optimálne nastavenie toku prepravovaného tovaru. S využitím rozsiahlych skúseností, informačných systémov, vlastného fleetu a overených dodávateľov dopravných služieb, vrátane globálnej logistickej siete Hitachi Transport System Group, vytvára dopravné riešenia „na kľúč“.

ESA LOGISTIKA vždy venuje zvláštnu pozornosť optimalizácii nielen finančného a časového faktoru, ale aj ekologickým aspektom prepráv.

blank

Cestná doprava

ESA LOGISTIKA zaisťuje medzinárodnú aj vnútroštátnu cestnú dopravu formou konvenčných aj expresných celovozových prepráv, dokládok, vysokoobjemových a nadrozmerných prepráv.

blank

Železničná doprava

ESA LOGISTIKA ponúka železničné prepravy v rámci Európy so špecializáciou na východné teritórium s nadväznosťou na Rusko a Áziu.

blank

Letecká a námorná doprava

ESA LOGISTIKA poskytuje komplexný servis leteckej a námornej prepravy ako súčasť globálneho dopravného riešenia.

blank

Dopravné služby Premium FTL

ESA LOGISTIKA vyvinula pre prepravy senzitívneho tovaru a tovaru s vysokou hodnotou špeciálnu službu Premium FTL.

blank

Špeciálne prepravy

ESA LOGISTIKA je odborníkom na nadrozmerné prepravy. Vysoká hmotnosť, nadštandardné rozmery aj vysoká cena je typická nielen pre priemyslové celky, ale aj pre mnoho ďalších nákladov, ktoré je treba premiestniť nielen po ceste.

Dopravné služby využíva mnoho zákazníkov ESA LOGISTIKA v kombinácii so skladovacími a colnými službami vrátane VAS.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa:
ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec

Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Andrej Ott

Mob.: +421 908 935 963
Email: Ott.Andrej@esa-logistics.eu  

Ing. Ingrid Domoráková

Mob.:  +421 908 768 833
Email:  Domorakova.Ingrid@esa-logistics.eu