Certifikáty

Pre mnoho služieb, ktoré ESA LOGISTIKA ponúka je treba certifikácia, ale mnoho certifikátov ESA LOGISTIKA získala na základe vlastných rozhodnutí vyplývajúcich zo snahy ukázať svoju kvalitu, systematickosť, prehľadnosť a environmentálne chovanie.

Hľadáte ďalšie informácie?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o. , Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA LOGISTIKA

Email: info.sk@esa-logistics.eu
Tel.: +421 (2) 20 830 111