Predaj FMCG

Je obchodná a logistická služba – predaj rýchloobrátkového sortimentu, ktorý je realizovaný pre výrobcov a obchodné spoločnosti prostredníctvom vlastného obchodného tímu ESA LOGISTIKA a to na území Slovenska. Predaj prebieha v sieti nezávislého trhu a v lokálnych obchodných reťazcoch.

Skúsenosti v oblasti obchodu a distribúcie máme od roku 2002, kedy sa spoločnost Procter&Gamble rozhodla zveriť distribúciu svojich výrobkov na nezávislom trhu a do lokálnych obchodných reťazcov do rúk jednej spoločnosti.  ESA LOGISTIKA vytvorila predajný distribučný systém, ktorý je organizovaný formou presellingu, čo znamená, že obchodní zástupcovia navštevujú maloobchody a vytvárajú objednávky, ktoré sú najneskôr do 48 hodín doručené.
Do tohoto systému predaja spoločnosti ESA LOGISTIKA sa postupne začleňujú noví dodávatelia a to nielen z drogistického segmentu. Práve zväčšujúci sa rozsah predávaných výrobkov čo do počtu aj čo do segmentov tvorí celý predajný systém viac a viac efektívnejší.

 ESA LOGISTIKA behom histórie predaja FMCG vytvorila veľmi dobrý, skúsený a profesionálny obchodný tým. Len pre maloobchodný servis je vyčlenených viac ako 28 obchodných zástupcov a 4 Area sales manažéri. Využitie získaného know-how a schopného obchodného tímu umožňuje neustály nárast objemov predaja vo všetkých segmentoch FMCG.  

Varianty využitia služby FMCG predaj:

 • predaje zabezpečené spoločnosťou ESA LOGISTIKA
 • predaje menom partnera
 • merchandising
 • zber marketingových dát

Základné mechaniky predaja

 • priame objednávky
 • transférové objednávky

Základné distribučné kanály

 • nezávislý trh drogérií
 • nezávislý trh food&mix
 • COOP
 • CBA
 • Terno

 

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Richard Novák

Mob.: +421 905 682 563
Email: Novak.Richard@esa-logistics.eu