Colná deklarácia

Oddelenie colnej deklarácie ESA LOGISTIKA vzniklo v roku 1994. Počas svojej dlhej existencie načerpalo zásadné know-how, ktoré neustále navyšuje. Je spoľahlivým partnerom pre zákazníkov využívajúcich naše logistické služby, ale má takisto široké portfólio vlastných zákazníkov.

 ESA LOGISTIKA pre všetkych svojich klientov vždy hľadá v oblasti colnej problematiky nejefektívnejšie riešenie „na mieru“. Je držiteľom certifikátu AEO-C *. Využíva zázemie finančne stabilnej spoločnosti k poskytovaniu vlastných záruk.

Medzi základné poskytované služby patrí:

Outsourcing colných služieb

Colné poradenstvo

Komunikácia s colnou správou

Vystavenie dokladov a zastupovanie pri colnom, daňovom a správnom riadení

Vystavenie dokumentov o pôvodu a statusu tovaru

Uskladnenie tovaru v colných a dočasných skladoch

Možnosť využitia daňových skladov v priestoroch ESA LOGISTIKA

Vedenie kolkového hospodárstva

Spracovanie povinnej štatistiky v EU – INTRASTAT

Odbavenie na pobočke Kladno – Stredočeský a Ústecký kraj

* AEO-C (Tovar, ktorý je prepravovaný, dovážaný alebo vyvážaný držiteľom osvedčenia AEO je okrem iného prednostne odbavovaný, využíva zjednodušené colné postupy, má úľavy vo vzťahu k colným kontrolám, umožňuje preclenie online na schválených miestach atď. Status je uznaný vo všetkých členských krajinách EU, takže umožňuje preclievať aj mimo územia Slovenskej republiky v rámci krajín EU.)

Sídlo oddělení celní deklarace ESA logistika: Kladno, ul. Milady Horákové 227

Službu colnej deklarácie využívá mnoho zákazníkov ESA LOGISTIKA v spojení s dopravnými a skladovými službami vrátane VAS.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa:
ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec

Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Gabriela Bystrá
Supervisor of Customs Declaration

Mobil: +420 702 297 975
E-mail: bystra.gabriela@esa-logistics.eu

Karolína Pekrtová

Mobil: +420 607 089 802
E-mail: pekrtova.karolina@esa-logistics.eu