Colná deklarácia

Colná deklarácia ako oddelenie ESA LOGISTIKA vzniklo v roku 1994.

Počas svojej dlhej existencie colná deklarácia načerpala zásadné know-how, ktoré neustále navyšuje. Je spoľahlivým partnerom pre zákazníkov využívajúcich naše logistické služby, ale má takisto široké portfólio vlastných zákazníkov.

Oddelenie colnej deklarácie ESA LOGISTIKA vždy hľadá pre vsetkych svojich klientov v oblasti colnej problematiky najefektívnejším riešenie na mieru.
Je držiteľom certifikátu AEO-C *. Využíva zázemie finančne stabilnej spoločnosti k poskytovaniu vlastných zárukMomentálne sme schopní poskytnúť Vám naše colné služby na štyroch miestach v Českej republike.

Medzi základné poskytované služby patrí:

Outsourcing colných služieb

Colné poradenstvo

Komunikácia s colnou správou

Vystavenie dokladov a zastupovanie pri colnom, daňovom a správnom riadení

Vystavenie dokumentov o pôvodu a statusu tovaru

Uskladnenie tovaru v colných a dočasných skladoch

Možnosť využitia daňových skladov v priestoroch ESA LOGISTIKA

Vedenie kolkového hospodárstva

Spracovanie povinnej štatistiky v EU – INTRASTAT

Odbavenie na pobočke Kladno – Stredočeský a Ústecký kraj

Ak máte záujem o služby colnej deklarácie ESA LOGISTIKA, nižšie nájdete návod ako postupovať a najmä aké doklady a ďalšie dokumenty budú potrebné k rýchlemu a efektívnemu riešeniu.

Colná deklarácia – kancelárie ESA LOGISTIKA:

  • Kladno 272 01, ul. Milady Horákové 227 (pre Stredočeský a Ústecký kraj)
  • Říčany – Jažlovice 251 01, Na Dlouhém 90
  • Brno – Modřice 66 442, Evropská 886
  • Ostrava – 718 00, Lihovarská 692/40C

Colná deklarácia a jej služby sú využívané mnohými zákazníkmi ESA LOGISTIKA v spojení s dopravnými a skladovými službami vrátane VAS.

* AEO-C (Tovar, ktorý je prepravovaný, dovážaný alebo vyvážaný držiteľom osvedčenia AEO je okrem iného prednostne odbavovaný, využíva zjednodušené colné postupy, má úľavy vo vzťahu k colným kontrolám, umožňuje preclenie online na schválených miestach atď. Status je uznaný vo všetkých členských krajinách EU, takže umožňuje preclievať aj mimo územia Slovenskej a Českej republiky v rámci ďalších krajín EU.) Viac informácií: AEO

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa:
ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec

Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Gabriela Bystrá
Supervisor of Customs Declaration

Mobil: +420 702 297 975
E-mail: bystra.gabriela@esa-logistics.eu

Karolína Pekrtová
Referent colnej deklarácie
Mobil: +420 607 089 802
E-mail: pekrtova.karolina@esa-logistics.eu