Charitatívny fond

„Je oveľa krajšie dávať, ako dostávať, najmä ak dáváte tým, ktorí Váš záujem a pomoc skutočne potrebujú.“

Prečo vznikol Charitatívny Fond Zamestnancov spoločnosti ESA LOGISTIKA (CHFZ ESA)?

Niekoľko zamestnancov ESA LOGISTIKA sa v roku 2005 rozhodlo zo svojich miezd prispievať tým, ktorí pomoc potrebujú. Spája ich záujem pomáhať ľuďom v núdzi a nieje im ľahostajný osud iných. Spoločnosť ESA LOGISTIKA tento fond začala podporovať ihneď od jeho vzniku a pravidelne do neho prispieva čiastkou, ktorá zodpovedá súčtu všetkých vybraných príspevkov od jednotlivcov. Postupom času sa Charitatívny Fond Zamestnancov ESA LOGISTIKA rozrástol a dnes (2019) do neho prispieva viac ako 130 zamestnancov a tento počet sa stále rozširuje. Takto získané prostriedky umožňujú účinne podporovať ako jednotlivcov, tak aj charitatívne nadácie a projekty.

 

Ako sa stať členem CHFZ ESA?

Prihlásiť sa môže každý zamestnanec, ktorý je stotožnený s poslaním CHFZ ESA a je ochotný prispievať minimálnou mesačnou čiastkou 100 Kč. Prihlášky do CHFZ ESA sú k dispozícii na personálnom oddelení alebo priamo u prezidenta CHFZ ESA Martina Karnolta. Všetkým stávajúcim členom patrí velké vďaka a fond samozrejmě víta nových členov, vďaka ktorým sa jeho možnosti pomoci mnohonásobne zvyšujú.

 

Kam smeruje pomoc CHFZ ESA?

CHFZ ESA pomáha jednotlivcom aj neziskovým organizáciám a podporuje vlastné alebo cudzie charitatívne projekty. Každý člen CHFZ ESA má právo navrhnúť, komu by mal fond pomôcť. Návrh sa dá poslať prezidentovi CHFZ ESA Martinu Karnoltovi alebo komukoľvek z výboru CHFZ ESA.

 

Komu CHFZ ESA už pomohol?

2020

Charitatívny fond zamestnancov ESA a spoločnosť ESA LOGISTIKA odovzdala Truck HELP šek na 70 000 Kč

Spoločnosť ESA LOGISTIKA spoločne s Charitatívnym fondom zamestnancov ESA zvýšila svoj pravidelný príspevok pre Nadáciu Truck HELP. „Sme si vedomí toho, že rok 2020 nie je pre nikoho jednoduchý, a tak sme sa rozhodli navýšiť čiastku 50 000 Sk, ktorú Truck HELP už niekoľko rokov pravidelne podporujeme, na 70 000 Sk. Hoci v minulých rokoch sme šek odovzdávali slávnostne za prítomnosti našich zamestnancov, v tomto roku nám to situácia nedovolila. Stále však veľmi prospešnú prácu tejto nadácie sledujeme a sme radi, že môžeme spolu s Truck HELP pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú, „uviedol generálny riaditeľ spoločnosti ESA logistika Marek Cvačka. Polovicu sumy venovala spoločnosť ESA logistika a druhú polovicu Charitatívne fond zamestnancov ESA. Nadácia Truck HELP od roku 2003 podporuje rodiny, v ktorých zahynul jeden z rodičov ako vodič z povolania počas výkonu svojej práce, alebo má trvalé následky neumožňujúce mu jeho prácu vykonávať. Vybrali sme z listu, ktorý nám zaslala Tereza Vítová, riaditeľka nadácie Truck HELP:

Vážení priatelia a partneri,

dovoľte mi poďakovať vám za uplynulý rok, ktorý bol pre nás všetkých mimoriadne iný, v mnohých ohľadoch ťažký a zároveň poučný. Ten, kto zažil už skôr zložité životné situácie, je schopný sa prispôsobiť aj tejto novej dobe. Mám na mysli ako darcu, tak i mamičky z našej nadácie, ktoré sa snažia situáciu zvládať s tým, že zažili už aj horšie časy. Aktuálne podporujeme 40 detí z 30 rodín. V tomto roku pribudli dve nové rodiny a s nimi tri dievčatká, ktorá čerpajú aj Vašu pomoc. Teraz vstupujeme do 18. roku od založenia nadácie, ktorú vedieme bez akýchkoľvek prevádzkových nákladov. Ďakujeme Vám za Vašu podporu a dôveru a prajeme Vám úspešný rok 2021,

S priateľským pozdravom


 

Tereza Vítová, riaditeľka nadácie Truck HELP

Priania sa majú plniť na Vianoce.

Tak ako každé Vianoce Charitatívny fond zamestnancov ESA a ESA LOGISTIKA zastúpil Ježiška a pripravil niektorým deťom prekvapenie pod stromček. V spolupráci s Materskou školou Lacinova Kladno sme vybrali niekoľko detí, ktoré trpia vážnymi poruchami reči, ADHD, autizmom, mutizmom pod. Ich detský život je tak podstatne iný, než by mohol byť. Aj ony mali svoje vianočné želania, ktoré by vzhľadom na finančnú situáciu ich rodín zostala nenaplnená. Napriek tomu našli pod stromčekom darčeky, ktoré si želali. Ďakujeme členom fondu za iniciatívu spojenú s nákupom darčekov podľa priania konkrétnych detí. U niektorých darčekov nebolo ľahké ich nájsť a zaobstarať, ale podarilo sa.

Germicídna lampa pre Senior Home

V mesiaci máji sme boli požiadaní domovom pre seniorov a osoby s diagnózou Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby Senior Home o pomoc v podobe nákupu germicídne lampy. Germicídne žiarič pomáha v boji proti C19 a jeho UV lúče sa používajú na dezinfekciu vzduchu, potravín a povrchov. Ničí vírusy, baktérie aj plesne narušením ich štruktúr. Lampa po objednaní dorazila 10. augusta a od 11. augusta plní svoju funkciu v Senior Home. Zrejme slúži veľmi dobre, lebo sme dostali list s poďakovaním, čo nám urobilo radosť.

Komunikačné IT vybavenia pre Libušínská Dom pre seniorov

ESA LOGISTIKA a Charitatívny fond zamestnancov ESA daroval libušínskému Domu pre seniorov IT techniku pre spojenie s ich rodinami. Pretože niektorí z obyvateľov domova zle počuje, pridali sme aj niekoľko sád bezdrôtových slúchadiel. Seniorom vyhovujú pri sledovaní TV a rodinných videostretnutiach lepšie ako naslouchátka. Tak ostrý obraz, dobrý zvuk a veľa radosti! Fotografiu zaobstarali pracovníci Domu pre seniorov Libušín ďakujeme.

CHFZ ESA a ESA LOGISTIKA darovali kladenskej nemocnici peniaze na nákup nových prístrojov

Charitatívny fond zamestnancov ESA a spoločnosť ESA LOGISTIKA venovali Oblastné nemocnici Kladno finančný dar na nákup prístrojov v hodnote takmer 150 000 Sk. Nová zdravotnícka technika, ktorá nemocnici pomôže k navýšeniu kapacity liečebné a diagnostické starostlivosti, bude slúžiť pacientom interného oddelenia. Dar prevzal od zástupcov firmy ESA logistika primár interného oddelenia MUDr. Ivo Podpera za účasti vedenia kladenskej nemocnice.

Za darované finančné prostriedky bolo možné nakúpiť prístroj umožňujúci vyšší okysličenie krvi, prstové pulzové oximetre a pomôcky k dychovej rehabilitáciu pri postihnutí pľúc po prekonanom ochorení covid19. Uvedené prístroje budú na internom oddelení slúžiť pacientom nielen v akútnej fáze ochorenia covid19, ale sú určené aj pre následnú starostlivosť, ak sa ich stav z nejakého dôvodu znovu zhorší, opísal využitie primár interného oddelenia MUDr. Ivo Podpera, ktorý víta obzvlášť zariadenie pre neinvazívnu dychovú podporu: Tento prístroj umožňuje vyhnúť sa v niektorých prípadoch intubácii s následnou mechanickou ventiláciou, čo následne výrazne zvyšuje šancu na prežitie, skracuje dobu pobytu pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti a uľahčuje zdravotníkom veľmi náročnú prácu.

Jedná sa o pomerne nový spôsob liečby, ktorý prináša výsledky, avšak zatiaľ nie je príliš rozšírený. Urobená jednotka HFNO High Flow kyslíkovej terapie upravuje kyslík odoberaný zo siete nemocnice, dezinfikuje ho, reguluje a privádza pacientovi vysokej toky zvlhčeného vzduchu zmiešaného s kyslíkom. Súčasne umožňuje podávať lieky formou riadeného dávkovania priamo do vdychované zmesi plynov. Používa sa pre poskytovanie dýchacie podpory dospelým pacientom s akútnym respiračným zlyhaním.

Vo vzniknutej situácii sme sa rozhodli pomôcť v boji proti Koronavirové nákaze a podporiť práve jedno z miestnych zdravotníckych zariadení. Peniaze na náš dar z polovice vybral Charitatívne fondu zamestnancov ESA a druhou polovicou prispela naša spoločnosť ESA logistika. Týmto spôsobom pomáhame financovať množstvo ďalších projektov a spoločne s našimi zamestnancami spolurozhoduje o smerovanie našej pomoci, uviedol Managing Director spoločnosti ESA logistika Ing. Marek Cvačka a dodal: V prípade podpory Kladne nemocnice bolo rozhodnutie rýchle a jednoznačné. Od začiatku sme podľa odporúčania primára interného oddelenia vedeli, na aké prístroje budú peniaze využité, a že pomôžu zachraňovať nielen chorých s covidem19.

Primár interného oddelenia označil tento finančný dar mieriaci do prístrojového vybavenia za krásne gesto: Je veľmi pekné, že firmy aj ďalšie inštitúcie hľadajú v čase epidémie spoločné hodnoty a ľudia nachádzajú spôsoby, ako si môžu navzájom pomôcť. Veľmi za túto pomoc ďakujeme. Nakúpené prístroje budú čo najskôr uvedené do prevádzky.

Vďačnosť vyjadril tiež Ing. Michal Feix, ekonomickoobchodný námestník Oblastné nemocnice Kladno: Osobne si vážim všetkých, ktorí dobrovoľne pomáhajú. V tomto zložitom období veľmi ďakujeme a sme vďační za každú pomoc aj dary, ktoré nám spoločnosti i verejnosť poskytujú.

2019

Bicykel pre Jakuba Š.

Jakub Š. žije len s mamičkou, ktorá je samoživiteľka, a tak ich finančné výdavky na iné, než základné potreby sú takmer nulové. V 2010 bola pani Taťáne Š., Diagnostikovaná roztrúsená skleróza mozgovomiechová. Bohužiaľ táto choroba jej nedovolí pracovať na plný úväzok, aj keď by si to priala. Vzhľadom na minimálnu prijmem si Jakub a jeho mamička musí odoprieť veľa vecí, ktoré sú pre iných samozrejmosťou. Jakub miluje šport a najmä jazdu na bicykli, preto sa CHFZ ESA rozhodol venovať Jakubovi bicykel vo výške 15 000Kč.

 

Naša pomoc v Kambodži

CHFZ ESA poskytol finančný dar vo výške 5000Kč neziskovej organizácii Hviezdice, ktorá sa zaoberá podporou vzdelávania v Kambodži. Ide najmä o podporu prevádzky škôl v dedine Bantayrersey alebo Pua, adopciou detí na diaľku, poskytnutie príspevku rodinám na nákup jedla, bicykla, školského štipendiá, zlepšenie sociálnych podmienok atď.

 

 

 

Pomáhame aj babičkám a vnukom

Adámek Z. vývojovú chybu a jeho rodičia drogovo závislí, a tak ho vychováva jeho babička, ktorá musela ísť predčasne do dôchodku. Bohužiaľ pani Z. zostala na veľmi náročnú výchovu svojho vnuka sama, a tak nie je divu, že víta akúkoľvek pomoc. CHFZ ESA tak poskytol automatickú práčku a zaistil jej zapojenie v hodnote 9900Kč, zaistil psychoterapia pre pani Z. v hodnote 3000Kč a polohovacie kreslo pre Adamka v hodnote 2400Kč.

 

Podporujeme bezbariérové bývanie

44-ročnému Janovi A., ktorý je vzorným otcom dvoch neplnoletých synov, bolo diagnostikované ochorenie ALS, jedná sa o postupnú degeneráciu hybných neurónov, zodpovedných za pohyb. Táto choroba je rýchla a napáda celé telo, len oči a mozog nie. Bohužiaľ na nej neexistuje zatiaľ žiadny liek. U Jana prepuklo ochorenie tak, že postupne začal strácať silu v rukách a teraz neovláda ruke vôbec, nemôže sa sám najesť, napiť, vziať si lieky, umyť sa, prijať hovor na mobile, vlastne nič, čo človek berie ako úplnú samozrejmosť .. bohužiaľ veľmi zle chodí a musí už používať invalidný vozík. CHFZ ESA poskytol finančný dar na prestavbu bytu, ktorý bolo potrebné prispôsobiť na byt bezbariérový.

 

 

 

 

Pomáhame aj pozostalým

CHFZ ESA poskytol jednorazový príspevok 40 000Kč pani Martine D., vdove po zosnulom Radku D., vodiči VKD z ostravského dispečingu.

 

Splnili sme želanie z azylového domu v Kladne

CHFZ ESA  daroval azylovému domu v Kladne posteľná vybavenie a hygienické potreby prevyšujúce sumu 20 000 Sk. Pre väčšinu z nás sú to obyčajné veci, ale pre ženy a deti v azylovom dome je to veľmi potrebný tovar.

 

 

Rehabilitácia a ležadlo do vane pre Pavla B.

16-ročnému Pavlovi B., ktorý trpí svalovou dystrofiou, poskytol CHFZ ESA 10 000 Sk na zakúpenie lehátka do vane a rehabilitácie.

Špeciálne kočík a autosedačka pre Dominika P.

CHFZ ESA odovzdal špeciálny kočík a autosedačku v hodnote 20 000Kč Dominiku P.

 

 

 

Chodítko pre Amálku

Charitatívny Fond Zamestnancov ESA LOGISTIKA, spolu s ďalšími darcami, prispel osemročnej Amálke sumou 10 000Kč, na nákup špeciálneho vozítka, aby sa mohla sama pohybovať. Amálka trpí syndrómom CDG 1a, je to porucha glykosilácii, súvisí s tým multiorgánové ochorenie, a viažu sa k tomu ďalšie problémy. Toto ochorenie je bohužiaľ neliečiteľné. Amálke pomáhajú rehabilitácia, kúpele a špeciálne terapie, ktoré vyžadujú ďalšie finančné prostriedky.

 

Nový invalidný vozík pre Adámka

Adámek sa narodil ako zdravé dieťa, ale v jeho 2 rokoch mu bolo diagnostikované neurosvalovej ochorenia DMD. Svalová dystrofia, čiže ubúdanie svalstva, je genetická choroba, ktorou trpí iba chlapci. Telo chorého si nevie vyrobiť bielkovinu dystrofín, bez ktorej svalstvo nemôže fungovať. Adámkův predošlý invalidný vozík bol už podľa fyzioterapeuta nevyhovujúce, a tak CHFZ ESA prispela sumou 25 000 Sk na nákup špeciálneho mechanického invalidného vozíka, ktorý umožňuje lepší posed.

 

 

Polohovací vozík súrodencom

CHFZ ESA daroval v hodnote 16 500Kč polohovací vozík do sprchy pre 13-ročného Šimona a 7-ročného Mateja, ktorým bola diagnostikovaná vzácna diagnóza psychickej mentálnej retardácie. Potom, čo sa Šimon s touto diagnózou narodil, chceli rodičia Šimonovi nadeliť zdravého bračeka. Absolvovali teda rôzne genetické vyšetrenia, kde im bolo oznámené, že niečo tak výnimočného sa nemôže opakovať bohužiaľ, opak bol pravdou, a tak rodičia s deťmi museli zmeniť bydlisko a presťahovať sa do bezbariérového domu, kde svoju starostlivosť a lásku delia medzi dva postihnuté bratmi .

 

Fyzioterapie a počítač pre Péťu

Péťa K. sa narodil ako zdravé dieťa, ale život sa jemu aj jeho rodine obrátil hore nohami počas jednej sekundy v októbri 2015. Vtedy pri návrate z dovolenky došlo k tragickej autonehode, ktorú otecko Péti neprežil. U Péti došlo k poraneniu miechy a zostal úplne nehybný a odkázaný na pľúcne ventilátory. Dnes už je Péťa z nemocnice doma a vďaka jeho pevnej vôli, vytrvalosti a húževnatosti je bez ventilátora. Snažia sa čo najviac rozhýbať ruky a vylepšiť reč. S mamičkou dochádzajú na intenzívnu fyzioterapia, ktoré veľmi nákladné a bohužiaľ nie sú hradené poisťovňami. Charitatívne fond zamestnancov ESA logistika prispel sumou 15 000Kč na fyzioterapia a 20 035Kč na nákup počítača.

 

 

Vianočné darčeky pre handikepované deti

Podľa doporučenia Mgr. Šulcové,  členovia CHFZ ESA, spolu s generálnym riaditeľom Marekom Cvačkom, odovzdali vianočné darčeky hendikepovaným deťom z neúplných rodín ktorých životná situácia je komplikovaná ekonomickým postavením rodiny. Tento rok si deti želali nájsť pod stromčekom  aktovku do školy, bábiku, stavebnicu, knihu o Vesmíre, mikinu atď. CHFZ ESA odovzdal vianočné darčeky v celkovej hodnote 10 000 Kč.

 

Adélka už môže naslúchať okolitému svetu aj svojej maminke.

Adélka (10 rokov) žije s maminkou a sestrou, ktoré majú rovnaké sluchové postihnutie. U Adélky je nevyhnutná korekcia sluchovej vady pomocou špeciálnych slúchadiel. Cena za nové slúchadlá 2x EVOKE E F2 220 je 30 000 Kč. Zdravotná poisťovňa hradí iba 50 % z ceny kompenzačných pomôcok, tj. 15 000 Kč. Charitatívny fond ESA LOGISTIKA uhradil zostávajúcu čiastku 15 000 Kč na zakúpenie nových slúchadiel pre Adélku.

Pravidelne podporujeme:

Šimon Tomáš Plachý mesačný príspevok 7000 Sk pre syna Tomáša P., ktorý zahynul pri výkone svojho povolania vodiča.

Matyáš Řepa   mesačný príspevok 2000 Sk Matejovi, ktorý sa narodil s vrodenou srdcovou vadou.

 

Nadácia Truck HELP

Nadace Truck Help – podporuje rodiny, ktorým zahynul rodič ako vodič z povolania počas výkonu svojej práce.