Charitatívny fond

„Je oveľa krajšie dávať, ako dostávať, najmä ak dáváte tým, ktorí Váš záujem a pomoc skutočne potrebujú.“

Prečo vznikol Charitatívny Fond Zamestnancov spoločnosti ESA LOGISTIKA (CHFZ ESA)?

Niekoľko zamestnancov ESA LOGISTIKA sa v roku 2005 rozhodlo zo svojich miezd prispievať tým, ktorí pomoc potrebujú. Spája ich záujem pomáhať ľuďom v núdzi a nieje im ľahostajný osud iných. Spoločnosť ESA LOGISTIKA tento fond začala podporovať ihneď od jeho vzniku a pravidelne do neho prispieva čiastkou, ktorá zodpovedá súčtu všetkých vybraných príspevkov od jednotlivcov. Postupom času sa Charitatívny Fond Zamestnancov ESA LOGISTIKA rozrástol a dnes (2019) do neho prispieva viac ako 130 zamestnancov a tento počet sa stále rozširuje. Takto získané prostriedky umožňujú účinne podporovať ako jednotlivcov, tak aj charitatívne nadácie a projekty.

 

Ako sa stať členem CHFZ ESA?

Prihlásiť sa môže každý zamestnanec, ktorý je stotožnený s poslaním CHFZ ESA a je ochotný prispievať minimálnou mesačnou čiastkou 50 Kč. Prihlášky do CHFZ ESA sú k dispozícii na personálnom oddelení alebo priamo u prezidenta CHFZ ESA Martina Karnolta. Všetkým stávajúcim členom patrí velké vďaka a fond samozrejmě víta nových členov, vďaka ktorým sa jeho možnosti pomoci mnohonásobne zvyšujú.

 

Kam smeruje pomoc CHFZ ESA?

CHFZ ESA pomáha jednotlivcom aj neziskovým organizáciám a podporuje vlastné alebo cudzie charitatívne projekty. Každý člen CHFZ ESA má právo navrhnúť, komu by mal fond pomôcť. Návrh sa dá poslať prezidentovi CHFZ ESA Martinu Karnoltovi alebo komukoľvek z výboru CHFZ ESA.

 

Komu CHFZ ESA už pomohol?

2018

Nadácia Truck HELP

 Nadácia Truck Help  – podporuje rodiny, ktorým zomrel rodič ako vodič z povolania počas výkonu svojej práce. Prispeli sme sumou 50 000 Kč, tak ako v minulých rokoch. Na obrázku CEO Roman Pekrt odovzdáva šek zástupcovi Truck HELP.

Pravidelne podporujeme:

Šimon Tomáš Plachý – mesačný príspevok 7000 Kč pre syna Tomáša Plachého, ktorý zahynul pri výkone svojho povolania vodiča.
Matyáš Řepa – mesačný príspevok 2000 Kč Matyášovi Řepovi, ktorý sa narodil s vrodenou srdečnou vadou.
Vianočné darčeky pre handikepované deti z neúplných rodín – príspevok vo výške 10 000 Kč na nákup vianočných darčekov podľa doporučení sociálnych pracovníkov a prianí detí. Jedná sa o deti, ktorých životná situácia je sťažená ekonomickým postavením rodiny.    

 

Adélka už môže naslúchať okolitému svetu aj svojej maminke.

Adélka (10 rokov) žije s maminkou a sestrou, ktoré majú rovnaké sluchové postihnutie. U Adélky je nevyhnutná korekcia sluchovej vady pomocou špeciálnych slúchadiel. Cena za zriadenie nových slúchadiel 2x EVOKE E F2 220 je 30 000 Kč. Zdravotná poisťovňa hradí iba 50 % z ceny kompenzačných pomôcok, tj. 15 000 Kč. Charitatívny Fond Zamestnancov ESA uhradil zvyšnú čiastku 15 000 Kč na zriadenie nových slúchadiel pre Adélku.

Záchranná služba ASČR

CHFZ ESA prispel čiastkou 10 000 Kč na  elektronický resuscitačný prístroj pre nepriamu masáž srdca. Zariadenie je nadštandardným vybavením sanitného vozu, ktorého rádius je aj v okolí našich pracovísk v Úžiciach a Postřižíne. 

2017

Nadácia Truck Help náš tradičný partner

Aj v roku 2017 CHFZ ESA prispel obvyklou ročnou čiastkou 50 000 Kč

Tábor Tomášov

Letný tábor Tomášov ďakuje za sponzorský dar pánovi Romanovi Pekrtovi a firme ESA LOGISTIKA.

Pod vianočný stromček...

Členovia CHFZ  ESA odovzdali vianočné darčeky deťom podľa doporučenia sociálnych pracovníkov.  Jedná sa o deti, ktorých životná situácia je komplikovaná a pod vianočným stromčekom nájdu vedľa darčeku od CHFZ ESA iba málo ďalších. Sme radi, že môžeme splniť detské priania, ktoré by bez nás zrejme neboli naplnené, a týmito darmi sa stali aj naše vianočné sviatky o mnoho bohatšie a hrejivejšie.
 

Aby sa Matyášek mohol usmievať.

Matyášek Řepa sa narodil císarskym rezom ako úplne zdravé dieťa. Absolútne nič nenasvedčovalo tomu, že sa jeho zdravotný stav po dvoch dňoch zmení na boj o život. Matyáškovi bol diagnostikovaný syndróm hypoplastického ľavého srdca s nedomykavosťou trojcípej a aortálnej chlopne. Prvú operáciu Matyášek podstúpil už počas 5. dňa svojho krátkeho života. Nevyhlo sa mu veľa ďalších komplikácií, podstúpil  4 reoperácie, počas ktorých mu zlyhali ľadviny a musel byť pripojený na dialýzu, bol 40 dní pripojený na dýchacom prístroji a niekoľkokrát bol prepojený na mimotelový obeh. Matyášek zvládol boj o svoj život víťazne, a aj keď nebude nikdy stopercentne zdravý a čakajú ho následne minimálne 2 katetrizácie a jedna operácia, všetci sú šťastní a vďační za jeho úsmevy, ktorými ich každý deň obdarováva. CHFZ ESA prispel rodičom Matyáška jednorázovou finančnou čiastkou 20 000 Kč + mesačné plnenie 03/2017-03/2018 á 2000 Kč. Dôvodom bola ekonomická situácia rodiny priamo spojená so starostlivosťou o malého Matyáška.

2016

Darčeky pod stromček pre hendikepované deti

Každé dieťa si praje prežiť krásne vianočné sviatky a bohatú nádielku pod stromček, obzvlášť hendikepované deti si zaslúžia nájsť pod stromčekom darčeky, ktoré im aspoň na chvíľku vykúzlia úsmev na tvári. Charitatívny fond nakúpil vianočné darčeky v celkovej hodnote 9200 Kč.

Príspevok nadácii Slnko svieti pre všetkých

Slnko svieti pre všetkých – Charitatívny fond zamestnancov ESA aj v roku 2015 prispel čiastkou 4 000 Kč nadácii Slnko svieti pre všetkých, ktorá sa stará o deti a dospelých so špeciálnymi potrebami. Za odmenu sme sa mohli zúčastniť kultúrneho večera nadácie a prehliadnuť si práce ich klientov.

Podporili sme nadáciu Truck HELP aj v roku 2016

Charitatívny fond zamestnancov ESA LOGISTIKA je stálym podporovateľom nadácie Truck Help. Vysoko si ceníme prácu tejto nadácie, ktorá sa neobmedzuje len na finančné dary, ale dbá na všestranný rozvoj detí ktoré podporuje. CHFZ ESA logistika prispel čiastkou
20 000 Kč na letnú rekreáciu.

Šimonovi pomáhame pravidelne už niekoľko rokov.

Šimon Tomáš Plachý – Príspevok pre syna Tomáše Plachého, ktorý zahynul pri výkone povolania vodiča, tvoril
3 500 Kč mesačne po celý rok 2016. ESA prispievala aj v priebehu celého roku 2014 a 2015 čiastkou 3 500 Kč mesačne. Sme radi, že sa Šimonovi a jeho mame darí.

2015

Kačenka potrebovala našu pomoc

Kačenka Podrázská – Kačenka sa narodila v termíne ako zdravé dieťa. Až postupom času sa zisťovalo oneskorenie vo vývoji ako psychickom tak aj motorickom. Prispeli sme jednorázovou čiastkou 5 000 Kč na podporu pri rehabilitácii KLIMTERAPY, ktorú Kačenka aj vďaka nám bude môcť absolvovať.

O pomoc nás požiadal náš poľský kolega, CHFZ ESA ju poskytol obratom

Zosia potrebovala našu rýchlu pomoc… Zosia Kwaśniak je dcérou pracovníka skladu ESA v poľskom stredisku Ostroleka. Narodila sa ako nedonosená v januári 2015 ako jedno z dvojčiat, bohužiaľ ona ani jej brat Antos neboli schopní sami dýchať. Jej brat na tom však bol o niečo lepšie,a tak mohol prejsť do domáceho liečenia. Zosia ale musela zostať v nemocnici dlhé mesiace, mala smolu, dostala infekcie potom sa objavilo mnoho iných problémov spojených s ladvinami, zápaľ plúc prekonala šesťkrát, musela dostať niekoľko transfúzií krvi, následne sa prejavili aj neurologické problémy. Navzdory týmto ťažkostiam je však veľmi statočná a vďaka tomu, že je jej dýchanie podporované špeciálnym zariadením, môže zostať doma s rodinou. Považujeme za zázrak, že sa nám podarilo nahromadiť peniaze na potrebné vybavenie a mohli sme jej pomôcť umožniť byť v domácom prostredí, pretože neexistuje žiadne miesto akým je domov. O stave Zosie nás náš kolega pravidelne informuje. Prajeme jej oveľa viac šťastia do života ako ho dostala na jeho začiatku.

2005 – 2014 – vybrané akcie CHFZ ESA

Vidieť je pre život dôležité

Pani Mária Pilná požiadala v roku 2013 CHFZ ESA, o finančnú výpomoc s preplatením injekcií, ktoré sú nevyhnutnosťou pre jej vážne poškodený zrak a niesú hradené zo zdravotného poistenia. Pani Márii sme preplatili potrebné 3 injekcie v čiastke 4.200 Kč.

Začiatok spolupráce s Truck HELP

V roku 2012 sme začali podporovať nadáciu Truck HELP. V tomto roku sme prispeli čiastkou 12.000 Kč a pomohli tak rozvoju tejto významnej nadácie. Sme radi, že sa k nám pripojili ďalšie dopravné spoločnosti.

Všetky deti sa radi hrajú..

Špeciálna ZŠ sa v roku 2012 obrátila na CHFZ ESA, či by sme im pomohli zaistiť magnetickú stavebnicu a plošinu do keramickej dielne v celkovej hodnote 14.963 Kč, ako pomoc žiakom pri vzdelávaní. Vďaka členom CHF sme mohli tieto žiadosti splniť. 

Aj keby sme niektoré osudy radi zmenili, môžeme len pomôcť ich ľahšie znášať…

Koncom roku 2012 sa stala našemu kolegovi Tomášovi Plachému,  vodičovi z povolania tragická dopravná nehoda, pri ktorej zahynul počas výkonu svojho povolania. Bezprostredne po udalosti sme sa rozhodli, že budeme podporovať jeho vtedy šesťmesačného syna Šimona pravidelnou čiastkou 3 500 Kč mesačne.  Dnes má Šimon 19 mesiacov. Držíme mu palce a budeme ho podporovať aj naďalej. V decembri 2014 sme obdržali uprímný dopis s poďakováním za podporu a pomoc v tejto ťažkej životnej situácii od rodičov Tomáša Plachého a slečny Beranovej, maminky Šimona, súčásťou dopisu bola aj táto fotografia Šimona. Uvedomujeme si, že niesme Šimonovi schopní nahradiť otca, ale robíme a budeme robiť všetko preto, aby sme mu uľahčili jeho cestu k dospelosti.

V roku 2011 sme prispeli celkovou sumou 76 000 Kč

Šimonovi, ktorý je prípútaný na invalidnom vozíku sme prispeli čiastkou 10000 Kč na špeciálnu rehabilitáciu /náš príspevok bol len časťou potrebných 50 000Kč/. Peťovi a rovnako aj Adélke sme každému pridali 11000 Kč na špeciálne bezdrôtové slúchadlá pre nedoslýchavých. Sumou 31000 Kč sme prispeli na sociálny automobil, ktorý zabezpečuje dopravu pre dôchodcov a telesne postihnutých v okolí Kladna. ZŠ a SŠ Slunce zo Stochova sme poskytli dar vo výške 13000Kč na nákup sedacích vakov – pomôcky pre handikepovaných žiakov. 

Pomáhame nielen deťom

V novembri 2010 rozhodla komisia CHFZ ESA o poskytnutí pomoci postihnutému Jaroslavu Vrúbalovi. Jaroslav utrpel v roku 2006 ťažký úraz, po ktorom zostal ochrnutý na invalidnom vozíku. Nedokáže sa postaviť, telo má ochrnuté až po prsia. Nedokáže ani uchopiť do rúk lyžicu, aby sa najedol. Jaroslavovi sme zaistili skladaciu kovovú konštrukciu, ktorá slúži k nájazdu na invalidnom vozíku do auta.

Prišiel nám dopis

Dňa 18.1. 2009 nám bola odcudzená suma 10.000 Kč, ktorú sme mali na zaplatenie uhlia, jedla a liekov pre Marka Kryžana. Túto krádež sme hneď oznámili na polícii, ktorá toto rieši. Zostali sme tak bez prostriedkov a vy ste nám príspevkom na uhlie veľmi pomohli. Touto cestou vám chceme poďakovať za pochopenie a ústretovosť v tejto naše neľahkej situácii.
Ďakuje Jana Jirásková ( opatrovníčka)

Aby sa Katke lepšie dýchalo

V decembri 2009 sme Katke (17 rokov), ktorá je viac ako 2 roky vážne nemocná, zakúpili vzduchový čistič Trion. Katla trpí Wegnerovou granulomatózou, ktorá postihuje cievy vnútorných orgánov a tiež kože a kĺbov. Liečba je veľmi komplikovaná a oslabuje imunitu. Katka je vďaka  prístroju Trion chránená aspoň v domácom prostredí pred prachom, roztočmi a plesňami.

Príbeh Elizabethy

V októbri 2008 sme uhradili hospitalizáciu  Elizabeth (5,5 roka), ktorá má vrodenú vadu – rázštep chrbtice. Dôsledkem je, že trpí častými zápalmi močových ciest, ktoré sú pre jej zdravotný stav nebezpečné a je nutné ich liečiť hospitalizačne. Elinka má 3 súrodencov a rodinná finančná situáceia nieje  jednoduchá, CHFZ ESA sa rozhodol o zaplatenie všetkých nákladov za hospitalizáciu.

Vozíček pre Radka, bohužiaľ nie na hranie

V máji 2007 sme zabezpečili 8-ročnému Radkovi Hlízovi špeciálny vozík, bez ktorého sa takmer nezaobíde. Radek má ťažkú psychomotorickú retardáciu, DMO. Vďaka novému vozíku sa Radek dostane denne von, môže pravidelne navštevovať špeciálnu školu Korálek v Kladne, stýkať sa tak s kamarátmi a celkovo sa mu zlepší dostupnosť ďalších aktivít, ktoré Radkovi pomáhajú.

Stôl pre Verunku

V marci 2006 sme zakúpili servírovací a polohovací stolík pre Verunku, ktorá vo svojich 18-tich rokoch bola vážne zranená pri dopravnej nehode. Verunka strávila rok v kóme, potom nastali ďalšie komplikácie, ktoré trvali takmer rok a znemožnili včas začať s rehabilitáciou. Verunka potrebuje pre svoje každodenné fungovanie pomoc ďalšej osoby.  Sme veľmi radi, že sme mohli aspoň v niečom Verunke pomôcť.

Cesta do Ostravy, cesta pre lepší život

V decembri 2005 sme poslali pani Pekárkovú, ktorá žije sama so 4 ročnou dcérou, ktorá prekonala detskú pohybovú obrnu (nehovorí a iba leží) do Ostravy na Bobatovú terapiu, ktorá pomáha k zlepšeniu pohyblivosti. Samotnú terapiu hradí poisťovňa, ale maminka sa tam vďaka svojej ťažkej finančnej situácii samoživiteľky nemala ako dostať a z čoho platiť pobyt. Aj vďaka nám sa pani Pekárková naučila cvičiť terapiu a sama pomáhať jej ochrnutej dcére. 

Môcť žiť „doma“ nieje samozrejmosť

Vďaka príspevkom svojich členov prispieva CHFZ ESA od mája 2005 ochrnutej  pani Renáte na osobného asistenta. Pani Renáta je ochrnutá od detstva a bez osobného asistenta sa nezaobíde. Štátne inštitúcie pre ňu majú v tejto situácii iba jedinú alternatívu – ústav. Vďaka CHFZ ESA môže Renáta žiť „takmer“ samostatne vo vlastnom byte s pravidelnou pomocou osobného asistenta.

Hľadáte ďalšie informácie?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o. , Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA LOGISTIKA

Martin Karnolt
prezident CHFZ ESA

Tel. +420 602 219 056
Email: karnolt.martin@esa-logistics.eu