GREEN3PL

Jedným z hlavných produktov, ktoré ESA LOGISTIKA realizuje pre svojich zákazníkov, je komplexná logistická služba GREEN 3PL, ktorej cieľom je nielen splniť požiadavku zákazníka na kompletné zaistenie logistických operácií, ale urobiť tak s maximálnou mierou ohľaduplnosti k životnému prostrediu.

Logistická služba nazvaná GREEN3PL bola vyvinutá a je spoločnosťou ESA LOGISTIKA poskytovaná od roku 2009. Oproti klasickej 3PL službe je rozšírená o stále dôležitejšie kritérium – optimálne ekologické riešenia pre všetky logistické procesy.  Základom logistickej služby GREEN 3PL je produktové riešenie 3PL /Third-Party Logistics/. Medzi jej základné logistické časti patria: 

Zabezpečenie materiálového toku tovaru od dodávateľa, cez riadenie skladu až po dodanie tovaru koncovým zákazníkom.

Informačný tok spojený s tokom materiálu s dôrazom na adresnosť a dohľadateľnosť v on-line prostredí.

Optimalizácia komplexného dodávateľsko-odberateľského reťazca jedným partnerom s využitím synergií portfólia poskytovaných služieb.

Partnerský vzťah s jedným dodávateľom logistických služieb umožňujúci spoločný rast zákazky.

Služba GREEN 3PL má mimo svoj logistický obsah takisto ďalší dôležitý aspekt, ktorý je vyjadrený slovom GREEN v jej názve. Spoločnosť ESA LOGISTIKA je certifikovaná Zelená firma a je držiteľom certifikátu ISO 14001 s definovanou politikou ochrany životného prostredia a tým zaručuje, že všetky operácie spojené s poskytovaním služby GREEN 3PL sú prevádzkované vždy s ohľadom na optimálne ekologické riešenia. Tieto riešenia sú koncipované tak, aby mali minimálny vplyv na cenu služby. Enviromentálnych cieľov je dosahované dôsledným uplatňovaním zavedených pravidiel, inováciami systémov, technologií a procesov, ale takisto presvedčením zamestnancov o dôležitosti ochrany prírody.

Zásadnou výhodou pre užívateľov služby GREEN 3PL je možnosť venovať sa svojmu kľúčovému výrobnému alebo obchodnému procesu plnou silou a logistické činnosti vrátane ich optimalizácií a aplikácií nových technológií a know how zveriť do rúk odborníkom. Naviac si každý klient ESA LOGISTIKA môže býť vedomý toho, že sme spoločnosť, pre ktorú environmentálne chovanie je jednou zo základných priorít, ktorú aktívne rozvíja aj v spolupráci so svojimi klientmi.

Komplexné logistické riešenie GREEN 3PL obvykle obsahuje základné služby: dopravné riešenia, skladovanie a distribučné logistiku.

Často sú kombinované aj s ďalšími službami logistiky. Tieto služby sme schopní ponúknuť aj na globálnej úrovni, pretože sme súčasťou nadnárodnej spoločnosti LOGISTEED, Ltd., ktorá je významne orientovaná na 3PL riešenia.


ESA logistika je tiež aktívnou súčasťou projektu LOGISTEED.

Hľadáte ďalšie informácie?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o. , Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA LOGISTIKA


Ing. Ingrid Domoráková
Telefón: +421 908 768 833

E-mail: domorakova.ingrid@esa-logistics.eu