Komplexní logistické řešení
GREEN 3PL

Jedním z hlavních produktů, které ESA logistika realizuje pro své klienty, je komplexní logistická služba GREEN 3PL, jejímž cílem je nejen splnit požadavek zákazníka na kompletní zajištění logistických operací, ale učinit tak s maximální mírou ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Logistická služba nazvaná  GREEN 3PL byla vyvinuta a je společností ESA logistika poskytována od roku 2009. Oproti klasické 3PL službě je rozšířena o stále důležitější kriterium – optimální ekologická řešení pro všechny logistické procesy.  Základem logistické služby GREEN 3PL je produktové řešení 3PL /Third-Party Logistics/. Mezi její základní logistické části patří: 

Zabezpečení materiálového toku zboží od dodavatele, přes řízení skladu až po dodání zboží koncovým zákazníkům.

Informační tok spojený s tokem materiálu s důrazem na adresnost a dohledatelnost v on-line prostředí.

Optimalizace komplexního dodavatelsko-odběratelského řetězce jedním partnerem s využitím synergií portfolia poskytovaných služeb.

Partnerský vztah s jedním dodavatelem logistických služeb umožňující společný růst zakázky.

Komplexní logistické řešení GREEN 3PL má mimo svůj logistický obsah také další důležitý aspekt, který je vyjádřen slovem GREEN v jejím názvu.

Společnost ESA logistika je certifikovaná Zelená firma a je držitelem certifikátu ISO 14001 s definovanou politikou ochrany životního prostředí a tím zaručuje, že veškeré operace spojené s poskytováním služby GREEN 3PL jsou prováděny vždy s ohledem na optimální ekologická řešení. Tato řešení jsou koncipována tak, aby měla minimální vliv na cenu služby. Environmentálních cílů je dosahováno důsledným uplatňováním zavedených pravidel, inovacemi systémů, technologií i procesů, ale také přesvědčením pracovníků o důležitosti ochrany přírody.

Logo Green3PL
Pro Komplexní logistické řešení Green3PL jsou využívány silniční vlaky - XXL soupravy - nákladní vozidlo s přívěsným návěsem umožňuje úsporu řidiče a paliva
Sklad ESA logistika, venkovní pohled na rampy, parkoviště ano banner ESA logistika

Zásadní výhodou pro uživatele služby GREEN 3PL je možnost věnovat se svému klíčovému výrobnímu nebo obchodnímu procesu plnou silou a logistické činnosti včetně jejich optimalizací a aplikací nových technologií i know how svěřit do rukou odborníků. Navíc si každý klient ESA logistika může být vědom toho, že je jsme společnost, pro kterou environmentální chování je jednou ze základních priorit, kterou aktivně rozvijí i ve spolupráci se svými klienty.

 Komplexní logistické řešení GREEN 3PL obvykle obsahuje  základní služby: dopravní řešení, skladování a distribuční logistiku. Často jsou kombinovány i s dalšími službami logistiky.

Tyto služby jsme schopni nabídnout i na globální úrovni, neboť jsme součástí nadnárodní společnosti LOGISTEED, Ltd., která je významně orientována na 3PL řešení.


ESA logistika je také aktivní součástí projektu LOGISTEED .

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA s.r.o. , Oldřichova 158, 272 03  Kladno
Ostatní kontakty společnosti ESA logistika

Michal Fecko
Key Account Manager

Mob.: +420 724 938 822
Email: fecko.michal@esa-logistics.eu