Prodej palet, nákup a opravy

ESA logistika provádí služby paletového servisu již více než 20 let. Nákup, opravy a prodej palet je součástí rozsáhlejší služby – Outsourcingu paletového hospodářství, který zahrnuje komplexní a kvalitní služby zajišťující našim klientům funkční paletový pool pod kontrolou.

Služby nákup, opravy a prodej palet poskytujeme i jako jednotlivé služby pro palety EUR / EPAL.

Veškeré služby paletového servisu zajišťujeme na adrese: areál Prologis Jažlovice, Na Dlouhém 90, hala č. 7, rampa č. 25, 25101 Říčany
Součástí paletového servisu může být i kamionová doprava palet dle potřeb zákazníka.

Prodej palet. Vysokozdvižný vozík odváží naskládané palety k prodeji.

Prodej palet EUR / EPAL

 • podmínky pro prodej palet se vždy sjednávají individuálně s cílem nastavit spolupráci s každým zákazníkem dle jeho daných potřeb a požadavků
 • možnost jednorázových nákupů, nebo pravidelných odběrů palet
 • prodej palet může zahrnovat i dopravu na místo určení, ale je také možný prodej přímo na uvedené adrese našeho paletového servisu
 • palety rozdělujeme do čtyř kategorií dle stavu a vzhledu palety (viz níže)
 • ceny za jednotlivé kusy palet se řídí dle jejich zařazení do kategorií a dle jejich počtu
 • v případě zájmu zákazníka lze uzavřít dlouhodobou smlouvu na prodej palet, která zvýhodňuje prodejní cenu
Prodej palet. Opravy palet - pracovník opravující paletu pomocí kladiva a hřebů.

Opravy palet EUR / EPAL

 • opravy palet jsou prováděny do 4 prvků poškozenosti certifikovanými způsoby
 • při opravě palet je možná výměna 1:1 za palety zákazníkem vybrané kategorie a doplatek, pokud se dodatečně ukáží některé palety neopravitelné (certifikovaný posudek), bude doúčtován rozdíl
 • na přání zákazníka lze provést opravy jeho konkrétních palet (nikoliv výměnným způsobem), přičemž neopravitelné palety (certifikovaný posudek) mohou být navráceny, nebo zlikvidovány
 • na neopravitelné palety je možné vystavit likvidační protokol
 • služba oprava palet může zahrnovat svoz i dopravu na místo určení, ale je také možné palety přivézt i odvézt  přímo z/na uvedenou adresu našeho paletového servisu
Prodej palet. Obrázek vozidla, které přiváží palety určené k nákupu. Otevřené zadní dveře s pohledem na ložnou plochu zaplněnou paletami.

Nákup palet EUR / EPAL

 • vykupujeme palety pouze EUR / EPAL
 • nabízíme roztřídění palet do jednotlivých kategorií (viz níže)
 • ceny za jednotlivé palety dle zařazení do kategorií jsou individuální a řídí se jejich počtem a předchozí individuální nabídkou
 • palety určené k nákupu jsme schopni odvézt z místa určení zákazníkem
 • po domluvě je možno palety vykoupit přímo na adrese našeho paletového servisu počtu
 • v případě zájmu zákazníka lze uzavřít dlouhodobou smlouvu na nákup palet, která zvýhodňuje výkupní cenu
Prodej palet - Outsourcing paletového hospodářství. Pohled do paletového depa, kde jsou ve skladovém racku vyskládány palety uskladněné pro zákazníky.

Outsourcing paletového hospodářství

 • komplexní správa paletového poolu zákazníka
 • evidence palet nákup, opravy a prodej palet dle množství, potřeb a podmínek dohodnutých se zákazníkem
 • skladování zásobního poolu zákazníka a jeho kategorizace
 • doprava a svoz palet na / z místa určeného zákazníkem
 • vyřazování a likvidace příliš poškozených palet, jejich nahrazení a likvidační protokol
 • využití návaznosti na další logistické služby
 • záruka dostupnosti palet dle požadavků a termínů zákazníka
 • další služby

Rozdělení palet do čtyř základních kategorií. 

Prodej palet. Příklad nové neopotřebované palety.

Paleta EUR / EPAL „nová“

 • světlá, nová paleta z výroby
Prodej palet. Příklad palety typu A. Téměř nová, světlá, neopotřebovaná paleta.

Paleta EUR / EPAL „A“

 • Světlá, málo použitá
Prodej palet. Příklad palety typu B. Stále plně funkční, nepoškozená paleta tmavší barvy vlivem používání.

Paleta EUR / EPAL „B“

 • plně funkční, nepoškozená
 • tmavší barvy z důvodů již delší doby oběhu
Prodej palet. Příklad palety typu C. Paleta je s minimální poškozením po opravě s plnou nosností.

Paleta EUR / EPAL „C“

 • s minimálním poškozením bez vlivu na nosnost palety
 • tmavší i světlé barvy

Nákup, opravy a prodej palet – vysvětlení pojmu palety EUR / EPAL:

Paleta EUR / EPAL je evropská čtyřcestná dřevěná výměnná paleta prostá, rozměrů 800 x 1200 x 144 mm (dále jen paleta), odpovídající normě KODEX mezinárodní železniční unie (UIC) čís. 435-2. Vyrobená a jakostně odzkoušená a označená podle normy ČSN 26 9110. Tato norma ukládá výrobcům, jak mají být palety konstruovány, značeny a také jak má být prováděna jejich kontrola. Vice o paletových normách: zde

Základní označení nových palet:

Nové EUR palety:

 • Na levé kostce palety je označení UIC
 • Na středové kostce palety je identifikace IPPC, a dále výrobní sponka UIC, která je dokladem toho,
  že paleta byla vyrobena s licencí
 • Na pravé kostce palety je označení EUR

Nové EPAL palety:

 • Na levé a pravé kostce palety je označení EPAL
 • Na středové kostce palety je opět identifikace IPPC a výrobní sponka EPAL, která dokládá, že paleta byla vyrobena s licencí

Konstrukce EUR / EPAL palet:

20 jednotlivých dřevěných prvků palet (prken a kostek), rozměry jsou uvedené v mm:

 • 4 prkna 22 x 145 x 1200 (1 spodní prkno oboustranně frézované)
 • 4 prkna 22 x 100 x 1200 (2 spodní prkna oboustranně frézované)
 • 3 prkna 22 x 145 x 800  (svlaky)
 • 6 kostek 78 x 100 x 145 (mohou být lisované)
 • 3 kostky 78 x 145 x 145 (mohou být lisované)
 • 78 hřebíků (54 velkých, 24 malých)
 •  EUR / EPAL paleta má hmotnost cca 20 – 24 kg

Odkazy na certifikační instance palet:

Máte zájem o prodej palet, nákup nebo opravy?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA s.r.o. , areál Prologis Jažlovice, Na Dlouhém 90, hala č. 7, Říčany 25101
Ostatní kontakty společnosti ESA logistika

Pavla Franková
Referent paletového hospodářství

Mobil: +420 602 572 433
E-mail: frankova.pavla@esa-logistics.eu