Charitativní fond

Motto charitativního fondu zaměstnanců ESA : „Je mnohem krásnější dávat, než dostávat, zejména pokud dáváte těm, kteří Váš zájem a pomoc opravdu potřebují.“

Proč vznikl Charitativní Fond Zaměstnanců společnosti ESA logistika (CHFZ ESA)?

Několik zaměstnanců ESA logistika se v roce 2005 rozhodlo ze svých mezd přispívat těm, kteří pomoc potřebují. Založili charitativní fond. Spojuje je zájem pomáhat lidem v nouzi, není jim lhostejný osud jiných. Společnost ESA logistika tento fond začala podporovat ihned od jeho vzniku a pravidelně do něj přispívá částkou, která odpovídá součtu všech vybraných příspěvků od jednotlivců. Postupem času se CHFZ ESA rozrostl a dnes (2019) do něj přispívá více než 130 zaměstnanců a tento počet se stále rozšiřuje. Takto získané prostředky umožňují účinně podporovat jak jednotlivce, tak charitativní nadace a projekty.

Jak se stát členem CHFZ ESA?

Přihlásit se může každý zaměstnanec, který je ztotožněn s posláním CHFZ ESA a je ochotný přispívat minimální měsíční částkou 100 Kč. Přihlášky do Charitativního fondu zaměstnanců ESA jsou k dispozici na personálním oddělení nebo přímo u prezidenta CHFZ ESA Martina Karnolta. Všem stávajícím členům patří velký dík a fond samozřejmě vítá nové členy, díky kterým se jeho možnosti pomoci mnohonásobně zvyšují.

 

Kam směřuje pomoc CHFZ ESA?

CHFZ ESA pomáhá jednotlivcům i neziskovým organizacím a podporuje vlastní nebo cizí charitativní projekty. Každý člen CHFZ ESA má právo navrhnout, komu by měl fond pomoci. Návrh lze poslat prezidentovi CHFZ ESA Martinu Karnoltovi nebo komukoliv z výboru CHFZ ESA.

Je naše pomoc s charitativním fondem efektivní?

CHFZ ESA je v úzkém styku s neziskovými organizacemi, které podporuje. Několikrát ročně dostáváme zprávy od těchto organizací, jakým způsobem využívají naše dary a jaké jejich projekty jimi podporují. Pomoc, kterou poskytujeme jednotlivcům je výjimečně finančního rázu, naopak se týká nákupu potřebných věcí, pomůcek, nebo úhrady léčebných a rehabilitačních terapií. Se všemi, kterým pomáháme, jsme v blízkém kontaktu a není výjimkou i dlouhodobější podpora.

Komu a kde Charitativní fond zaměstnanců ESA logistika již pomohl?

2023

Dětský domov Nové Strašecí nás obdaroval množstvím krásných zážitků.

Poslední zastavení vánočního rozdávání dárků 2023 dětem z dětských domovů (DD) bylo velmi milé a krásné. Byli jsme pozváni na besídku Dětský domov Nové Strašecí. Pravidelně se zde setkávají učitelé, vychovatelé, přátelé, zástupci charitativních organizací i již dospělé děti, které v tomto domově žily se současnými dětmi z DD. Byla připravena komentovaná prohlídka DD a průvodci byli jeho malí obyvatelé, kteří také vystoupili v krátkém vánočním programu. Byl to večer plný zážitků a také zamyšlení. Jedno z nich vede k velkému poděkování všem členům Charitativního fondu zaměstnanců ESA. Vaše podpora je důležitá a zlepšuje na mnoha místech život těm, kterým štěstí přálo méně. Můžete mít dobrý pocit nejen o těchto Vánocích! I zde jsme předali množství dárků dle seznamu přání jednotlivých dětí a vedení DD.

Dárky pro děti z Dětského centra Kladno a ZDVOP Stochov

Během naší vánoční jízdy, kdy členové CHFZ objížděli dětská zařízení a  přiváželi dárky nemohla chybět zastávka v  Dětském centru Kladno a ZDVOP Stochov.
Na obrázku dárky přebírá „teta“ Pamela Pixová a zajistí jejich diskrétní předání jménem Ježíška na Štědrý den. 

Nábytek pro dětský domov v Havířově

Tady už je hotovo. Další zastávka vánoční jízdy Charitativního fondu zaměstnanců ESA byla v Dětském domově Havířov. Na vybavení pokojíků jsme finančně přispěli. Na Štědrý den se pochopitelně nečekalo a už je vše smontované a už se bydlí. Tak hezké Vánoce v novém.

14. 12. 2023 Charitattvní fond zaměstnanců ESA měl dárky pro děti z dětských domovů připraveny

„My už máme všechny vánoční dárky připravené.“ říkají členové Charitativní fondu zaměstnanců ESA. A také je budou rozdávat. Pro děti z dětských domovů nakoupili, zabalili a předají dárky dle přání jednotlivých dětí. Tato každoroční vánoční akce přináší radost nejen obdarovaným dětem, ale také členům fondu dle jejich motta: „Je mnohem krásnější dávat než dostávat, zejména pokud dáváte těm, kteří Váš zájem a pomoc opravdu potřebují.“
Na fotografii zleva: členové fondu Věra Suchá, Ondřej Bednář a prezident fondu Martin Karnolt.

S Chance 4 Children máme roky výborné vztahy

S organizací Chance 4 Children máme výborné partnerské vztahy již řadu let. Charitativní fond zaměstnanců každý rok podporuje jejich aktivity a naše společnost jim pomáhá řešit logistické služby. Napsali o nás:“ Robin Hood rozdává již od roku 1996! Od té doby jsme rozdistribuovali zboží za stovky miliónů korun. Nešlo by to bez našich úžasných partnerů. Například v pondělí: celou dodávku od Danone znovu rozvezli naši partneři z ESA logistika – tentokrát do dětského domova v Žatci. Děkujeme že s námi rozdáváte radost!“ (link) Radost dětí – naše dvojnásobná radost.

I nadále podporujeme nadaci TruckHELP

V rámci meetingu našich pracovníkůESA Info“ jsme předali šek v hodnotě 70 000 Kč nadaci Truck HELP. Ředitelka nadace Tereza Vítová jej převzala z rukou generálního ředitele Marka Cvačky a to za společnost ESA logistika a za Charitativní fond zaměstnanců ESA. S nadací Truck HELP spolupracujeme již více než 10 let.

Pokračujeme ve spolupráci s Dětským centrem v Kladně

Ne každé dítě mohlo trávit radostnou letní dovolenou s rodiči. A tak jsme alespoň trochu radosti přivezli do Dětského centra v Kladně (https://www.dckl.cz/). Za Charitativní fond zaměstnanců ESA (CHFZ ESA) jsme předali letní dětské oblečení a množství populárních „angličáků“ včetně našich kamionů. Spolupráce CHFZ ESA a Dětského centra v Kladně již má svoji dlouhou tradici ve které rozhodně budeme pokračovat. Již v minulosti jsme plnili jejich přání a snažili se pomoci s potřebami centra.
Na snímku Martin Karnolt, prezident CHFZ ESA předává oděvy a hračky do rukou sociální pracovnice centra pí. Fořtové.

Sbírka nepotřebných oděvů pro oděvní banku

Daruj svým oděvům druhý život, takové bylo motto sbírky pro Oděvní banka. Akce proběhla mezi zaměstnanci naší pobočky v Kladně a vybrali jsme více než jsme očekávali. Jako logistická firma jsme vše dopravili i přímo do banky.  Předané oděvy jistě někomu udělají radost, neboť některé byly úplně nové a naše dámy se nebály podělit i o módní kousky. Na obrázku organizátoři sbírky s jejím obsahem. Sbírka byla organizována v úzké spolupráci Charitaticního fondu zaměstnanců ESA a naší společnosti. Po úspěšném startu prvního kola vše zopakujeme, patrně na jaře 2024. Oděvy, které již neupotřebíte nevyhazujte, na jaře je společně pošleme do Oděvní banky.

Navázali jsme spolupráci se spolkem Paleček

Charitativní fond zaměstnanců ESA spojil své síly se spolkem Paleček (https://www.ospalecek.cz/)a pomohl pro jeho členy udělat letní týdenní setkání barevnější. Paleček sdružuje děti i dospělé malého vzrůstu, který je zapříčiněn mnoha faktory, ale zejména kostní dysplazií. Poskytli jsme dětská trička, „angličáky“, ale především množství výtvarných potřeb, které spolek Paleček využil při aktivitách na jejich letním setkání a mnohým poslouží i jako solidní základ školního penálu pro nový školní rok.

Pomohli jsme Kristýnce s úhradou terapie

Kristýnka (11 let) umí mít radost ze života, přestože ji přichystal těžkou zkoušku – Leukodystrofii. Je jediný pacient v ČR s tímto vrozeným onemocněním postihujícím svaly a mozkovou tkáň. Reálnou naději pro ni přináší experimentální léčba, která může nemoc zastavit. Tato léčba je spojena s doprovodnou terapií a rehabilitacemi, ale bez úhrad pojišťovnami. Náš Charitativní fond zaměstnanců ESA se rozhodl Týnce pomoci částkou 30 000 Kč, která z části pokryje potřebné náklady na rehabilitace a související náklady.
Úsměv Týnky na fotografii patří všem zaměstnancům naší firmy, kteří do CHZE přispívají.  ❤️  Děkujeme.

2022

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2022 Charitativní fond zaměstnanců ESA (CHFZE) pokračoval ve svých aktivitách společně s naší společností. Mezi tradiční formy spolupráce a podpory patří finanční dary prověřeným nadacím Chance for Children a Truck HELP.

Chance for Children podporuje zejména děti z dětských domovů a nabízí pro tento účel různé programy podpory. Připomeňme „Odrazový můstek“, což je projekt, který pomáhá dětem při vstupu do reálného života, při hledání pracovních míst, bydlení, vzdělávání a mnoha dalších činnostech souvisejících s jejich budoucím životem a uplatněním ve společnosti. Projekt „Nemocniční klauni“ asi není třeba více představovat, neboť je velice populární a přináší mnoho radosti dětem hospitalizovaným v nemocnicích. Této nadaci přispívá CHFZE společně s naší společností a v roce 2022 se celková finanční částka od obou dárců vyšplhala na zhruba 150 000 Kč. Mimo to pomáháme Chance for Children logistickou pomocí, spolupracujeme s jejich dalšími podporovateli, jako je například Danone nebo Tatran Střešovice, a snažíme se tak ulehčit nadaci některé činnosti a podpořit její program pro děti.

Nadace Truck HELP se snaží pomoci rodinám, kde jeden z rodičů zemřel následkem dopravní nehody jako řidič z povolání. Nadaci není třeba představovat, ale doporučujeme k přečtení článek v tomto vydání ESA News, kde Tuck HELP popisuje svou práci a aktivity. Této nadaci daroval CHZE a naše firma částku 70 000 Kč (každý z dárců polovinu).

Posláním CHZE je již od založení vytvářet vlastní projekty a podporovat potřebné také přímo, tedy nikoliv jen prostřednictvím nadací. I tomuto jsme se v roce 2022 věnovali, vybíráme některé zásadní způsoby přímé pomoci:

Polohovací vak pro Kubíka

Charitativní fond zaměstnanců ESA (CHFZE) podpořil nákup polohovacího vaku pro Kubíka částkou 25 000 Kč.
Jeho maminka Hanka nám mimo jiné napsala:
Dovolte mi, abych se představila. Jsem maminka Hanka a mám syna Jakoubka (14let) s dětskou mozkovou obrnou … Kubíček se narodil předčasně v sedmém měsíci … asi po 10 dnech dostal infekci spojenou s velikým krvácením do mozku… Byl to boj x měsíců končící diagnózu DMO (dětská mozková obrna mentální, hybné a zrakové postižení). Čím je Kubíček starší, tím je jeho stav horší, bohužel… je pro nás důležitě i polohování tělíčka …
polohovací vak se nedá pořídit na pojišťovnu, proto si musíme sehnat peníze sami.

Dar paliativnímu oddělení Dětského centra Kladno

Zástupci Charitativního fondu zaměstnanců ESA (CHFZE) předali dva zdravotnické germicidní zářiče jako dar Dětskému centru Kladno (DCK). Splnili jsme tak přání DCK, které zářiče umístí do prostor pro těžce nemocné děti. Zářiče zbavují vzduch mikroorganismů, bakterií i virů a tím udržují sterilní prostředí.
Velmi si přejeme, aby se tyto děti uzdravily a mohly se v budoucnu těšit z „vhodnějších“ vánočních dárků. 
Za CHFZE zářiče předal prezident fondu Martin Karnolt zástupkyni ředitelky DCK Ivaně Balonové.

Vánoční dárky pro děti

I letos náš Charitativní fond zaměstnanců ESA udělal některým dětem Vánoce krásnější. Na základě společného výběru s Chance 4 Children jsme nadělili dárky dětem, dle jejich tajných přání. Jednalo se o rodiny, u kterých by z finančních důvodů zůstalo místo pod stromečkem prázdné.

2021

Charitativní fond zaměstnanců ESA a společnost ESA logistika prohloubily spolupráci s nadací Chance for Children

Dřívější spolupráce s nadací Chance for Chidren (C4C) byla založena na poskytování logistických služeb, které nadace potřebovala a to zdarma. Jednalo se o skladování, dopravu a distribuci zboží do dětských domovů a do domovů seniorů. Tyto akce nás přesvědčily o účelnosti a výsledcích působení nadace C4C. Největší zájem u nás vzbudil program s názvem Odrazový můstek k životu. Jeho posláním je pomáhat dospívajícím dětem z dětských domovů hledat a najít cestu do samostatného života. Z vyprávění vychovatelů a pracovníků C4C víme, že to není jednoduché a že ocení každou pomoc. ESA logistika a Charitativní fond zaměstnanců ESA se dohodly na podpoře tohoto programu pro rok 2021 částkou 200 000 Kč, kterou zaplatí napůl. K tomuto rozhodnutí vedl zejména fakt, že velká část těchto financí je určena na podporu vzdělání dospívajících dětí, které vyrostly v dětských domovech. S patřičným vzděláním a dovednosti pak mohou získat lepší zaměstnání a lepší podmínky pro svůj život. Pracovníci dětských domovů spolu s C4C nám uvedli mnoho příkladů úspěšnosti tohoto programu a mnoho mladých lidí, kterým se podařilo dosáhnout, vyššího vzdělání, úspěšného pracovního postavení, bezpečného bydlení, prostě dobrých životních podmínek. Mnozí z nich již mají vlastní rodiny. Podpora tohoto programu nám dává smysl především jako „nevratná“ investice do startu života dospívajících, která se jim bude zúročovat takřka celý jejich život.

Pomáháme Markétce se vrátit domů.

Prezident Charitativního fondu zaměstnanců ESA Martin Karnolt předal potřebný dar pro 11. letou Markétku. Rok pro ni začal těžkou zprávou, byla jí diagnostikována akutní leukémie a podstoupila první chemoterapii.
Nyní ji čeká druhé kolo léčení. Aby si ji maminka mohla vzít domů, náš fond pořídil čističku vzduchu a UV germicidní lampu. Obojí by mělo zajistit správné prostředí pro Markétku v domácím léčení. Všem členům CHFZ ESA děkujeme za stále otevřené srdce.

Chance 4 Children pro ESA logistika a Charitativní fond zaměstnanců ESA: Děkujeme vám.

Z dopisu C4C: Podpora, která k nám z ESA logistika proudí, je trojí: kromě skladu a příležitostné logistické pomoci jsou to i finanční dary společnosti a zaměstnanců i sleva na pohonné hmoty pro naše vozy.
Celý text o spolupráci s Chance 4 Children: https://c4c.cz/chance-4-children-esa-logistika-dekujeme-vam/
My pro C4C: Vaše práce má smysl a výsledky = pomáhá potřebným dětem a seniorům, jsme rádi, že vás můžeme podporovat. 

CHFZ ESA a ESA logistika darovaly kladenské nemocnici peníze na nákup nových přístrojů

Charitativní fond zaměstnanců ESA a společnost ESA logistika věnovaly Oblastní nemocnici Kladno finanční dar na nákup přístrojů v hodnotě téměř 150 000 Kč. Nová zdravotnická technika, která nemocnici pomůže k navýšení kapacity léčebné a diagnostické péče, bude sloužit pacientům interního oddělení. Dar převzal od zástupců firmy ESA logistika primář interního oddělení MUDr. Ivo Podpěra za účasti vedení kladenské nemocnice. 

Za darované finanční prostředky bylo možné nakoupit přístroj umožňující vyšší okysličení krve, prstové pulzní oxymetry a pomůcky k dechové rehabilitaci při postižení plic po prodělaném onemocnění covid-19. „Uvedené přístroje budou na interním oddělení sloužit pacientům nejen v akutní fázi onemocnění covid-19, ale jsou určeny i pro následnou péči, pokud se jejich stav z nějakého důvodu znovu zhorší,“ popsal využití primář interního oddělení MUDr. Ivo Podpěra, který vítá obzvlášť zařízení pro neinvazivní dechovou podporu: „Tento přístroj umožňuje vyhnout se v některých případech intubaci s následnou mechanickou ventilací, což následně výrazně zvyšuje šanci na přežití, zkracuje dobu pobytu pacienta na jednotce intenzivní péče a ulehčuje zdravotníkům velmi náročnou práci.“ 

Jedná se o poměrně nový způsob léčby, který přináší výsledky, avšak zatím není příliš rozšířený. Pořízená jednotka HFNO – High Flow kyslíkové terapie upravuje kyslík odebíraný ze sítě nemocnice, desinfikuje ho, reguluje a přivádí pacientovi vysoké toky zvlhčeného vzduchu smíšeného s kyslíkem. Současně umožňuje podávat léky formou řízeného dávkování přímo do vdechované směsi plynů. Používá se pro poskytování dýchací podpory dospělým pacientům s akutním respiračním selháním. 

„V nastalé situaci jsme se rozhodli pomoci v boji proti koronavirové nákaze a podpořit právě jedno z místních zdravotnických zařízení. Peníze na náš dar z poloviny vybral Charitativní fondu zaměstnanců ESA a druhou polovinou přispěla naše společnost ESA logistika. Tímto způsobem pomáháme financovat množství dalších projektů a společně s našimi zaměstnanci spolurozhodujeme o směrování naší pomoci,“ uvedl Managing Director společnosti ESA logistika Ing. Marek Cvačka a dodal: „V případě podpory kladenské nemocnice bylo rozhodnutí rychlé a jednoznačné. Od začátku jsme dle doporučení primáře interního oddělení věděli, na jaké přístroje budou peníze využity, a že pomohou zachraňovat nejen nemocné s covidem-19.“ 

Primář interního oddělení označil tento finanční dar mířící do přístrojového vybavení za krásné gesto: „Je velmi hezké, že firmy i další instituce hledají v době epidemie společné hodnoty a lidé nacházejí způsoby, jak si mohou vzájemně pomoci. Velmi za tuto pomoc děkujeme. Nakoupené přístroje budou co nejdříve uvedeny do provozu.“ 

Vděčnost vyjádřil také Ing. Michal Feix, ekonomicko-obchodní náměstek Oblastní nemocnice Kladno: „Osobně si vážím všech, kteří dobrovolně pomáhají. V tomto složitém období velmi děkujeme a jsme vděční za každou pomoc i dary, které nám společnosti i veřejnost poskytují.“ (březen 2021)

Příběh Daníka. Držíme palce!

Daník se narodil předčasně po autonehodě, v 28tt a vážil 990g. Dva dny po porodu nastaly vážné komplikace s dýcháním, došlo k prasknutí obou plic a masivnímu krvácení, následkem těžkého nedokysličení mozku došlo k multiorgánovému selhání. Daniel byl resuscitován, stabilizovat se ho podařilo až druhý den. V půl roce mu diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu a přidala se epilepsie, kterou se v jeho prvním roce podařilo zastavit. Celý jeho život se točí kolem prohlídek, rehabilitací a cvičení – Vojta, Bobath, neurorehabilitační koncept therasuit, kraniosakrální osteopatie, synergetická reflexní terapie, hipoterapie, ergoterapie. Daniel trpí dětskou mozkovou obrnu – spastickou kvadruparézou.  Přesto, že je léčebný program Danielka velmi finančně i časově náročný, dosahuje značných pokroků.
Charitativní fond zaměstnanců ESA Danielovi proplatil faktury na potřebnou terapii ErgoKosmík 2021 ve výši 22.950 Kč a přispěl částkou 5.000 Kč na nákup speciálního polohovacího vozíku.

Eliška má nový odlehčený vozík.

Eliška se narodila předčasně ve 34.týdnu těhotenství a od samotného počátku to nemá vůbec jednoduché. Eliška trpí perinatální anamnézou s geneticky potvrzenou diagnózou osteogenesis imperfekta. Musí absolvovat mnohá vyšetření, různé rehabilitační pobyty v léčebných lázních, na které se musí doplácet a jiné aktivity s tímto spojené, které také nejsou běžně hrazeny ze zdravotní pojišťovny, jako např. hypoterapii, canisterapii, krainosakrální terapii, nebo synergikoreflexní terapii.

Protože Eliška žije sama s maminkou, rozhodli jsme se přispět na nákup odlehčeného invalidního vozíku částkou 25 tis korun, neboť zdravotní pojišťovna oznámila, že odlehčený vozík je nadstandardní věc a nezapadá do jejich tabulek?!

Eliška s maminkou jsou nám velmi vděčni a předávají velké díky nám všem a posílá nám svou fotografii.

Prezident CHFZ ESA Martin Karnolt; karnolt.martin@esa-logistics.eu 

Ani v těžkém roce 2021 jsme nesnížili naši podporu nadaci TruckHELP.

Také v roce 2021 ESA logistika společně s Charitativním fondem zaměstnanců ESA darovala na konto nadace TruckHelp obvyklou částku 70 000 Kč. Vážíme si činnosti této nadace zaměřené na pomoc dětem. (více o TruckHelp zde) Tereza Vítová, ředitelka nadace Truck HELP nám napsala: „Děkujeme společnosti ESA logistika a jejím zaměstnancům, že na naše děti z nadace Truck HELP nezapomněli ani v této nelehké době, a opět je podpořili. Rodiny si vaší pomoci neskutečně váží.“
S touto nadací spolupracujeme již dlouhá léta a samozřejmě v naší podpoře budeme pokračovat.

Žádná dětská tvář nesmí o Vánocích zůstat bez úsměvu.

Dárky z obrázku a další na základě dopisů Ježíškovi dostali pracovníci Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na Stochově (Dětské centrum Kladno a ZDVOP Stochov) jen do úschovy. Předají je až na Štědrý den a budou překvapením pro holčičky a kluky, kteří by pod stromečkem patrně hledali marně.
Je krásnější dávat než dostávat. To je motto, kterým se řídí členové Charitativního fondu zaměstnanců ESA.
Vše osobně zakoupili a z našeho fondu zaplatili. 

Děkujeme všem pracovníkům ESA logistika, kteří do fondu přispívají. 

2020

Charitativní fond zaměstnanců ESA a společnost ESA logistika předala Truck HELPu šek na 70 000 Kč

Společnost ESA logistika společně s Charitativním fondem zaměstnanců ESA zvýšila svůj pravidelný příspěvek pro Nadaci Truck HELP. „Jsme si vědomi toho, že rok 2020 není pro nikoho jednoduchý, a tak jsme se rozhodli navýšit částku 50 000 Kč, kterou Truck HELP již několik let pravidelně podporujeme, na 70 000 Kč. Přestože v minulých letech jsme šek předávali slavnostně za přítomnosti našich zaměstnanců, v tomto roce nám to situace nedovolila. Stále však velice prospěšnou práci této nadace sledujeme a jsme rádi, že můžeme spolu s Truck HELP pomáhat těm, kteří pomoc potřebují,“ uvedl generální ředitel společnosti ESA logistika Marek Cvačka.
     Polovinu částky věnovala společnost ESA logistika a druhou polovinu Charitativní fond zaměstnanců ESA. Nadace Truck HELP od roku 2003 podporuje rodiny, v nichž zahynul jeden z rodičů jako řidič z povolání během výkonu své práce, nebo má trvalé následky neumožňující mu jeho práci vykonávat.
    Vybrali jsme z dopisu, který nám zaslala Tereza Vítová, ředitelka nadace Truck HELP: 

Vážení přátelé a partneři,

dovolte mi poděkovat vám za uplynulý rok, který byl pro nás pro všechny mimořádně jiný, v mnoha ohledech těžký a zároveň poučný. Ten, kdo zažil už dříve složité životní situace, je schopný se přizpůsobit i této nové době. Mám na mysli jak dárce, tak i maminky z naší nadace, které se snaží situaci zvládat s tím, že zažily už i horší časy.
Aktuálně podporujeme 40 dětí z 30 rodin. V tomto roce přibyly dvě nové rodiny a s nimi tři děvčátka, která čerpají i Vaši pomoc.
Nyní vstupujeme do 18. roku od založení nadace, kterou vedeme bez jakýchkoliv provozních nákladů.
Děkujeme Vám za Vaši podporu a důvěru a  přejeme Vám úspěšný rok 2021.

S přátelským pozdravem

Tereza Vítová, ředitelka nadace Truck HELP

Přání se mají plnit o Vánocích.

Tak jako každé Vánoce Charitativní fond zaměstnanců ESA a ESA logistika zastoupil Ježíška a připravil některým dětem překvapení pod stromeček.
      Ve spolupráci s Mateřskou školou Lacinova Kladno jsme vybrali několik dětí, které trpí vážnými poruchami řeči, ADHD, autismem, mutismem apod. Jejich dětský život je tak podstatně jiný, než by mohl být. I ony měly svá vánoční přání, která by vzhledem k finanční situaci jejich rodin zůstala nenaplněna. Přesto našly pod stromečkem dárky, které si přály.
     Děkujeme členům fondu za iniciativu spojenou s nákupem dárků dle přání konkrétních dětí. U některých dárků nebylo snadné je nalézt a pořídit, ale podařilo se.

Komunikační IT vybavení pro libušínský Dům pro seniory

ESA logistika a Charitativní fond zaměstnanců ESA daroval libušínskému Domu pro seniory IT techniku pro spojení s jejich rodinami. Protože někteří z obyvatel domova špatně slyší, přidali jsme i několik sad bezdrátových sluchátek. Seniorům vyhovují při sledování TV a rodinných video-setkáních lépe než naslouchátka.
Tak ostrý obraz, dobrý zvuk a mnoho radosti!
Fotografii pořídili pracovníci Domu pro seniory Libušín – děkujeme.

Germicidní lampa pro Senior Home

V měsíci květnu jsme byli požádáni domovem pro seniory a osoby s diagnózou Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby Senior Home o pomoc v podobě nákupu germicidní lampy. Germicidní zářič pomáhá v boji proti C-19 a jeho UV paprsky se používají pro dezinfekci vzduchu, potravin a povrchů. Ničí viry, bakterie i plísně narušením jejich struktur. Lampa po objednání dorazila 10. srpna a od 11.srpna již plní svoji funkci v Senior Home. Patrně slouží velmi dobře, neboť jsme obdrželi dopis s poděkováním, což nám udělalo radost.

2019

Jízdní kolo pro Jakuba Š.

Jakub Š. žije jen s maminkou, která je samoživitelka, a tak jejich finanční výdaje na jiné, než základní potřeby jsou téměř nulové. V 2010 byla paní Taťáně Š.,  diagnostikována roztroušená skleróza mozkomíšní. Bohužel tato nemoc jí nedovolí pracovat na plný úvazek, i když by si to přála. Vzhledem k minimálnímu přijmu si Jakub a jeho maminka musí odepřít spoustu věcí, které jsou pro jiné samozřejmostí. Jakub miluje sport a zejména jízdu na kole, proto se CHFZ ESA rozhodl věnovat Jakubovi jízdní kolo ve výši 15 000Kč

 

Naše pomoc v Kambodži

CHFZ ESA poskytl finanční dar ve výši 5000Kč neziskové organizaci Hvězdice, která se zabývá podporou vzdělávání v Kambodži. Jedná se zejména o podporu provozu škol ve vesnici Bantayrersey nebo Ta Pua, adopcí dětí na dálku, poskytnutí příspěvku rodinám na nákup jídla, jízdního kola, školního stipendia, zlepšení sociálních podmínek atd.

 


 

Pomáháme i babičkám a vnukům

Adámek Z. má vývojovou vadu a jeho rodiče jsou drogově závislí, a tak ho vychovává jeho babička, která musela jít předčasně do důchodu. Bohužel paní Z. zůstala na velmi náročnou výchovu svého vnuka sama, a tak není divu, že vítá jakoukoliv pomoc. CHFZ ESA  tak poskytl automatickou pračku a zajistil její zapojení v hodnotě 9900Kč, zajistil psychoterapie pro paní Z. v hodnotě 3000Kč a polohovací křeslo pro Adámka v hodnotě 2400Kč.

 

Podporujeme bezbariérové bydlení

44letému Janu A., který je vzorným tátou dvou nezletilých synů, bylo diagnostikováno onemocnění ALS , jedná se o postupnou degeneraci motoneuronů, odpovědných za pohyb. Tato nemoc je rychlá a napadá celé tělo, jen oči a mozek ne. Bohužel na ní neexistuje zatím žádný lék. U Jana propuklo onemocnění tak, že postupně začal ztrácet sílu v rukou a nyní už neovládá ruce vůbec, nemůže se sám najíst, napít, vzít si léky, umýt se, přijmout hovor na mobilu, vlastně nic, co člověk bere jako úplnou samozřejmost.. Bohužel velmi špatně chodí a musí již používat invalidní vozík. CHFZ ESA poskytl finanční dar na přestavbu bytu, který bylo potřeba uzpůsobit na byt bezbariérový.

 

 

 

 

Pomáháme i pozůstalým

CHFZ ESA poskytl jednorázový příspěvek 40 000Kč paní Martině D., vdově po zesnulém Radku D., řidiči VKD z ostravského dispečinku. 

 

Splnili jsme přání z Azylového domu v Kladně

CHFZ ESA  daroval Azylovému domu v Kladně ložní vybavení a hygienické potřeby převyšující částku 20 000 Kč. Pro většinu z nás jsou to obyčejné věci, ale pro ženy a děti v azylovém domě je to velmi potřebné zboží.


 

Rehabilitace a lehátko do vany pro Pavla B.

16letému Pavlu B., který trpí svalovou dystrofií,  poskytl CHFZ ESA 10 000 Kč na zakoupení lehátka do vany a rehabilitace.

Speciální kočárek a autosedačka pro Dominika P.

CHFZ ESA předal speciální kočárek a autosedačku v hodnotě 20 000Kč Dominiku P.

 

 

 

Chodítko pro Amálku

Charitativní Fond Zaměstnanců ESA logistika, spolu s dalšími dárci, přispěl osmileté Amálce částkou 10 000Kč, na nákup speciálního vozítka, aby se mohla sama pohybovat. Amálka trpí syndromem CDG 1a, je to porucha glykosilace, souvisí s tím multiorgánové onemocnění, a váží se k tomu další problémy. Toto onemocnění je bohužel neléčitelné. Amálce pomáhají rehabilitace, lázně a speciální terapie, které vyžadují další finanční prostředky.

 

Nový invalidní vozík pro Adámka

Adámek  se narodil jako zdravé  dítě, ale v jeho 2 letech mu bylo diagnostikováno neurosvalové onemocnění DMD. Svalová dystrofie, neboli ubývání svalstva, je genetická choroba, kterou trpí pouze chlapci. Tělo nemocného si neumí vyrobit bílkovinu dystrofin, bez níž svalstvo nemůže fungovat. Adámkův předešlý invalidní vozík byl již dle fyzioterapeuta nevyhovující, a tak CHFZ ESA přispěla částkou 25 000 Kč na nákup speciálního mechanického invalidního vozíku, který umožňuje lepší posed.

 

 

Polohovací vozík sourozencům

CHFZ ESA daroval v hodnotě 16 500Kč  polohovací vozík do sprchy pro 13letého Šimona a 7letého Matěje, kterým byla diagnostikována vzácná diagnóza psychické mentální retardace. Poté, co se Šimon s touto diagnózou narodil, chtěli rodiče Šimonovi nadělit zdravého brášku. Absolvovali tedy různá genetická vyšetření, kde jim bylo sděleno, že něco tak výjimečného se nemůže opakovat…bohužel, opak byl pravdou, a tak rodiče s dětmi museli změnit bydliště a přestěhovat se do bezbariérového domu, kde svou péči a lásku děli mezi dva postižené bratry.

 

Fyzioterapie a počítač pro Péťu

Péťa K. se narodil jako zdravé dítě, ale život se jemu i jeho rodině obrátil vzhůru nohama během jedné vteřiny v říjnu 2015. Tehdy při návratu z dovolené došlo k tragické autonehodě, kterou tatínek Péti nepřežil. U Péti došlo k poranění míchy a zůstal zcela nehybný a odkázaný na plicní ventilátor. Dnes už je Péťa z nemocnice doma a díky jeho pevné vůli, vytrvalosti a houževnatosti je bez ventilátoru. Snaží se co nejvíc rozhýbat ruce a vylepšit řeč.  S maminkou docházejí na intenzivní fyzioterapie, které jsou velmi nákladné a bohužel nejsou hrazené pojišťovnami. Charitativní fond zaměstnanců ESA logistika přispěl částkou 15 000Kč na fyzioterapie a 20 035Kč na nákup počítače.

 

 

Nadace Truck HELP

Nadace Truck Help –podporuje rodiny, jímž zahynul rodič jako řidič z povolání během výkonu své práce. Přispěli jsme částkou 50 000Kč, tak jako v minulých letech. Na obrázku generální ředitel Marek Cvačka, prezident CHFZ ESA Martin Karnolt a ředitelka Nadace Truck HELP  Tereza Vítová.

 

Pravidelně podporujeme:

Šimon Tomáš Plachý – měsíční příspěvek 7000 Kč pro syna Tomáše P., který zahynul při výkonu svého povolání řidiče.
Matyáš Řepa   – měsíční příspěvek 2000 Kč Matyáši., který se narodil s vrozenou srdeční vadou.

 

Adélka již může naslouchat okolnímu světu i své mamince.

Adélka (10 let) žije s maminkou a sestrou, které mají stejné sluchové postižení. U Adélky je zcela nezbytná korekce sluchové vady pomocí speciálních sluchadel. Cena za pořízení nových sluchadel 2x EVOKE E F2 220 je 30 000 Kč. Zdravotní pojišťovna hradí pouze 50 % z ceny kompenzačních pomůcek, tj. 15 000 Kč. Charitativní fond ESA logistika uhradil zbývající částku 15 000 Kč na pořízení nových sluchadel pro Adélku.

Vánoční dárky pro handikepované děti

Dle doporučení Mgr. Šulcové,  členové CHFZ ESA, spolu s generálním ředitelem Markem Cvačkou, předali vánoční dárky hendikepovaným dětem z neúplných rodin jejichž životní situace je stížená ekonomickým postavením rodiny. Letos si děti přály najít pod stromečkem  aktovku do školy, panenku, stavebnici, knihu o Vesmíru, mikinu s tlapkovou patrolou atd. CHFZ ESA předal vánoční dárky v celkové hodnotě 10 000 Kč.

 

2018

Nadace Truck HELP

Nadace Truck Help  – podporuje rodiny, jímž zahynul rodič jako řidič z povolání během výkonu své práce. Přispěli jsme částkou 50 000 Kč, tak jako v minulých letech. Na obrázku CEO Roman Pekrt předává šek zástupci Truck HELP.

Pravidelně podporujeme:

Šimon Tomáš Plachý – měsíční příspěvek 7000 Kč pro syna Tomáše Plachého, který zahynul při výkonu svého povolání řidiče.
Matyáš Řepa – měsíční příspěvek 2000 Kč Matyáši Řepovi, který se narodil s vrozenou srdeční vadou.

 

 

Vánoční dárky pro handikepované děti z neúplných rodin

Příspěvěk ve výši 10 000 Kč na nákup vánočních dárků dle doporučení sociálních pracovníků a přání dětí. Jedná se o děti, jejichž životní situace je stížená ekonomickým postavením rodiny.    

Záchranná služba ASČR

Charitativní fond zaměstnanců ESA logistika přispěl částkou 10 000 Kč na  elektronický resuscitační přístroj pro nepřímou masáž srdce. Zařízení je nadstandardním vybavením sanitního vozu, jehož rádius je i v okolí našich pracovišť v Úžicích a Postřižíně. 

2017

Nadace Truck Help náš tradiční partner

I v roce 2017 Charitativní fond ESA logistika přispěl obvyklou roční částkou 50 000 Kč

Tábor Tomašov

Letní tábor Tomášov děkuje za sponzorský dar panu Romanu Pekrtovi a firmě ESA logistika.

Pod vánoční stromeček...

Členové CHFZ  ESA předali vánoční dárky dětem dle doporučení sociálních pracovníků.  Jedná se o děti, jejichž životní situace je komplikovaná a pod vánočním stromečkem naleznou vedle dárku od CHFZ ESA jen málo dalších. Jsme rádi, že můžeme splnit dětská přání, která by bez nás patrně nebyla naplněna, neboť těmito dary se staly i naše vánoční svátky o mnoho bohatší a hřejivější.
 

Aby se Matyášek mohl usmívat.

Matyášek Řepa se narodil císařským řezem jako zcela zdravé miminko. Absolutně nic nenasvědčovalo tomu, že se jeho zdravotní stav po dvou dnech změní v boj o život. Matyáškovi byl diagnostikován syndrom hypoplastického levého srdce s nedomykavostí trojcípé a aortální chlopně. První operaci Matyášek podstoupil již v 5 dnu svého krátkého života. Nevyhnulo se mu spoustu dalších komplikací, podstoupil  4 reoperace, během nichž mu selhaly ledviny a musel být připojen na dialýzu, byl 40 dní připojený na dýchacím přístroji a několikrát byl přepojen na mimotělní oběh. Matyášek svedl boj o svůj život vítězně, a i když nebude nikdy stoprocentně zdravý a čekají ho následně minimálně 2 katetrizace a jedna operace, všichni jsou šťastní a vděční za jeho úsměvy, kterými je každý den obdarovává. CHFZ ESA přispěl rodičům Matyáška  jednorázová finanční částka 20 000 Kč + měsíční plnění 03/2017-03/2018 á 2000 Kč. Důvodem byla ekonomická situace rodiny přímo spojená s péčí o malého Matyáška.

2016

Dárky pod stromeček pro handicapované děti

Každé dítě si přeje prožít krásné vánoční svátky a bohatou nadílku pod stromeček, obzvlášť handicapované děti si zaslouží najít pod stromečkem dárky, které jim alespoň na chvíli vykouzlí úsměv na tváři.  Charitativní fond nakoupil vánoční dárky v celkové hodnotě 9200 Kč.

Příspěvek nadaci Slunce svítí pro všechny

Slunce pro všechny – Charitativní fond zaměstnanců ESA také v roce 2015 přispěl částkou 4 000 Kč nadaci Slunce pro všechny, která se stará o děti a dospělé se speciálními potřebami. Za odměnu jsme se mohli zúčastnit kulturního večera nadace a prohlédnout si práce jejich klientů.

Podpořili jsme nadaci Truck HELP i v roce 2016

Charitativní fond zaměstnanců ESA logistika je stálým podporovatelem nadace Truck Help. Vysoce si ceníme práce této nadace, která se neomezuje jen na finanční dary, ale dbá na všestranný rozvoj dětí jenž podporuje. CHFZ ESA logistika přispěl částkou 20 000 Kč na letní rekreaci.

Šimonovi pomáháme pravidelně již několik let.

Šimon Tomáš Plachý – Příspěvek pro syna Tomáše Plachého, který zahynul při výkonu povolání řidiče, činil
3 500 Kč měsíčně po celý rok 2016. ESA přispívala také v průběhu celého roku 2014 a 2015 částkou 3 500 Kč měsíčně. Jsme rádi, že se Šimonovi a jeho mamince daří.

2015

Kačenka potřebovala naši pomoc

Kačenka P. – Kačenka se narodila v termínu jako zdravé dítě. Až postupem času se zjišťovalo opoždění ve vývoji jak psychickém tak motorickém. Přispěli jsme jednorázovou částkou 5 000 Kč na podporu při rehabilitaci KLIMTERAPY, které Kačenka také díky nám bude moci absolvovat.

O pomoc nás požádal náš polský kolega, CHFZ ESA ji poskytl obratem

Zosia potřebovala naši rychlou pomoc… Zosia K. je dcerou pracovníka skladu ESA v polském středisku Ostroleka. Narodila se jako nedonošená v únoru 2015 jako jedno z dvojčat, bohužel ona ani její bratr Antos nebyli schopni sami dýchat. Její bratr na tom však byl o něco lépe,a tak mohl přejít do domácího léčení. Zosie ale musela zůstat v nemocnici dlouhé měsíce, měla smůlu, dostala infekce poté se objevilo mnoho jiných problémů spojených s ledvinami, zápal plic prodělala šestkrát, musela dostat několik transfuzí krve, následně se projevily také neurologické problémy. Navzdory těmto těžkostem je však velmi statečná a díky tomu, že je její dýchání podporováno speciálním zařízením, může zůstat v doma s rodinou. Považujeme za zázrak, že se nám podařilo nashromáždit peníze na potřebné vybavení a mohli jsme jí pomoci umožnit být v domácím prostředí, protože neexistuje žádné místo jako je domov. O stavu Zosie nás náš kolega pravidelně informuje. Přejeme ji mnohem více štěstí do života než kolik jej dostala na jeho začátku.

2005 – 2014 – vybrané akce CHFZ ESA

Vidět je pro život důležité

Paní Marie P. požádala v roce 2013 CHFZ ESA, o finanční výpomoc s proplacením injekcí, které jsou nezbytností pro její vážně poškozený zrak a nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Paní Marii jsme proplatili potřebné 3 injekce v částce 4.200 Kč.

Počátek spolupráce s Truck HELP

V roce 2012 jsme začali podporovat nadaci Truck HELP. V tomto roce jsme přispěli částkou 12.000 Kč a pomohli tak rozvoji této významné nadace. Jsme rádi, že se k nám připojily další dopravní společnosti.

Všechny děti si rády hrají..

Speciální ZŠ se v roce 2012 obrátila na CHFZ ESA, zda bychom jim pomohli zajistit magnetickou stavebnici a plošinu do keramické dílny v celkové hodnotě 14.963 Kč, jako pomoc žákům při vzdělávání. Díky členům CHF jsme mohli tyto žádosti splnit. 

I když bychom některé osudy rádi změnili, můžeme jen pomoci je snáze unést…

Koncem roku 2012, se stala našemu kolegovi Tomáši Plachému,  řidiči z povolání, tragická dopravní nehoda, při které zahynul během výkonu svého povolání. Bezprostředně po události jsme se rozhodli, že budeme podporovat jeho tehdy šestiměsíčního syna Šimona pravidelnou částkou 3 500 Kč měsíčně.  Dnes je Šimonovi 19 měsíců. Držíme mu palce a budeme ho podporovat i nadále. V prosinci 2014 jsme obdrželi upřímný dopis s poděkováním za podporu a pomoc v této těžké životní situaci od rodičů Tomáše Plachého a slečny Beranové, maminky Šimona, součástí dopisu byla také tato fotografie Šimona. Uvědomujeme si, že nejsme Šimonovi schopni nahradit tátu, ale děláme a budeme dělat vše proto, abychom mu ulehčili jeho cestu k dospělosti.

V roce 2011 jsme přispěli celkovou částkou 76 000 Kč

Šimonovi, který je upoután na invalidním vozíku jsme přispěli částkou 10 000 Kč na speciální rehabilitaci /náš příspěvek byl jen částí potřebných 50 000Kč/. Péťovi a stejně tak Adélce  jsme každému  přidali 11 000 Kč na speciální bezdrátová sluchátka pro nedoslýchavé. Částkou 31 000 Kč jsme přispěli na sociální automobil, který obstarává dopravu pro důchodce a tělesně postižené v okolí Kladna. ZŠ a SŠ Slunce ze Stochova jsme poskytli dar ve výši 13000Kč na nákup sedacích vaků – pomůcky pro handicapované žáky. 

Pomáháme nejen dětem

V listopadu 2010 rozhodla komise CHFZ ESA o poskytnutí pomoci postiženému Jaroslavu V. Jaroslav utrpěl v roce 2006 těžký úraz, po kterém zůstal ochrnutý na invalidním vozíku. Nedokáže se postavit, tělo má ochrnuté až po prsa. Nedokáže ani uchopit do rukou lžíci, aby se najedl. Jaroslavovi jsme zajistili skládací kovovou konstrukci, která slouží k nájezdu na invalidním vozíku do auta.

Přišel nám dopis

Dne 18.1. 2009 nám byla odcizena částka 10.000 Kč, které jsme měli na zaplacení uhlí, jídla a léků pro Marka K. Tuto krádež jsme hned oznámili na policii, která toto řeší. Zůstali jsme tak bez prostředků a vy jste nám příspěvkem na uhlí moc pomohli. Touto cestou vám chceme poděkovat za pochopení a vstřícnost v této naší nelehké situaci.
Děkuji Jana J. ( opatrovnice)

Aby se Katce lépe dýchalo

V prosinci 2009 jsme Katce (17 let), která je více než 2 roky vážně nemocná, zakoupili vzduchový čistič Trion. Katka trpí Wegnerovou granulomatózou, která postihuje cévy vnitřních orgánů   a také kůže a kloubů. Léčba je velmi komplikovaná a oslabuje imunitu. Katka je díky  přístroji Trion chráněna alespoň v domácím prostředí před prachem, roztoči a plísněmi.

Příběh Elizabethy

V říjnu 2008 jsme uhradili hospitalizaci  Elizabeth (5,5 let), která má vrozenou vadu – rozštěp páteře. Důsledkem je, že trpí častými záněty močových cest, které jsou jejímu zdravotnímu stavu nebezpečné a je nutné je léčit hospitalizačně. Elinka má 3 sourozence a rodinná finanční situace není  jednoduchá, CHFZ ESA se rozhodl o zaplacení všech nákladů za hospitalizaci.

Vozíček pro Radka, bohužel nikoliv na hraní

V květnu 2007 jsme pořídili 8-letému Radkovi H. speciální vozík, bez kterého se téměř neobejde. Radek má těžkou psychomotorickou retardaci, DMO. Díky novému vozíku se Radek dostane denně ven, může pravidelně navštěvovat speciální školu Korálek v Kladně, stýkat se tak s kamarády a celkově se mu zlepší dostupnost dalších aktivit, které Radkovi pomáhají.

Stolek pro Verunku

V březnu 2006 jsme zakoupili servírovací a polohovací stolek pro Verunku, která ve svých 18-ti letech byla vážně zraněna při dopravní nehodě. Verunka strávila rok v komatu, pak nastaly další komplikace, které trvaly téměř rok a znemožnily včas začít s rehabilitací. Verunka potřebuje pro své každodenní fungování pomoc další osoby.  Jsme moc rádi, že jsme mohli alespoň v něčem Verunce pomoci.

Cesta do Ostravy, cesta pro lepší život

V prosinci 2005 jsme poslali paní Pekárkovou, která žije sama se 4letou dcerou, jenž prodělala dětskou pohybovou obrnu (nemluví a pouze leží) do Ostravy na Bobatovu terapii, která pomáhá ke zlepšení pohyblivosti. Samotnou terapii hradí pojišťovna, ale maminka se tam díky své tíživé finanční situaci samoživitelky neměla jak dostat a z čeho platit pobyt. I díky nám se paní Pekárková naučila cvičit terapii a sama pomáhat její ochrnuté dceři. 

Moci žít „doma“ není samozřejmostí

Díky příspěvkům svých členů přispívá CHFZ ESA od května 2005 ochrnuté  paní Renatě na osobního asistenta. Paní Renata je ochrnutá od dětství a bez osobního asistenta se neobejde. Státní instituce pro ni mají v této situaci pouze jedinou alternativu – ústav. Díky CHFZ ESA může Renata žít „téměř“ samostatně ve vlastním bytě s pravidelnou pomocí osobního asistenta.

Hledáte další informace?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA s.r.o. , Oldřichova 158, 272 03  Kladno
Další kontakty společnosti ESA 

Martin Karnolt
prezident CHFZ ESA

Tel. +420 602 219 056
Email: karnolt.martin@esa-logistics.eu