Projektová logistika

ESA logistika zajišťuje komplexní služby projektové logistiky pro všechny infrastrukturní projekty, počínaje poradenstvím a inženýringem až po realizaci dodávek.

Díky dlouholetým zkušenostem a know-how poskytuje ESA logistika ve službách spojených s projektovou logistikou vysoký standard. Projektová logistika je důležitou součástí staveb, rekonstrukcí a modernizací v plynárenském, petrochemickém a energetickém průmyslu.

ESA logistika je poskytovatelem projektové logistiky, kterého charakterizují:

Odborné znalosti

Rozsáhlá síť mezinárodních kontaktů

Důvěryhodnost zavedeného evropského operátora

Pečlivé a včasné plánování

Ověření, dlouhodobí dodavatelé

Zkušenosti s logistikou pro rozsáhlé průmyslové projekty a celky

Organizační dovednosti

Bezpodmínečné dodržení bezpečnosti

Dodržení časových harmonogramů přeprav a dalších logistických činností.

Rozsah poskytovaných služeb
v rámci projektové logistiky:

 • plánování přemístění nákladu s ohledem na požadavky zákazníka, efektivnost, bezpečnost a dodržení časového harmonogramu, volba vhodného dopravního mixu,
 • silniční doprava pomocí speciálních vozidel,
 • námořní doprava kontejnerizovaných nákladů v kontejnerech typu Open Top, Flat Rack, případně doprava samostatného zboží,
 • zajištění mobilních jeřábů a dohled nad prací s nákladem během nákládek, vykládek a překládek nákladu,
 • manipulace a další operace v přístavech,
 • námořní doprava konvenčního zboží a hromadných nákladů,
 • námořní doprava, konvenční trajektová doprava (ro-ro),
 • vnitrozemská vodní doprava;
 •  konvenční a speciální vlakové vozy pro přepravu nadrozměrných nákladů po železnici
 • letecká doprava pomocí cargo linek, ale i zajištění charterového nákladního letadla,
 • přemisťování strojů a celých výrobních linek, stěhování průmyslových celků
 • expertní dohled a kontrola montáže a přemisťování, včetně přípravy dokumentace a hlášení/protokolu,
 •  export a import odkudkoli a kamkoli na světě v rámci systému ode dveří ke dveřím (door to door) založeném na rozsáhlé síti licencovaných zprostředkovatelů,
 • zajištění celních a dalších formalit v mezinárodní dopravě
 • pojištění proti všem rizikům související s přepravou nadměrného nákladu,
 • další činnosti související s druhem a charakterem nákladu.

Efektivní poskytování služeb projektové logistiky v globálním rozsahu nám umožňuje i naše členství ve společnosti LOGISTEED, Ltd. a tím i možnost využití kapacit a dalšího know-how tohoto celosvětového operátora.

Od roku 2019 jsme součástí aliance Project Logistics Alliance.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA s.r.o. , Oldřichova 158, 272 03  Kladno
Ostatní kontakty společnosti ESA 

Michal Fecko
Key Account Manager

Tel.:   +420 724 938 822      
Email:  fecko.michal@esa-logistics.eu