Projektová logistika

ESA LOGISTIKA zaisťuje komplexné logistické služby pre všetky infraštruktúrne projekty, počnúc poradenstvom a inžinieringom až po realizáciu dodávok formou služby projektová logistika.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a know-how poskytuje ESA logistika vo všetkých službách spojených s projektovou logistikou vysoký štandard. Projektová logistika je dôležitou súčásťou stavieb, rekonštrukcií a modernizácií v plynárenskom, petrochemickom energetickom priemysle, výrobných závodoch a podobne. 

ESA LOGISTIKA je poskytovateľom projektovej logistiky, ktorého charakterizujú:

Odborné znalosti

Rozsiahla sieť medzinárodných kontaktov

Dôveryhodnosť zavedeného európskeho operátora projektovej logistiky

Zodpovedné a včasné plánovanie

Overení, dlhodobí dodavatelia

Skúsenosti s logistikou pre rozsiahle priemyslové projekty a celky

Organizačné zručnosti

Bezpodmienečné dodržanie bezpečnosti

Dodržanie časových harmonogramov prepráv a ďalších logistických činností

Projektová logistika – rozsah poskytovaných služieb:

 • plánované premiestnenie nákladu s ohľadom na požiadavky zákazníka, efektívnosť, bezpečnosť a dodržanie časového harmonogramu, voľba vhodného dopravného mixu,
 • zaistenie vhodných prepravných obalov a zabalenie spojené s dohľadom nad zabalením alebo vybalením prepravovaných celkov,
 • cestná doprava pomocou špeciálnych vozidiel,
 • námorná doprava kontajnerizovaných nákladov v kontajneroch typu Open Top, Flat Rack, prípadne doprava samostatného tovaru (Pre projektovú logistiku sú typické rozsiahle priemyselný celky, ktoré väčšinou v lodnej doprave vyžadujú špeciálny spôsob prepravy), 
 • zaistenie mobilných žeriavov a dohľad nad prácou s nákladom počas nakládok, vykládok a prekládok nákladu,
 • manipulácia a ďalšia operácia v prístavoch,
 • námorná doprava konvenčného tovaru a hromadných nákladov,
 • námorná doprava, konvenčná trajektová doprava (ro-ro),
 • vnútrozemská vodná doprava;
 •  konvenčné a špeciálne vlakové vozy na prepravu nadrozmerných nákladov po železnici
 • letecká doprava pomocou cargo liniek, ale aj zaistenie charterového nákladného lietadla,
 • premiestňovanie strojov a celých výrobných liniek, sťahovanie priemyslových celkov
 • expertný dohľad a kontrola montáže a premiestňovania, vrátane prípravy dokumentácie a hlásení/protokolu,
 •  export a import odkiaľkoľvek a kamkoľvek na svete v rámci systému od dverí k dverám (door to door) založenom na rozsiahlej sieti licencovaných sprostredkovateľov,
 • zaistenie colných a ďalších formalít v medzinárodnej doprave
 • poistenie proti všetkým rizikám súvisiacich s prepravou nadmerného nákladu,
 • ďalšie činnosti súvisiace s druhom a charakterom nákladu pre projektovú logistiku.

Efektívne poskytovanie služieb projektovej logistiky v globálnom rozsahu nám umožňuje aj naše členstvo v spoločnosti LOGISTEED, Ltd. a tým aj možnosť využitia kapacít a ďalšieho know-how tohto celosvetového operátora.

Od roku 2019 sme súčasťou aliancie Project Logistics Alliance, čo je združenie poskytovateľov projektovej logistiky.

Zaujala Vás projektová logistika?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o. , Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA LOGISTIKA

Ing. Ingrid Domoráková

Telefón: +421 908 768 833

E-mail: domorakova.ingrid@esa-logistics.eu