Distribučná logistika

je dôležitým článkom každého logistického reťazca. Distribučná logistika umožňuje finálnu distribúciu výrobkov k veľkému množstvu koncových zákazníkov a poskytovanie s tým spojených služieb. ESA LOGISTIKA zaisťuje vlastnými prostriedkami distribučné linky, ktoré spolu so systémom X-dockov efektívne a úplne pokrývajú územie ČR a SR. 

ESA LOGISTIKA trvalo rozvíja svoje know-how a skvalitňuje servis v oblasti distribučnej logistiky s využitím bohatých skúseností s chladenou distribúciou čerstvých potravín, mrazených potravín, ale aj s tovarom z iných segmentov pre závislý aj nezávislý trh. 

Poskytujeme rozsiahle služby spojené s distribúciou a s následným predajom tovaru/reporting, spracovanie hotovostných platieb, obeh dodacích listov a ďalších dokladov, reverznú logistiku a pod./.

Distribučná logistika tovaru je riadená moderným softwérom, ktorý zaručuje vysokú efektivitu tejto služby a umožňuje rýchlo reagovať na všetky zmeny vrátane dopravnej situácie.

Distribučné vozidlá ESA LOGISTIKA zásobujú niekoľkokrát týždenne koncové miesta vo veľkých mestách, ale aj v odľahlejších obciach.

Distribučné služby poskytujeme v ČR a SR.

Distribučná logistika je služba koncipovaná tak, aby maximálne vyhovovala variabilným požiadavkam zákazníkov.

Sme schopní organizovať distribúciu tovaru len na základe vzájomného prepojenia informačných systémov, ktoré na prianie klienta aj zabezpečíme.

Zaisťujeme distribúciu suchého a chladeného tovaru vrátane (nielen) potravín.

Realizujeme distribúciu bez obmedzenia objemov /kusy, kartóny, palety…/

Distribučná logistika pre chladený tovar

 • rozvoz tovaru do 24 hodín po objednaní
 • pokrytie celej ČR a SR
 • riadená teplota vozidiel v niekoľkých teplotných režimoch
 • moderný vozový park spĺňajúci normy EURO VI
 • elektronický import objednávok zo systému zákazníka
 • výber hotovosti / cash /
 • odvod hotovosti / cash /
 • dlhoročné skúsenosti a znalosti regiónu
 • certifikácia IFS
 • dlhoročné skúsenosti s logistikou potravín
 • reverzná logistika

Distribučná logistika pre suchý tovar

 • rozvoz tovaru do 24 hodín po objednaní
 • pokrytie celej ČR a SR
 • elektronický import objednávok zo systému zákazníka
 • výber hotovosti / cash /
 • odvod hotovosti / cash /
 • možnosť využitia vozidiel s hydraulickým čelom
 • reverzná logistika

Distribučná logistika – sieť pre chlazené potraviny

Základný pohyb tovaru je prevádzkovaný ramennými linkami (denné prevozy) medzi chladenými X-docky a skladmi.  Tieto linky prepravujú tovar obojsmerne, zo skladu do X-dockov tovaru na distribúciu, späť vratné obaly a tovar od výrobcov pre následné uskladnenie, pickovanie a distribúciu. X-docky sú chladené prekladisko v ktorom je tovar preložený na menšie nákladné vozidlá na distribúciu do koncových miest.

Distribučná logistika – sieť pre suché potraviny

Táto sieť pracuje na rovnakom systéme s drobnými rozdielmi v umiestení X-dockov a ich počtu.

Službu distribučnej logistiky využíva mnoho zákazníkov ESA LOGISTIKA v kombinácii s dopravnými  a skladovými službami vrátane VAS.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Ingrid Domoráková

Telefón: +421 908 768 833
E-mail: domorakova.ingrid@esa-logistics.eu