blank

Skladovanie

ESA LOGISTIKA disponuje skladovými priestormi vybavenými modernými skladovacími technológiami a spĺňajúcimi prísne kritéria doložené certifikáciami. Skladovanie je dôležitou službou využívanou v kombináci s ďalšími službami.

Spoločnosť ESA LOGISTIKA prevádzkuje sklady v ČR, SR a PL v blízkosti hlavných dopravných uzlov. 

Ponúkame skladovanie tovaru na štandardných a neštandardných paletách aj nepaletovaného tovaru, a to vrátane chladených režimov. Firma prevádzkuje aj colné sklady a disponuje plochami pre vonkajšie skladovanie

blank
blank
blank

Sieť skladov v SR, PL a SK dosahuje kapacitu 162 000 m². Čo predstavuje 193 000 paletových miest vrátane rozsiahlych manipulačných plôch a priestorov pre copackingové služby priamo v skladových budovách.

blank

Kapacita chladených paletových miest je aktuálne 6 700. Všetky chladené priestory spĺňajú podmienky pre prácu s potravinami.

blank

V spolupráci s Hitachi Transport System má ESA logistika možnosť využívať skladové priestory v ďalších krajinách Európy, prípadne aj na ďalších kontinentoch.

blank

Multiklientská riešenie skladov umožňujú využívať synergie zákazníckych potrieb k dosahovaniu vysokej efektivity skladovacích činností pri zachovaní všetkých kvalitatívnych požiadaviek našich zákazníkov.

blank

Skladové operácie sú riadené vyspelými skladovými systémami (WMS) a sú prepojené s informačnými a riadiacimi systémami zákazníkov.

blank

Poskytujeme pravidelné reporty, inventúrne správy a ďalšiu komunikáciu vrátane on-line sledovania toku tovarov zákazníkov.

blank

Sklady sú vybavené modernými technológiami vrátane modernej manipulačnej techniky.

blank

Máme takmer 30 rokov skúseností so skladovaním a operáciami s tým spojenými.

blank

Naše tímy sú zložené z vysoko kvalifikovaných a skúsených odborníkov na skladové procesy a manipulácie.

Službu skladovania využíva mnoho zákazníkov ESA LOGISTIKA v kombinácii s dopravnými, distribučnými a colnymi službami vrátane VAS.

Viac informácií o možnostiach skladových služieb v ďalších európskych krajinách nájdete na stránkach HTS: Hitachi Transport System Europe Warehousing, a mimo Európy: Hitachi Transport System 3PL.

Máte záujem o skladovanie tovaru?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Andrej Ott
Mob.: +421 908 935 963
Email: ott.andrej@esa-logistics.eu 

Ing. Ingrid Domoráková
Mob.: +421 908 768 833
Email: domorakova.ingrid@esa-logistics.eu