Skladovanie

ESA LOGISTIKA disponuje skladovými priestormi vybavenými modernými skladovacími technológiami a spĺňajúcimi prísne kritéria doložené certifikáciami. Skladovanie je dôležitou službou využívanou v kombináci s ďalšími službami.

Spoločnosť prevádzkuje sklady v ČR, SR a PL v blízkosti hlavných dopravných uzlov. ESA LOGISTIKA ponúka skladovanie tovaru na štandardných a neštandardných paletách aj nepaletovaného tovaru, a to vrátane chladených režimov. Firma prevádzkuje aj colné sklady a disponuje plochami pre vonkajšie skladovanie

Sieť skladov v ČR, PL a SR dosahuje kapacitu 155 000. m²

Kapacita chladených paletových miest je aktuálne 6 700 a bude navýšená

V spolupráci s Hitachi Transport System má ESA LOGISTIKA možnosť využívať skladové kapacity v ďalších krajinách Európy

Máme 25 rokov skúseností so skladovaním a operáciami s tým spojenými

Multiklientské riešenia skladov umožňujú využívať synergie zákazníckých potrieb k dosahovaniu vysokej efektivity skladovacích činností

Skladové operácie sú riadené vyspelými skladovými systémami (WMS)

Poskytujeme pravidelné reporty, inventúrne správy a ďalšiu komunikáciu vrátane on-line sledovania toku tovarov zákazníkov

Sklady sú vybavené modernými technológiami

Naše tímy sú zložené z vysoko kvalifikovaných a skúsených odborníkov

Službu skladovania využíva mnoho zákazníkov ESA LOGISTIKA v kombinácii s dopravnými, distribučnými a colnymi službami vrátane VAS.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Andrej Ott
Mob.: +421 908 935 963
Email: ott.andrej@esa-logistics.eu 

Ing. Ingrid Domoráková
Mob.: +421 908 768 833
Email: domorakova.ingrid@esa-logistics.eu