Skladovanie

ESA LOGISTIKA disponuje skladovými priestormi vybavenými modernými skladovacími technológiami a spĺňajúcimi prísne kritéria doložené certifikáciami. Skladovanie je dôležitou službou využívanou v kombináci s ďalšími službami.

Spoločnosť ESA LOGISTIKA prevádzkuje sklady v ČR, SR a PL v blízkosti hlavných dopravných uzlov. 

Ponúkame skladovanie tovaru na štandardných a neštandardných paletách aj nepaletovaného tovaru, a to vrátane chladených režimov. Firma prevádzkuje aj colné sklady a disponuje plochami pre vonkajšie skladovanie

Sieť skladov v SR, PL a SK dosahuje kapacitu 238 000 m². Väčšina skladovaného tovaru je na paletových miestach, ale skladujeme aj komodity, ktoré treba ukladať iným spôsobom. Samozrejmosťou sú manipulačné plochy a priestory pre copackingové služby priamo vo vybraných skladových budovách.

Kapacita chladených paletových miest je aktuálne 6 700. Všetky chladené priestory spĺňajú podmienky pre prácu s potravinami.

Multiklientská riešenie skladov umožňujú využívať synergie zákazníckych potrieb k dosahovaniu vysokej efektivity skladovacích činností pri zachovaní všetkých kvalitatívnych požiadaviek našich zákazníkov.

Naše tímy sú zložené z vysoko kvalifikovaných a skúsených odborníkov na skladové procesy a manipulácie.

Skladové operácie sú riadené vyspelými skladovými systémami (WMS) a sú prepojené s informačnými a riadiacimi systémami zákazníkov.

Poskytujeme pravidelné reporty, inventúrne správy a ďalšiu komunikáciu vrátane on-line sledovania toku tovarov zákazníkov.

Sklady sú vybavené modernými technológiami vrátane modernej manipulačnej techniky.

Máme 30 rokov skúseností so skladovaním a operáciami s tým spojenými.

Službu skladovania využíva mnoho zákazníkov ESA LOGISTIKA v kombinácii s dopravnými, distribučnými a colnymi službami vrátane VAS.

Sme napojení na medzinárodnú logistickú sieť a prostredníctvom nej sme schopní poskytovať skladové služby a kapacity nielen v ďalších európskych krajinách, ale aj celosvetovo.

Máte záujem o skladovanie tovaru?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Ingrid Domoráková

Mob.: +421 908 768 833
Email: domorakova.ingrid@esa-logistics.eu