Skladovanie

Ponúkame skladovanie tovaru na štandardných a neštandardných paletách, ako aj tovaru bez možnosti skladovania na paletách. Naše sklady sú navrhnuté pre viaceré teplotné (chladiace) režimy. Prevádzkujeme aj colné sklady a máme plochy na vonkajšie skladovanie vhodných komodít. Skladovanie je jednou z našich dôležitých služieb, ktorá sa často využíva v kombinácii s inými logistickými službami.
Prevádzkujeme sklady v ČR, SK a PL v blízkosti priemyselných aglomerácií s priamym napojením na dopravné štruktúry.

ESA LOGISTIKA disponuje skladovými priestormi vybavenými modernými skladovacími technológiami a spĺňajúcimi prísne kritéria doložené certifikáciami. Skladovanie je dôležitou službou využívanou v kombináci s ďalšími službami.

Hľadáte priestory pre skladovanie tovaru?

V rámci nášho flexibilného systému skladovania môžeme ponúknuť naše skladovacie kapacity a lokality.
Ak naše skladové portfólio nespĺňa vaše požiadavky, môžeme nájsť vhodnú kapacitu, ktorá bude vyhovovať vašim špecifikáciám a lokalite.

Základné informácie o službách skladovania zboží

Sieť skladov v SR, PL a SK dosahuje kapacitu 245 000 m². Väčšina skladovaného tovaru je na paletových miestach, ale skladujeme aj komodity, ktoré treba ukladať iným spôsobom. Samozrejmosťou sú manipulačné plochy a priestory pre copackingové služby priamo vo vybraných skladových budovách.

Kapacita pre chladené skladovanie je aktuálne 6 465 m². Všetky chladené priestory spĺňajú podmienky pre prácu s potravinami. K dispozícii sú navazujúce služby napr. rozvinutá distribúcia potravín v rôznych teplotných režimoch.

Multiklientská riešenie skladov umožňujú využívať synergie zákazníckych potrieb k dosahovaniu vysokej efektivity skladovacích činností pri zachovaní všetkých kvalitatívnych požiadaviek našich zákazníkov.

Naše tímy sú zložené z vysoko kvalifikovaných a skúsených odborníkov na skladové procesy a manipulácie.

Skladové operácie sú riadené vyspelými skladovými systémami (WMS) a sú prepojené s informačnými a riadiacimi systémami zákazníkov.

Poskytujeme pravidelné reporty, inventúrne správy a ďalšiu komunikáciu vrátane on-line sledovania toku tovarov zákazníkov.

Sklady sú vybavené modernými technológiami vrátane modernej manipulačnej techniky.

Máme viac ako 30 rokov skúseností so skladovaním a operáciami s tým spojenými.

Službu skladovania využíva mnoho zákazníkov ESA LOGISTIKA v kombinácii s dopravnými, distribučnými a colnymi službami vrátane VAS.

Sme súčasť nadnárodnej logistickej spoločnosti LOGISTEED, Ltd., čo nám umožňuje prostredníctvom tejto globálnej siete poskytovať skladové služby a kapacity nielen v ďalších európskych krajinách, ale aj celosvetovo.

Máte záujem o skladovanie tovaru?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Ingrid Domoráková

Mob.: +421 908 768 833
Email:
domorakova.ingrid@esa-logistics.eu 

Slavomíra Hančaríková

Mob.: +421 908 935 963
Email: harcarikova.slavomira@esa-logistics.eu