blank

Popis procesu skladovania

ESA LOGISTIKA disponuje skladovými priestormi vybavenými modernou skladovacou technikou a spĺňajúcimi najprísnejšie kritéria doložené certifikátmi. Skladovanie je dôležitou službou, ktorú zákazníci využívajú v kombinácii s ďalšími službami.

1. Príjem tovaru

 • vykládka tovaru z kontajnerov, vozidiel a pod.
 • kvalitatívna a kvantitatívna vstupná kontrola
 • paletové, kartónové aj kusové balenie tovaru
 • zadanie požadovaných informácií /šarža, expirácia, výrobné číslo, ../ do informačného systému
 • odoslanie potvrdenia o prevzatom tovare formou elekronických dát
 • uloženie tovaru
blank
blank

2. Kompletácia podľa požiadaviek zákazníka

 • možnosť výberu systému vychystania FIFO alebo FEFO
 • úpravy VAS
 • vychystanie objednávok na základe požiadaviek zákazníka
 • možnosť vychystania definovaných jednotiek – kusy, kartóny, palety
 • vychystanie prostredníctvom čítačiek čiarových kódov
 • vychystanie podľa šarží, čísiel palet, či výrobných čísiel
 • kompletácia podľa jednotlivých objednávok
blank
blank

3. Expedícia

 • balenie podľa požadaviek zákazníka či odberných miest
 • plná kontrola tovaru
 • ďalšie, napríklad colné úkony potrebné pre expedíciu tovaru do určených destinácií
 • potvrdenie expedíce tovaru zo skladu elektronickou formou / dáta v požadovanej štruktúre a obsahu /
 • vybavenie expedovaného tovaru požadovanými dokladmi k objednávke
blank
blank

4. Administratíva a reporting v skladovaní

 • spätná dohľadateľnosť pohybu tovaru
 • automatické zasielanie denných a mesačných reportov podľa požadaviek klienta
 • možnosť nastavenia vzhľadu a obsahu dokumentácie v závislosti na koncovom odberateľovi
 • možnosť tvorby užívateľských reportov
 • administratívne spracovanie skladových operácií
 • možnosť vkladania záznamov priamo do informačného systému zákazníka
 • elektronická výmena dát so systémami zákazníkov /SAP, Helios, .. /
 • webové rozhranie pre on-line náhľad do skladovej evidencie
 • uložené kamerové záznamy k nahliadnutiu
blank
blank

Hľadáte ďalšie informácie?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o. , Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Andrej Ott
Mob.: +421 908 935 963
Email: ott.andrej@esa-logistics.eu

Ing.Ingrid Domoráková
Mob.: +421 908 768 833
Email: domorakova.ingrid@esa-logistics.eu