Fulfillment a služby
pre e-shopy

Fulfillment a ďalšie služby pre e-shopy sú stále rastúcou službou v Esa Logistika. Poskytujeme ich už 10 rokov a to hlavne pre veľkých partnerov v e-commerce biznise v režime B2B ale aj B2C. V roku 2022 sme navyše rozšírili pôsobnosť v tejto oblasti prevzatím aktivít spoločnosti Vlková partners s.r.o. a to vrátane pracovníkov, zákaziek, služieb a takmer tridsaťročného know-how. Rozšírili sme tak spektrum našich služieb a získali ďalšie kapacity.

Naše služby pre e-shopy nezahŕňajú len klasické fulfillmentové služby týkajúce sa hlavne výborne zvládnutej logistiky – od prepravy, odberu tovaru, skladovania až po doručenie jednotlivých zásielok k príjemcom. Vieme poskytnúť aj množstvo ďalších podporných a administratívnych služieb, ktoré umožňujú uvoľniť ľudské aj časové kapacity pre e-shopy a zvýšiť tak ich efektivitu v podnikaní: 

Fulfillment

Pravidelný obojstranný prenos dát využitím on-line výmeny dát (EDI) medzi našimi a zákazníckymi systémami, alebo práca priamo v systéme zákazníka

Medzinárodná aj vnútroštátna preprava tovaru od výrobcov/veľkoobchodníkov do vlastných priestorov, alebo k zákazníkovi

Colná deklarácia – riešenie administratívnych a colných úkonov súvisiacich s dovozom a vývozom tovaru

Preberanie tovaru do skladov, zaradenie do systému WMS, naskladňovanie podľa kategórií, reporting prijatého tovaru

Skladovanie podľa požiadaviek a charakteru tovaru, k dispozícii je niekoľko teplotných režimov a spôsobov skladovania

Úprava tovaru, prebaľovanie, prispôsobenie pre potreby lokálneho trhu – preklady a výroba písomných a grafických sprievodných dokumentov, kompletizácia, promo akcie, VAS

Vychystávanie a balenie zákaziek pre konečného zákazníka podľa objednávok, smerníc a pravidiel e-shopu

 

Vyskladnenie tovaru zo skladu, odovzdanie z distribúcii ku konečnému zákazníkovi, reporting odoslaného tovaru

Distribúcia k zákazníkovi vrátane sprievodných dokladov (faktúra, dodací list a pod.) pomocou vlastnej dopravy, alebo odovzdaním doručovateľskej službe, zvoz vrátených a neprevzatých zásielok

Pri využití našich distribučných služieb je možná úhrada zákazky v hotovosti s následným hromadným odoslaním peňazí na účet e-shopu – zákazníka

Spätná doprava vrátených a reklamovaných zákaziek do skladu, alebo na určené miesto pre riešenie reklamácie (reverzná logistika/retoure), vloženie do informačného systému a ďalšie riešenia

Ďalšie služby pre e-shopy

Spracovanie dát – zadávanie, správa, uchovávanie a vyhodnocovanie dát vrátane pravidelného ad-hoc reportingu podľa požiadavok e-shopu

Služby call centra – zákaznícke riešenia podľa potrieb zadávateľa, komunikácia s koncovými zákazníkmi, rýchla a účinná ponuka pre vybranú cieľovú skupinu

Telefonická služba – príjem objednávok, zákaznícke prieskumy, spätná väzba týkajúca sa služieb a produktov

Komunikačné služby pre zásielkové obchody

Priamy marketing – aktívny aj pasívny telemarketing, direct mail, e-mail marketing, rozposielanie katalógov a reklamných materiálov…

Ďalšie marketingové služby – škála služieb marketingu v elektronických aj iných médiách vrátane návrhu, výroby a riadenia kampaní

Doplnkové služby – zasielanie drobných objednávok na vyžiadanie (katalógy, faktúry, listy…), vyhľadávanie a kontrola objednávok, vytváranie a správa servisných čísel, správa projektov na sociálnych sieťach

Podrobný popis vybraných služieb

Služby_packing (balení)

Fulfillment

Služba fulfillment pre e-shopy predstavuje komplexné riešenie objednávok so všetkými krokmi potrebnými k správnemu a včasnému doručeniu objednávky koncovému zákazníkovi. Samozrejmosťou sú informačné toky medzi poskytovateľom logistických služieb, e-shopom a koncovými zákazníkmi. Celý systém od prijatia tovaru, cez jeho balenie a distribúciu je vždy nastavený spoločne s vedením e-shopu tak, aby čo najviac spĺňal ich požiadavky. Naši pracovníci spoločne s logistikou e-shopu vytvárajú tím, ktorého cieľom je čo najväčšia efektivita pri dodržaní všetkých požadovaných parametrov. Podľa potrieb jednotlivých zadávateľov (e-shopov) je možné využiť celú komplexnú službu fulfillmentu alebo len jej jednotlivé časti. Naším cieľom je dosiahnuť spokojnosť vedenia a vlastníkov e-shopov a taktiež aj koncových zákazníkov, tj. objednávateľov a prijímateľov tovaru.

Služby_VAS_ úprava pro lokální trhy

Služby call centra

Call centrum disponuje vyškolenými a schopnými operátormi na profesionálnej úrovni. Aktuálne poskytuje hlavne telefónne služby zamerané na prichádzajúce hovory. Zákazník, ktorý si vyberie v katalógu (e-shopu alebo tlačenom) módne oblečenie alebo iné produkty, je obslúžený telefonicky. Operátor spracuje objednávku podľa požiadaviek, poprípade poradí s výberom veľkostí a poskytne ďalšie potrebné informácie. V prípade potreby pomôže s vrátením tovaru, vyplatením finančných prostriedkov za vrátený tovar, riešením reklamácie alebo prípadnou stratou balíka. Všetko v nadštandardnej kvalite zákazníckeho servisu, ktorého personál je kontrolovaný a školený na dennej báze.
Operátori komunikujú taktiež prostredníctvom iných kanálov, ako napríklad e-mail, chat, Messenger a pod. Takáto rýchla a efektívna komunikácia je nevyhnutná pre udržanie si konkurencieschopnosti a preto call centrum akcentuje jej dôležitosť. Spokojnosť koncových zákazníkov s našim call centrom otvára priestor pre ďalšie objednávky, pretože spokojní zákazníci opäť nakúpia a odporúčajú nás vo svojom okolí.

Služby_VAS_promo akce

Riešenie reklamácie a správa vrátených objednávok (retoure)

Každý tovar, ktorý zákazníci vrátili alebo neprevzali, prechádza kontrolou. Vo väčšine prípadov je pre dosiahnutie pôvodnej kvality potrebné vykonať menšie alebo skôr náročnejšie úpravy.  Po otvorení vrátenej objednávky daný tovar vybalíme z ochranných obalov, následne porovnáme údaje z dodacieho listu a skontrolujeme kvalitu. (Ak obsahujú novú objednávku, spracujeme ju.) Ďalším krokom je skladanie a narovnanie tovaru do príslušného tvaru alebo tovar zaopatríme rôznymi položkami ako sú preklady, spony, popisy, návody a pod. Nasleduje vloženie do čistej fólie alebo iného obalu tak, aby bolo zohľadnené pôvodné balenie. Potom je tovar bezpečným spôsobom uzavretý a zatavený alebo sa inak zapečatí. Novo zabalený a perfektne poskladaný tovar (v prípade oblečenia) je označený etiketou, aby mohol byť uložený do skladu a po objednávke znovu prichystaný ďalšiemu zákazníkovi.
Nielen preto, že náš najväčší klient je známy svojim dôrazom na kvalitu, ale aj na základe našich noriem musí všetok tovar, ktorý prejde našimi rukami odísť ku zákazníkovi v prvotriednej kvalite.

Služby_VAS_speciální akce

Spracovávanie dát

Oddelenie sa zaoberá najmä elektronickým spracovaním zákazníckych objednávok, aktuálne pre niekoľko medzinárodných módnych katalógov. To zahŕňa nielen zadávanie písomných objednávok zákazníkov do databázy klientov, ale tiež riešenie reklamácií a vráteného tovaru. Databáza zákazníckych účtov je pravidelne aktualizovaná. Garantujeme stopercentnú ochranu osobných údajov.
Rýchle spracovanie veľkého objemu dát je každodennou samozrejmosťou. Dôvodom je najmä naša snaha o okamžité vyskladnenie tovaru na adresu zákazníka, čo umožňuje dodanie v čo najkratšom čase. Našou prioritou je nielen kvantita ale aj kvalita poskytovaných služieb. Tá je zaistená získaním know-how, ktorého nositeľmi sú hlavne naši kmeňoví zamestnanci s pravidelným školením a dlhoročnou praxou.

Fulfillment a služby pre e-shopy predstavujú dôležitú časť rozvoja našich služieb smerujúcich mimo klasickej oblasti logistiky v súlade s naším obchodným modelom LOGISTEED.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa:
ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec

Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Služby pre e-shopy:
David Křivánek
Business Unit Manager
Mob.:   +420 602 326 267

Email:  krivanek.david@esa-logistics.eu
Adresa:
Třída 5. května 714, 349 01 Stříbro, Česká republika


Fulfillment a logistické služby:
Ing. Ingrid Domoráková
Logistics Manager
Mob.:  +421 908 768 833
Email: 
Domorakova.Ingrid@esa-logistics.eu
Adresa:
Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec, Slovensko

Kontaktný formulár

K zaslaniu akejkoľvek informácie, dotazu alebo žiadosti môžete využiť tento
kontaktný formulár.

K overeniu pravosti správy, prosím, uveďte výsledok jednoduchého príkladu
do príslušného pola.

Osobné údaje poskytnuté vo formulári budú spracované za účelom splnenia vašej žiadosti, podľa jej rozsahu v súlade s pravidlami obsiahnutými v dokumentoch „Zásady ochrany osobných údajov„.

Súhlas

2 + 15 =