Outsourcingové riešenia

Svetový trend smerujúcí k outsourcingu  prevláda v spoločnostiach, ktoré sa chcú plne sústrediť na svoje podnikanie. V určitom stupni vývoja takejto spoločnosti dochádza k problémom v riadení logistických činností vlastnými silami a vlastnými prostriedkami.  

Pri rozhodnutí osloviť logistického providera a zveriť mu časť alebo všetky potrebné logistické služby dochádza ku komplikácii v podobe otázky čo s vlastnými prostriedkami / dopravná, skladová a iná technika, skladové a manipulačné priestory, ale aj ľudské zdroje/. Vhodným riešením je využitie outsourcingu, ktorý ponúka prevzatie logistických služieb profesionálnym poskytovateľom, pričom bude využívať prostriedky vlastnené klientom k zaisteniu týchto služieb a bude tak činiť efektívnejšie so zachovaním požadovanej kvality

ESA LOGISTIKA zaisťuje outsourcing komplexných logistických služieb, alebo len skladových, dopravných či iných kombinácií pre množstvo zákazníkov. Outsourcing sa opiera o niekoľko základných pilierov, z ktorých najdôležitější je vzájomná a potvrdená dôvera medzi poskytovateľom a klientom:

Know-how a s ním spojené skúsenosti s outsourcingom logistiky získavame už viac ako 20 rokov

V rámci komplexného riadenia logistických tokov zaisťujeme outsourcing všetkých logistických činností

Sme schopní zaistiť toky surovín, finálnych výrobkov, čiastočných výrobkov, toky vo vnútri výrobných priestorov, skladovanie, expedíciu, distribúciu, VAS a ďalšie služby

V úzkej partnerskej spolupráci s našimi klientmi sa aktívne zapojujeme do plánovania a vytvárania logistických procesov a následne preberáme aj ďalšie úlohy v rámci profesného riadenia

Pre klientov využívajúcich outsourcing logistických služieb prinášame nielen skvalitnenie, zefektívnenie a úspory, ale súčasťou našich riešení je aj prevzatie zodpovednosti za logistické toky a neustále hľadanie zlepšení a zvyšovania efektivity

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Andrej Ott

Mob.: +421 908 935 963
Email: Ott.Andrej@esa-logistics.eu