blank

Outsourcing a jeho riešenie

Outsourcing sa stáva svetovým trendom a prevláda v spoločnostiach, ktoré sa chcú plne sústrediť na svoje podnikanie a nezaoberať sa obslužnými činnosťami svojho biznisu medzi ktoré patrí napríklad logistika. V určitom stupni vývoja takejto spoločnosti dochádza k problémom v riadení logistických činností vlastnými silami a vlastnými prostriedkami a to je situácia v ktorej môžu pomôcť outsourcingová riešenia.

Čo je dôležité vedieť o outsourcingu logistických služieb?

Pri rozhodnutí osloviť logistického providera a zveriť mu časť alebo všetky potrebné logistické služby dochádza ku komplikácii v podobe otázky čo s vlastnými prostriedkami /dopravná, skladová a iná technika, skladové a manipulačné priestory, ale aj ľudské zdroje/. Vhodným riešením je využitie outsourcingu, ktorý ponúka prevzatie logistických služieb profesionálnym poskytovateľom, pričom bude využívať prostriedky vlastnené klientom k zaisteniu týchto služieb a bude tak činiť efektívnejšie so zachovaním požadovanej kvality.

Outsourcing logistických služieb umožňuje logistickému providerovi outsourcované služby zapojiť do svojho systému obsluhy a tým vytvárať synergie s ďalšími poskytovanými službami pre iných zákazníkov. To všetko vedie k nárastu efektivity a zníženie nákladov na logistické operácie a logistiku celkovo. 

ESA LOGISTIKA zaisťuje outsourcing komplexných logistických služieb, alebo len skladových, dopravných, VAS či iných kombinácií pre množstvo zákazníkov. Outsourcing sa opiera o niekoľko základných pilierov, z ktorých najdôležitější je vzájomná a potvrdená dôvera medzi poskytovateľom a klientom:

blank

Know-how a s ním spojené skúsenosti s outsourcingom logistiky získavame už viac ako 20 rokov z rôznych segmentov trhu, lokalít a našich klientov . Vytvorili sme a prevádzkujeme množstvo outsourcingových projektov najmä v oblastiach skladovania a dopravy.

blank

V rámci komplexného riadenia logistických tokov zaisťujeme outsourcing všetkých logistických i iných naviazaných činností.

blank

Sme schopní formou outsourcingu zaistiť toky surovín, finálnych výrobkov, čiastočných výrobkov, toky vo vnútri výrobných priestorov, skladovanie, expedíciu, distribúciu, VAS a ďalšie služby.

blank

V úzkej partnerskej spolupráci s našimi klientmi sa v rámci outsourcingu aktívne zapojujeme do plánovania a vytvárania logistických procesov a následne preberáme aj ďalšie úlohy v rámci profesného riadenia.

blank

Pre klientov využívajúcich outsourcing logistických služieb prinášame nielen skvalitnenie, zefektívnenie a úspory, ale súčasťou našich riešení je aj prevzatie zodpovednosti za logistické toky a neustále hľadanie zlepšení a zvyšovania efektivity.

blank

Outsourcing logistických služieb sme schopní poskytovať nielen vo Slovenskej republike, ale aj v Poľsku a Českej republike, kde máme svoje pobočky.  V spolupráci so spoločnosťou Hitachi Transport System sme schopní ho realizovať aj v rámci Európy a tiež v ďalších krajinách, viac tu.

Máte záujem o naše služby v oblasti outsourcingu ?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Andrej Ott

Mob.: +421 908 935 963
Email: Ott.Andrej@esa-logistics.eu