Usługi in-plant

Usługi in-plant to zwrot w kierunku outsourcingu, który przeważa w firmach, które chcą całkowicie skoncentrować się na swojej działalności. Na pewnym etapie rozwoju firmy występują problemy z zarządzaniem działaniami logistycznymi we własnym zakresie i w dotychczas wykorzystywanym modelu lub okazuje się, że stosowane rozwiązania nie są już tak bardzo wydajene i efektywne.

Co warto wiedzieć o rozwiązaniach outsourcingowych w zakresie usług logistycznych?

Podejmując decyzję o skontaktowaniu się z dostawcą usług logistycznych i powierzeniu mu wszystkich lub niektórych niezbędnych usług logistycznych, pojawia się problem, co zrobić z własnymi środkami (transport, magazynowanie i inna technologia, urządzenia do przechowywania i obsługi, systemy informacyjne, ale także zasoby ludzkie). Odpowiednim rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi in-plant, która gwarantuje przejęcie czynności i procesów logistycznych przez profesjonalnego dostawcę, który zagospodaruje zasoby klienta. Dzięki temu możliwe jest bardziej efektywnie i jakościowe zarządzanie posiadanymi zasobami.

ESA logistika oferuje swoim klientom możliwość outsourcingu kompleksowych operacji logistycznych lub pojedynczych usług, np. magazynowania, transportu oraz połączenia innych usług. Outsourcing opiera się na kilku fundamentach, z których najważniejszym w ESA logistika jest wzajemne zaufanie pomiędzy dostawcą a klientem.

Zdobyliśmy know-how i związane z nim doświadczenie w usługach in-plant obejmujące 30 lat.

Zapewniamy outsourcing wszystkich działań logistycznych w ramach kompleksowego zarządzania przepływem towarów.

Jesteśmy w stanie zapewnić przepływ surowców, produktów końcowych, produktów częściowych, przepływów wewnątrz obszarów produkcyjnych, magazynowania, wysyłki, dystrybucji, VAS i innych usług.

W ścisłej współpracy z naszymi Klientami aktywnie uczestniczymy w planowaniu i kształtowaniu procesów logistycznych, a następnie przejmujemy częściowe zadania w ramach profesjonalnego zarządzania.

Klientom korzystającym z outsourcingu usług logistycznych dostarczamy nie tylko poprawioną usługę, wydajność i oszczędności, ale przy tym część z zaprojektowanych przez nas rozwiązań bierze odpowiedzialność za przepływ towarów i ciągłe poszukiwanie ulepszeń i wzrost wydajności.

Usługi in-plant ESA logistika są wykorzystywane przez wielu klientów z sektora transportowego czy w ramach realizowanych przez nas usług celnych czy VAS.  Jesteśmy w stanie świadczyć nasze usługi na całym świecie we współpracy z globalną siecią logistyczną LOGISTEED .

Szukasz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Adres: ESA logistika Polska Sp. z o.o.
Toszecka 25b, 44-102 Gliwice
Inne adresy oddziałów ESA logistika

Mateusz Małasiewicz
Warehouse Product Business Manager

tel.: +48 451 153 099
Email: malasiewicz.mateusz@esa-logistics.eu