Magazynowanie

Magazynowanie jest ważną usługą, z której Klienci korzystają w połączeniu z innymi usługami ESA logistika. Obsługujemy magazyny wyposażone w nowoczesną technologie przechowywania, które spełniają najsurowsze kryteria poparte certyfikatami. 

ESA logistika posiada magazyny w Europie Środkowej w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych. Oferujemy składowanie towarów na standardowych i niestandardowych paletach, jak również towary niepaletowane, w tym w trybie chłodzenia (w Republice Czeskiej i na Słowacji). Prowadzimy również składy celne (w Republice Czeskiej) i posiadamy powierzchnie, które umożliwiają przechowywanie na zewnątrz. 

Magazynowanie, składowanie towaru, logistyka magazynowa

Magazyny ESA logistika w Europie mają obecnie łączną powierzchnię 286 000 metrów kwadratowych, w tym 6 465 metrów kwadratowych dla towarów chłodniczych. Sieć magazynów obejmuje Czechy, Słowację i Polskę

Magazynowanie, regały magazynowanie, przechowywanie towarów

Zaletą usługi magazynowania ESA logistika jest wykorzystanie zaawansowanego systemu zarządzania magazynem, który umożliwia regularne raporty, inwentaryzację i zarządzanie on-line oraz śledzenie przepływu towarów Klientów. Zaawansowane wyposażenie technologiczne magazynów i doświadczony zespół pracowników jest u nas standardem. Wieloelementowe rozwiązania magazynowe umożliwiają wykorzystanie synergii potrzeb klientów w celu osiągnięcia wysokiej wydajności usługi, jaką jest składowanie.

Magazynowanie jest wykorzystywane przez wielu klientów z sektora transportowego, dystrybucji czy w ramach realizowanych przez nas  usług celnych.  Jesteśmy połączeni z międzynarodową siecią logistyczną LOGISTEED i dzięki niej jesteśmy w stanie świadczyć usługi i pojemności magazynowe nie tylko w innych krajach Europy, ale także na całym świecie.

Interesuje Cię magazynowanie?

Skontaktuj się z nami!

Adres: ESA logistika Polska Sp. z o.o. 
Toszecka 25b, 44-102 Gliwice
Inne adresy oddziałów ESA logistika

Mateusz Małasiewicz
Warehouse Product Business Manager

tel.: +48 451 153 099
e-mail: malasiewicz.mateusz@esa-logistics.eu