Spolupracujúce spoločnosti

V tejto sekcii nájdete logá spoločností, ktoré sú našimi hlavnými partnermi a spolupracujúcimi spoločnosťami:

Partneri

Asociácie

  • Združenie automobilových dopravcov ČESMAD BOHEMIA
    Združenie automobilových dopravcov ČESMAD BOHEMIA je najväčším združením dopravcov, podnikajúcich vo vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej a osobnej cestnej doprave. V súčasnej dobe združuje viac ako 2 000 podnikateľských subjektov. ČESMAD BOHEMIA je členom Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU.   
  • Česká logistická asociácia
    Hlavným poslaním ČLA je zaisťovať svojim členom odbornú pomoc pri riešení logistických problémov, byť platformou pre vzájomnú komunikáciu s odborníkmi z oblastí mimo logistiky, šíriť informácie o logistike a spolupracovať s logistickými asociáciami a obdobnými organizáciami v Českej republike a zahraničí.

Hľadáte ďalšie informácie?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o. , Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA LOGISTIKA

Email: info.sk@esa-logistics.eu
Tel.: +421 (2) 20 830 111