Služby ESA logistika

Green3PL

Jednym z hlavných produktov, ktoré ESA LOGISTIKA realizuje pre svojich zákazníkov, je komplexná logistická služba GREEN 3PL, ktorej cieľom je nielen splniť požiadavku zákazníka na kompletné zaistenie logistických operácií, ale urobiť tak s maximálnou mierou ohladuplnosti k životnému prostrediu. Jedná sa o efektívnu kombináciu mnohých logistických služieb riadenú jedným providerom.

Dopravné riešenie

Dopravné riešenie patrí k základným službám našej spoločnosti. ESA LOGISTIKA poskytuje dopravné služby lokálneho aj globálneho rozsahu. Klientom ponúka zaistenie cestnej, železničnej, leteckej, lodnej a intermodálnej prepravy vrátane špeciálnych prepráv nadrozmerných nákladov a dopravy tovaru s vysokou hodnotou, to všetko importne aj exportne v rámci európskych a svetových destinácií.

Skladovanie

Skladovanie je dôležitou službou  často využívanou v kombinácii s ďalšími službami. ESA LOGISTIKA disponuje skladovými priestormi vybavenými modernými skladovacími technológiami vrátane novej manipulačnej techniky. Sklady spľňajú prísne kritéria doložené certifikáciami

Balenie a úprava tovaru

Balenie a úprava tovaru je vyhľadávanou súčásťou logistických služieb, najmä ako súčásť komplexných logistických riešení. Poskytujeme úpravy tovaru od jednoduchého polepovania až po zložité manipulácie a kompletácie.

Distribučná logistika

Umožňuje finálnu distribúciu výrobkov k veľkému množstvu koncových zákazníkov a poskytovaniu s tým spojených služieb. ESA LOGISTIKA zaisťuje vlastnými prostriedkami distribučné linky, ktoré spolu so systémom X-dockov efektívne a úplne pokrývajú územie ČR a SR. 

Projektová logistika

Projektová logistika je neoddeliteľnou súčasťou stavieb, rekonštrukcií a modernizácií v plynárenskom, petrochemickom a energetickom priemysle. ESA LOGISTIKA zaisťuje všetky logistické služby pre  infraštruktúrne projekty, počnúc poradenstvom a inžinieringom až po realizáciu dodávok.

Outsourcing

Svetový trend smerujúcí k outsourcingu  prevláda u spoločností, ktoré sa chcú plne sústrediť na svoje podnikanie.  ESA LOGISTIKA je schopná úplného prevzatia logistickej obsluhy vrátane prostriedkov s garanciou zvýšenia efektivity toku tovarov.

Predaj FMCG

Je obchodná a logistická služba – predej rýchlo-obrátkového sortimentu, ktorý je realizovaný pre výrobcov a obchodné spoločnosti vlastným obchodným tímom na území Slovenska. Predaj prebieha v sieti nezávislého trhu a v lokálnych obchodných reťazcoch.

Celná deklarácia

Oddelenie colnej deklarácie ESA LOGISTIKA má 25 ročnú históriu a behom nej načerpalo zásadné know-how, ktoré neustále navyšuje. Je spoľahlivým partnerom pre zákazníkov obchodujúcich so zahraničím. Zaisťuje všetky bežné colné úkony, ale takisto colné skladovanie, kolkovanie atď.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o. , Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Ingrid Domoráková

Mob.:  +421 908 768 833
Email:  domorakova.ingrid@esa-logistics.eu

Andrej Ott

Mob.: +421 908 935 963
Email: ott.andrej@esa-logistics.eu