Služby ESA logistika

Green3PL

Jednym z hlavných produktov, ktoré ESA LOGISTIKA realizuje pre svojich zákazníkov, je komplexná logistická služba GREEN 3PL, ktorej cieľom je nielen splniť požiadavku zákazníka na kompletné zaistenie logistických operácií, ale urobiť tak s maximálnou mierou ohladuplnosti k životnému prostrediu. Jedná sa o efektívnu kombináciu mnohých logistických služieb riadenú jedným providerom.

Dopravné riešenie

Dopravné riešenie patrí k základným službám našej spoločnosti. ESA LOGISTIKA poskytuje dopravné služby lokálneho aj globálneho rozsahu. Klientom ponúka zaistenie cestnej, železničnej, leteckej, lodnej a intermodálnej prepravy vrátane špeciálnych prepráv nadrozmerných nákladov a dopravy tovaru s vysokou hodnotou, to všetko importne aj exportne v rámci európskych a svetových destinácií.

Skladovanie

Skladovanie je dôležitou službou  často využívanou v kombinácii s ďalšími službami. ESA LOGISTIKA disponuje skladovými priestormi vybavenými modernými skladovacími technológiami vrátane novej manipulačnej techniky. Sklady spľňajú prísne kritéria doložené certifikáciami

Balenie a úprava tovaru

Balenie a úprava tovaru je vyhľadávanou súčásťou logistických služieb, najmä ako súčásť komplexných logistických riešení. Poskytujeme úpravy tovaru od jednoduchého polepovania až po zložité manipulácie a kompletácie.

Distribučná logistika

Umožňuje finálnu distribúciu výrobkov k veľkému množstvu koncových zákazníkov a poskytovaniu s tým spojených služieb. ESA LOGISTIKA zaisťuje vlastnými prostriedkami distribučné linky, ktoré spolu so systémom X-dockov efektívne a úplne pokrývajú územie ČR a SR. 

Projektová logistika

Projektová logistika je neoddeliteľnou súčasťou stavieb, rekonštrukcií a modernizácií v plynárenskom, petrochemickom a energetickom priemysle. ESA LOGISTIKA zaisťuje všetky logistické služby pre  infraštruktúrne projekty, počnúc poradenstvom a inžinieringom až po realizáciu dodávok.

Outsourcing

Svetový trend smerujúcí k outsourcingu  prevláda u spoločností, ktoré sa chcú plne sústrediť na svoje podnikanie.  ESA LOGISTIKA je schopná úplného prevzatia logistickej obsluhy vrátane prostriedkov s garanciou zvýšenia efektivity toku tovarov.

Predaj FMCG

Je obchodná a logistická služba – predej rýchlo-obrátkového sortimentu, ktorý je realizovaný pre výrobcov a obchodné spoločnosti vlastným obchodným tímom na území Slovenska. Predaj prebieha v sieti nezávislého trhu a v lokálnych obchodných reťazcoch.

Celná deklarácia

Oddelenie colnej deklarácie ESA LOGISTIKA má 25 ročnú históriu a behom nej načerpalo zásadné know-how, ktoré neustále navyšuje. Je spoľahlivým partnerom pre zákazníkov obchodujúcich so zahraničím. Zaisťuje všetky bežné colné úkony, ale takisto colné skladovanie, kolkovanie atď.

Premium FTL

Premium FTL je služba zaměřená na bezpečný transport zboží s vysokou hodnotou a vysokým rizikem jeho krádeže. Premium FTL zahrnuje komplexní řešení, která zásadně  zvyšují bezpečnost přepravy od nakládky po celé trase až po vyložení v cíli.  Tato služba se ukazuje pro některé druhy zboží a na některých trasách jako nepostradatelná.

Fulfillment a služby pre e-shopy

Naše služby pre e-shopy nezahŕňajú len klasický fulfillment viažuci sa predovšetkým k výborne zvládnutej logistike – od dopravy, preberania tovaru, skladovania až po doručenie jednotlivých zásielok príjemcom. Môžeme ponúknuť aj mnoho ďalších podporných a administratívnych služieb, ktoré e-shopom uvoľnia ľudské aj časové kapacity a zvýšia efektivitu ich podnikania.

Väčšinu služieb môžeme ponúknuť aj v celosvetovom meradle v spolupráci s globálnou logistickou spoločnosťou LOGISTEED, Ltd., ktorej sme súčasťou.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o. , Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Ingrid Domoráková

Mob.:  +421 908 768 833
Email:  domorakova.ingrid@esa-logistics.eu