Služby ESA logistika

ESA logistika poskytuje široké portfolio služeb, které se postupně rozvíjí již od roku 1992. Všechny služby splňují požadavky vysoké efektivity, kapacitní elasticity, odbornosti i profesionality, prozákaznické orientace a vysoké kvality.

Základní přehled služeb

Green3PL

Jedním z hlavních produktů, které ESA logistika realizuje pro své klienty, je komplexní logistická služba GREEN 3PL, jejímž cílem je nejen splnit požadavek zákazníka na kompletní zajištění logistických operací, ale učinit tak s maximální mírou ohleduplnosti k životnímu prostředí. Jedná se o efektivní kombinaci mnoha logistických služeb řízenou jedním providerem.

Služby_dopravní řešení_ MAN-ESA-logistika-TGX

Dopravní řešení

Dopravní řešení patří k základním službám naši společnosti. ESA logistika poskytuje dopravní služby lokálního i globálního rozsahu. Klientům nabízí zajištění silniční, železniční, letecké, lodní a intermodální přepravy včetně speciálních přeprav nadrozměrných nákladů a dopravy zboží s vysokou hodnotou, to vše importně i exportně v rámci evropských a světových destinací.

Služby_skladování a související služby

Skladování a související služby

Skladování je důležitou službou  často využívanou v kombinaci s dalšími službami. ESA logistika disponuje skladovými prostory vybavenými moderními skladovacími technologiemi včetně nové manipulační techniky. Sklady splňujícími přísná kritéria doložené certifikacemi

Služby_balení a úprava zboží

Balení a úprava zboží

Balení a úprava zboží je vyhledávanou součástí logistických služeb, zejména jako součást komplexních logistických řešení. Poskytujeme úpravy zboží od jednoduchého polepování až po složité manipulace a kompletace.

Služby_distribuční logistika_Volva s řízenou-teplotou

Distribuční logistika

Umožňuje finální distribuci výrobků k velkému množství koncových zákazníkům a poskytování s tím spojených služeb. ESA logistika zajišťujě vlastními prostředky distribuční linky, které spolu se systémem X-docků efektivně a zcela pokrývají území ČR a SR. 

Služby_projektová logistika

Projektová logistika

Projektová logistika je nedílnou součástí staveb, rekonstrukcí a modernizací v plynárenském, petrochemickém a energetickém průmyslu. ESA logistika zajišťuje veškeré logistické služby pro  infrastrukturní projekty, počínaje poradenstvím a inženýringem až po realizaci dodávek.

Služby_Outsourcing

Outsourcing

Světový trend směřující k outsourcingu  převládá u společností, které se chtějí zcela soustředit na své podnikání.  Esa logistika je schopna plného převzetí logistické obsluhy včetně prostředků s garancí zvýšení efektivity dosavadního toku zboží.

Služby_prodej FMCG

Prodej FMCG

Je obchodní a logistická služba – prodej rychlo-obrátkového sortimentu, který je realizován pro výrobce a obchodní společnosti vlastním obchodním týmem na území Slovenska. Prodej probíhá v síti nezávislého trhu a v lokálních obchodních řetězcích.

Služby_ celní služby ESA logistika

Celní služby

Oddělení celní deklarace ESA logistika má 25 letou historii a během ní načerpalo zásadní know-how, které neustále navyšuje. Je spolehlivým partnerem pro zákazníky obchodující se zahraničím. Zajišťuje veškeré běžné celní úkony, ale také celní skladování, kolkování atd.

Služby_prodej FMCG

Premium FTL

Premium FTL je služba zaměřená na bezpečný transport zboží s vysokou hodnotou a vysokým rizikem jeho krádeže. Premium FTL zahrnuje komplexní řešení, která zásadně  zvyšují bezpečnost přepravy od nakládky po celé trase až po vyložení v cíli.  Tato služba se ukazuje pro některé druhy zboží a na některých trasách jako nepostradatelná.

Služby_prodej FMCG

Prodej palet, nákup a opravy

Služby paletového servisu poskytujeme již více než 20 let. Nákup, opravy a prodej palet je součástí rozsáhlejší služby – Outsourcingu paletového hospodářství, který zahrnuje komplexní služby zajišťující našim klientům funkční paletový pool pod kontrolou. Služby nákup, opravy a prodej palet poskytujeme i jednotlivě, vše pro palety EUR / EPAL.

Služby_prodej FMCG

Fulfillment a služby pro e-shopy

Naše služby pro e-shopy nezahrnují jen klasický fulfillment vážící se především k výborně zvládnuté logistice – od dopravy, přejímky zboží, skladování až po doručení jednotlivých zásilek příjemcům. Můžeme nabídnout i mnoho dalších podpůrných a administrativních služeb, které e-shopům uvolní lidské i časové kapacity a zvýší efektivitu jejich podnikání.

Většinu služeb můžeme nabídnout i v celosvětovém měřítku ve spolupráci s globální logistickou společností LOGISTEED, Ltd., jejímž jsme členem.

Hledáte další informace?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA s.r.o. , Oldřichova 158, 272 03  Kladno
Další kontakty společnosti ESA 

Michal Fecko
Key Account Manager 

Mob.: +420 724 938 822
Email: fecko.michal@esa-logistics.eu