Dopravní služby FTL Premium

Ve své praxi se stále častěji setkáváme s požadavky zákazníka na převozy zboží s vysokou hodnotou, nebo na dopravu jinak sensitivního zboží. Typicky se jedná o tabákové výrobky, alkoholické nápoje, spotřební elektroniku, pharmaceutické výrobky apod.
ESA logistika vyvinula pro takové přepravy zejména do zahraničí speciální službu FTL Premium.

Dopravní služby FTL Premium jsou unikátní řešení, které výrazně zvyšuje úroveň bezpečnosti a managementu v dopravě. Jedná se o celoevropské bezpečnostní řešení pro přepravu cenných produktů a citlivého zboží.

Evropské slinice a dálnice nejsou pro kamionovou dopravu zcela bezpečné. Existuje mnoho případů zcizení části nebo celého nákladu, který může být v hodnotách převyšujících i miliony korun. O mnoha z nich a zejména statististikách se můžeme přesvědčit na stránkách organizace The Transported Asset Protection Association (TAPA). Při odcizení takového zboží vznikají vysoké finanční škody a velmi často i sekundární obchodní škody pro zasilatele i příjemce. Právě proto ESA logistika vytvořila nový produkt – dopravní služby FTL Premium. Zde jsou některé základní komponenty téěchto služeb:

režim vysokého zabezpečení a nezbytná ochranná opatření zajištěná vlastními silami, ale i ve spolupráci s třetími stranami včetně státních orgánů

autorizovaný parkovací program využívající síť zabezpečených veřejných i neveřejných parkovacích míst a prostor

Hi-Tech sledovací zařízení v on-line spojení a v kontaktu se SAT/NAV

vozy s interaktivními plachtami, zabezpečení vstupů do nákladového prostoru a další sledování nákladového prostoru a autonomní možností vyhlášení poplachu

specializované monitorovací centrum - dohled a podpora 24/7

certifikace TAPA a úzká spolupráce s TAPA pro další zvyšování bezpečnosti přeprav FTL Premium a výměnu aktuálních informací

řada dalších neveřejných opatření a systémů zabraňujících zcizení nákladu a umožňujících okamžitý zásah v případě pokusu o zcizení zboží a to nejen policejními složkami

dopravní služby FTL Premium jsou poskytovány v bezpečnostním režimu TAPA 1

Dopravní služby využívá řada zákazníků ESA logistika ve spojení se skladovými a celními službami včetně VAS.

Máte zájem o službu FTL Premium?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA s.r.o. , Oldřichova 158, 272 03  Kladno
Ostatní kontakty společnosti ESA logistika

Michaela Frélichová
Business Development Manager

Mob.: +420 737 486 089
Email: frelichova.michaela@esa-logistics.eu