Dopravná služba Premium FTL

Vo svojej praxi sa stále častejšie stretáváme s požiadavkami zákazníka na prevozy tovaru s vysokou hodnotou, alebo na dopravu inak senzitívneho tovaru. Typicky sa jedná o tabakové výrobky, alkoholické nápoje, spotrebné a inú elektroniku, pharmaceutické výrobky, automotive, apod. ESA LOGISTIKA vyvinula pre takéto prepravy najmä do zahraničia špeciálnu službu Premium FTL.

Premium FTL je unikátne riešenie, ktoré výrazne zvyšuje úroveň bezpečnosti a managementu v cestnej doprave.

Jedná sa o celoeurópske bezpečnostné riešenie pre bezpečnú prepravu cenných produktov (high-value) a inak citlivého tovaru (high-risk) po cestách.

Európske cesty a diaľnice niesú pre kamiónovú dopravu úplne bezpečné. Existuje mnoho prípadov odcudzenia časti alebo celého nákladu, ktorý môže byť v hodnotách prevyšujúcich aj milióny eur. O veľa z nich a hlavne v štatistikách sa môžeme presvedčiť na stránkach organizácie The Transported Asset Protection Association (TAPA) . Pri odcudzení takéhoto tovaru vznikajú vysoké finančné škody a veľmi často aj sekundárne obchodné škody pre zasielateľov a príjemcov. Práve preto ESA LOGISTIKA vytvorila túto špecifickú službu. Tu sú niektoré komponenty tejto služby:

režim vysokého zabezpečenia a nevyhnutné ochranné opatrenia

autorizovaný parkovací program umožňuje plánovať zabezpečené parkovanie po celej trase vozidla vrátane záložných parkovísk

Hi-Tech sledovacie zariadenie

vozidlá s interaktívnymi plachtami, zabezpečenie vstupov do nákladového priestoru a ďalšie sledovanie nákladového priestoru, autonómne možnosti vyhlásenia poplachu

špecializované monitorovacie centrum - dohľad a podpora 24/7

certifikácia TAPA a úzka spolupráca s TAPA pre ďalšie zlepšovanie a výmenu aktuálnych informácií

znalosť nebezpečných miest na základe spolupráce a dát TAPA

rad ďalších neverejných opatrení a systémov zabraňujúcich odcudzenie nákladu a umožňujúcich okamžitý zásah v prípade pokusu o odcudzenie tovaru a to nielen policajnými zložkami

Dopravné služby Premium FTL využívajú zákazníci ESA LOGISTIKA v kombinácii so skladovými colnými službami vrátane VAS.  

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Ingrid Domoráková

Telefón: +421 908 768 833
E-mail: domorakova.ingrid@esa-logistics.eu