Usługa transportowa Premium FTL

Usługa transportowa Premium FTL, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przewożonych towarów, dedykowana jest ładunkom wysokowartościowym czy wrażliwym.

Premium FTL to unikalne rozwiązanie, które znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i umożliwia monitorowanie ładunków. To zintegrowane rozwiązanie o zasięgu europejskim, dedykowane towarom o wysokiej wartości (ang. high-value) i ryzyka (ang. high-risk).

Usługa transportowa FTL Premium, ciężarówka z logo firmy ESA, transport ładunków wysokowartościowych
Usługa transportowa FTL Premium, ciężarówka z logo firmy ESA

Europejska sieć dróg i autostrad to obszar, którego nie cechuje całkowite bezpieczeństwo dla pojazdów ciężarowych. Częstotliwość kradzieży i wypadków, skutkujących utratą towaru wysokiej wartości, jest duża – o skali problemu można przeczytać na stronie internetowej organizacji TAPA. Szkody finansowe i konsekwencje dla Spedytorów/Przewoźników są najczęściej bardzo dotkliwe, stąd inwestycja w odpowiedni system zabezpieczeń jest zdecydowanie warta uwagi. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem, jaki obejmuje usługa Premium FTL:

reżim środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń

sieć autoryzowanych parkingów

najnowocześniejszy sprzęt do nadzoru transportów

interaktywne pojazdy, monitoring przestrzeni załadunkowej, niezależny system alarmowy

zwiększone bezpieczeństwo, dzięki pracy centrum monitoringu działającemu 24/7

członkostwo TAPA oraz ścisła współpraca z organizacją, celem zabezpieczenia przepływu informacji

wykorzystanie innych, poufnych środków i systemów zapobiegających kradzieży ładunku i umożliwiających szybką interwencję w przypadku próby kradzieży (z wykorzystaniem nie tylko policji) *

* Usługi te obejmują szereg działań wewnętrznych i niejawnych.

Usługa transportowa Premium FTL jest wykorzystywana przez wielu klientów z sektora magazynowego czy w ramach realizowanych przez nas usług celnych czy VAS. Swoje usługi realizujemy na poziomie globalnym w ramach sieci Hitachi Transport System Group.

Szukasz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Adres: ESA s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice
Inne adresy oddziałów ESA logistika

Karolina Omelczuk
Business Development Manager

Tel.: +48 571 309 186
Email: PremiumFTL@esa-logistics.eu