Outsourcingová řešení

Světový trend směřující k outsourcingu  převládá u společností, které se chtějí zcela soustředit na své podnikání. V určitém stupni vývoje takovéto společnosti dochází k problémům v řízení logistických činností vlastními silami a vlastními prostředky.  

Při rozhodnutí oslovit logistického providera a svěřit mu část nebo všechny potřebné logistické služby dochází ke komplikaci v podobě otázky co s vlastními prostředky / dopravní, skladová a jiná technika, skladové a manipulační prostory, ale i lidské zdroje/. Vhodným řešením je využití outsourcingu, který nabízí převzetí logistických služeb profesionálním poskytovatelem, jenž bude využívat prostředky vlastněné  klientem k zajištění těchto služeb a bude tak činit efektivněji se zachováním požadované kvality

ESA logistika zajišťuje outsourcing komplexních logistických služeb, nebo jen skladových, dopravních či jiných kombinací pro množstvích zákazníků. Outsourcing se opírá o několik základních pilířů, z nichž nejdůležitější je vzájemná a potvrzená důvěra mezi poskytovatelem a klientem:

Know-how a s ním spojené zkušenosti s outsourcingem logistiky získáváme již více než 20 let.

V rámci komplexního řízení logistických toků zajišťujeme outsourcing všech logistických činností.

Jsme schopni zajistit toky surovin, finálních výrobků, částečných výrobků, toky uvnitř výrobních prostor, skladování, expedici, distribuci, VAS a další služby.

Pro klienty využívající outsourcing logistických služeb přinášíme nejen zkvalitnění, zefektivnění a úspory, ale součástí našich řešení je také převzetí odpovědnosti za logistické toky a neustálé hledání zlepšení a zvyšování efektivity.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA s.r.o. , Oldřichova 158, 272 03  Kladno
Ostatní kontakty společnosti ESA logistika

Michal Fecko
Key Account Manager

Mob.: +420 724 938 822

Email: fecko.michal@esa-logistics.eu 

CZ ©2019 ESA logistika s.r.o.

ESA s.r.o. je oprávněný hospodářský subjekt.     

Společnost ESA logistika