blank

Dopravní řešení

Dopravní řešení patří k základním službám naši společnosti. ESA logistika poskytuje dopravní služby lokálního, mezinárodního i globálního rozsahu. Klientům nabízí zajištění silniční, železniční, letecké, lodní a intermodální přepravy včetně speciálních přeprav nadrozměrných nákladů a dopravy zboží s vysokou hodnotou, to vše importně i exportně v rámci evropských a světových destinací.

 ESA logistika navrhuje taková dopravní řešení, která nejlépe splňují požadavky zákazníků s ohledem na minimalizaci nákladů a optimální nastavení toku přepravovaného zboží. S využitím rozsáhlých zkušeností, informačních systémů, vlastního fleetu a ověřených dodavatelů dopravních služeb, včetně globální logistické sítě Hitachi Transport System Group, vytváří dopravní řešení „na klíč“.

ESA logistika vždy věnuje zvláštní pozornost optimalizaci nejen finančního a časového faktoru, ale i ekologickým aspektům všech přeprav.

Dopravní řešení_silniční doprava_boční pohled na 6 nových kamionů v areálu centrály ESA logistika Kladno

Kamionóvá doprava

Silniční doprava je zajišťována na mezinárodní i vnitrostátní úrovni. ESA logistika nabízí silniční dopravu formou konvenčních i expresních celovozových přeprav, dokládek, vysokoobjemových i nadrozměrných přeprav. Největší objem realizuje kamionová doprava. Ta představuje nejrozsáhlejší dopravní řešení v porovnání s ostatními dopravními službami.

Dopravní řešení_železniční doprava_nákladní vlak s různými druhy zboží

Železniční doprava

ESA logistika nabízí železniční přepravy v rámci Evropy se specializací na východní teritorium s návazností na Rusko a Asii. Železnice poskytuje výhodné dopravní řešení pro přepravu zboží z Číny do Evropy a opačně. Z našich zkušeností plyne, že i hromadná přeprava zboží z evropských přístavů do vnitrozemí a zpět je vhodnou kombinací ekonomické a ekologické dopravy.

Služby_dopravní řešení_ letecká a námořní doprava_trajekt_jeřáby_ přístav

Letecká a námořní doprava

ESA logistika poskytuje komplexní servis letecké a námořní přepravy jako součást globálního dopravního řešení včetně řešení „Door to Door“

Služby_dopravní řešení_ dopravní služby FTL premium_ kamion ESA logistika

Dopravní služby Premium FTL

ESA logistika vyvinula pro přepravy senzitivního zboží a zboží s vysokou hodnotou speciální službu Premium FTL.

Služby_dopravní řešení_ speciální přepravy_nadrozměrná přeprava_na speciálním silničním podvalníku

Speciální přepravy

ESA logistika je odborníkem na nadrozměrné přepravy. Vysoká hmotnost, nadstandardní rozměry i značná cena je typická nejen pro průmyslové celky, ale i pro řadu dalších nákladů, které je třeba přemístit nejen po silnici.

Dopravní řešení využívá řada zákazníků ESA logistika ve spojení se skladovacímí a celními službami včetně VAS.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA s.r.o. , Oldřichova 158, 272 03  Kladno
Ostatní kontakty společnosti ESA logistika

Michaela Frélichová
Business Development Manager

Mob.: +420 737 486 089
Email: frelichova.michaela@esa-logistics.eu