blank

Projektová logistika

Prípadové štúdie

ESA LOGISTIKA zaisťuje komplexné logistické služby pre všetky infraštruktúrne projekty, počnúc poradenstvom a inžinierstvom až po realizáciu dodávok. Pozrite sa na vybrané prípadové štúdie:

blank

1. Projekt Kozienice – prípadová štúdia

ESA LOGISTIKA sa v rámci svojej služby projektová logistika v roku 2013 zúčastnila projektu modernizácie turbíny v elektrárne v meste Kozienice. Projekt se týkal prepravy približne 900 komponentov o hmotnosti až 460 ton a trval viac ako dva roky. ESA LOGISTIKA tu zabezpečovala nasledujúce hlavné činnosti:

 •  analýzu, optimalizáciu a výber cestných trás prepravy,
 • zaistenie všetkých potrebných povolení na realizáciu všetkých prepráv,
 • zaistenie povolení a doprovodu na cestnú časť dopravy,
 • realizáciu cestnej a vlakovej dopravy na území Poľska pre štandardné a nadrozmerné komponenty, ktoré boli do Kozienice dodávané najmä z Japonska,
 • realizáciu cestnej, vlakovej a námornej dopravy pre nadrozmerné komponenty, ktoré boli do Kozienice dopravované z výrobných závodov v Nemecku, Holandsku a Španielsku,
 • koordináciu toku informácií v špecializovanom medzinárodnom tíme vytvorenom pre tento projekt.

Okrem komplexných riešení ako je toto ponúka ESA LOGISTIKA aj prepravu jednotlivých nadrozmerných jednotiek alebo iné súvisiace služby.

blank
blank

2. Špecializovaná prístavná manipulácia a železničná doprava – prípadová štúdia

Železničná doprava nadrozmerných nákladov si od prepravcu vyžaduje široké technické znalosti a dobre rozvinuté plánovacie a realizačné schopnosti. 

Železničná doprava nadrozmerných nákladov

Spoločnosť ESA LOGISTIKA sa špecializuje na takýto spôsob dopravy a zaistenie doplnkových činností, ktoré pomáhajú hladkému a bezproblémovému priebehu celej logistickej operácie. Problémom niesú ani služby spojené s manipuláciou v prístave vykládky.

ESA LOGISTIKA organizovala napríklad úspešnú železničnú dopravu pre projekt Kozienice. Všetky náklady prepravované po železnici boli mimoriadne citlivé a pre elektráreň nesmierne dôležité. Akékoľvek poškodenie, alebo zdržanie by ohrozilo celý projekt modernizácie elektrárne. Táto skutočnost podstatne zvýšila nároky na plánovanie operácie a na dôkladné zaistenie bezpečnosti prepravovanej technológie.

Príprava nákladu na železničnú dopravu

Hlavné činnosti koordinované tímom ESA LOGISTIKA spojené s prípravou nadrozmerného nákladu k naloženiu na špeciálny železničný vagón, boli nasledujúce:

 • demontáž ližín a ostatních uchytení používaných pre námornú dopravu,
 • demontáž ochranných krytov používaných pre námornú dopravu, a montáž prepravných krytov navrhnutých na prepravu v železničnom vagóne,
 • čistenie, silikónovanie a mazanie šroubov.

Všetky vyššie uvedené opatrenia umožnila náklad naložiť a bezpečne dodať na miesto určenia podľa časového harmonogramu.

Vďaka rozsiahlemu systému reportov mal zákazník o priebehu operáice vždy dostatok správ v reálnom čase.

blank

3. Multimodálna doprava – prípadová štúdia

Spoločnosť ESA LOGISTIKA je špecializovaná na rôzne druhy dopravy a ich kombináce. Je schopná navrhovať a riadiť celú dopravu od dodávateľa až k zákazníkovi.

Medzi najväčšie konkurenčné výhody služieb poskytovaných spoločnosťou ESA LOGISTIKA patrí najmä fakt, že všetky činnosti koordinuje jedna firma bez nutnosti kooperácie – projektový tím ESA LOGISTIKA takto napríklad navrhol a realizoval multimodálnu dopravu nadrozmerného nákladu zo Španielska do Poľska.

ESA LOGISTIKA v tomto prípade zaisťovala najmä následujúce činnosti:

 • cestnú dopravu z výrobní spoločnosti do španielskeho prístavu Bilbao ,
 • preloženie nákladu (štyri diely, každý o hmotnosti takmer 100 ton) z prívesu na palubu lode,
 • námornú dopravu zo Španielska do prístavu Gdyne v Poľsku,
 • prístavnú manipuláciu a preloženie nákladu z plavidla na prívesy,
 • cestnú dopravu do miesta určenia v strednom Poľsku.

Plánovacia fáza sa vďaka kritickým rozmerom a hmotnosti nákladu časovo predĺžila. Ale vďaka profesionálnemu prístupu členov realizačného tímu ESA LOGISTIKA sa podarilo každú operáciu dokončit včas a úspešne.

blank

4. Doplnkové služby – prípadová štúdia

Na základe požiadaviek klienta projektový tím spoločnosti ESA LOGISTIKA koordinoval, dozoroval a riadil prípravné práce pre vývoz tovaru z Poľska do Japonska lodnou dopravou.

ESA LOGISTIKA zaisťovala následujúce činnosti a úkony:

 • zaistenie certifikovanej baliacej spoločnosti s profesionálnym personálom pre zhotovenie vhodných obalov a zabalenie prepravovaných technológií,
 • vytvorenie plánu plnenia kontejnerov,
 • objednánie kontajnerov,
 • prevedenie nutných rezervácií súvisiacich so zásielkou,
 • dopravu kontajnerov do prístavu,
 • zaistenie vývozného preclenia,
 • naloženie kontajnerov na loď.

Baliaca časť operácie priamo začala na mieste výroby zákazky. ESA LOGISTIKA musela tieto práce dokončiť počas jedného dňa kvôli obmedzenému priestoru a prístupu k mostovému žeriavu.

Jednou z najdôležitejších operácií bola nakládka tovaru do kontajnerov a zaistenie jeho stability pre úplnú bezpečnosť pri lodnej preprave do Japonska.

Máte záujem o ďalšie prípadové štúdie?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Ingrid Domoráková

Mob.:  +421 908 768 833
Email:  Domorakova.Ingrid@esa-logistics.eu