Projektová logistika

Prípadové štúdie

ESA LOGISTIKA zaisťuje komplexné logistické služby pre všetky infraštruktúrne projekty, počnúc poradenstvom a inžinierstvom až po realizáciu dodávok. Pozrite sa na vybrané prípadové štúdie:

1. Projekt Kozienice – prípadová štúdia

ESA LOGISTIKA sa v rámci svojej služby projektová logistika v roku 2013 zúčastnila projektu modernizácie turbíny v elektrárne v meste Kozienice. Projekt se týkal prepravy približne 900 komponentov o hmotnosti až 460 ton a trval viac ako dva roky. ESA LOGISTIKA tu zabezpečovala nasledujúce hlavné činnosti:

 •  analýzu, optimalizáciu a výber cestných trás prepravy,
 • zaistenie všetkých potrebných povolení na realizáciu všetkých prepráv,
 • zaistenie povolení a doprovodu na cestnú časť dopravy,
 • realizáciu cestnej a vlakovej dopravy na území Poľska pre štandardné a nadrozmerné komponenty, ktoré boli do Kozienice dodávané najmä z Japonska,
 • realizáciu cestnej, vlakovej a námornej dopravy pre nadrozmerné komponenty, ktoré boli do Kozienice dopravované z výrobných závodov v Nemecku, Holandsku a Španielsku,
 • koordináciu toku informácií v špecializovanom medzinárodnom tíme vytvorenom pre tento projekt.

Okrem komplexných riešení ako je toto ponúka ESA LOGISTIKA aj prepravu jednotlivých nadrozmerných jednotiek alebo iné súvisiace služby.

2. Špecializovaná prístavná manipulácia a železničná doprava – prípadová štúdia

Železničná doprava nadrozmerných nákladov si od prepravcu vyžaduje široké technické znalosti a dobre rozvinuté plánovacie a realizačné schopnosti. 

Železničná doprava nadrozmerných nákladov

Spoločnosť ESA LOGISTIKA sa špecializuje na takýto spôsob dopravy a zaistenie doplnkových činností, ktoré pomáhajú hladkému a bezproblémovému priebehu celej logistickej operácie. Problémom niesú ani služby spojené s manipuláciou v prístave vykládky.

ESA LOGISTIKA organizovala napríklad úspešnú železničnú dopravu pre projekt Kozienice. Všetky náklady prepravované po železnici boli mimoriadne citlivé a pre elektráreň nesmierne dôležité. Akékoľvek poškodenie, alebo zdržanie by ohrozilo celý projekt modernizácie elektrárne. Táto skutočnost podstatne zvýšila nároky na plánovanie operácie a na dôkladné zaistenie bezpečnosti prepravovanej technológie.

Príprava nákladu na železničnú dopravu

Hlavné činnosti koordinované tímom ESA LOGISTIKA spojené s prípravou nadrozmerného nákladu k naloženiu na špeciálny železničný vagón, boli nasledujúce:

 • demontáž ližín a ostatních uchytení používaných pre námornú dopravu,
 • demontáž ochranných krytov používaných pre námornú dopravu, a montáž prepravných krytov navrhnutých na prepravu v železničnom vagóne,
 • čistenie, silikónovanie a mazanie šroubov.

Všetky vyššie uvedené opatrenia umožnila náklad naložiť a bezpečne dodať na miesto určenia podľa časového harmonogramu.

Vďaka rozsiahlemu systému reportov mal zákazník o priebehu operáice vždy dostatok správ v reálnom čase.

3. Multimodálna doprava – prípadová štúdia

Spoločnosť ESA LOGISTIKA je špecializovaná na rôzne druhy dopravy a ich kombináce. Je schopná navrhovať a riadiť celú dopravu od dodávateľa až k zákazníkovi.

Medzi najväčšie konkurenčné výhody služieb poskytovaných spoločnosťou ESA LOGISTIKA patrí najmä fakt, že všetky činnosti koordinuje jedna firma bez nutnosti kooperácie – projektový tím ESA LOGISTIKA takto napríklad navrhol a realizoval multimodálnu dopravu nadrozmerného nákladu zo Španielska do Poľska.

ESA LOGISTIKA v tomto prípade zaisťovala najmä následujúce činnosti:

 • cestnú dopravu z výrobní spoločnosti do španielskeho prístavu Bilbao ,
 • preloženie nákladu (štyri diely, každý o hmotnosti takmer 100 ton) z prívesu na palubu lode,
 • námornú dopravu zo Španielska do prístavu Gdyne v Poľsku,
 • prístavnú manipuláciu a preloženie nákladu z plavidla na prívesy,
 • cestnú dopravu do miesta určenia v strednom Poľsku.

Plánovacia fáza sa vďaka kritickým rozmerom a hmotnosti nákladu časovo predĺžila. Ale vďaka profesionálnemu prístupu členov realizačného tímu ESA LOGISTIKA sa podarilo každú operáciu dokončit včas a úspešne.

4. Doplnkové služby – prípadová štúdia

Na základe požiadaviek klienta projektový tím spoločnosti ESA LOGISTIKA koordinoval, dozoroval a riadil prípravné práce pre vývoz tovaru z Poľska do Japonska lodnou dopravou.

ESA LOGISTIKA zaisťovala následujúce činnosti a úkony:

 • zaistenie certifikovanej baliacej spoločnosti s profesionálnym personálom pre zhotovenie vhodných obalov a zabalenie prepravovaných technológií,
 • vytvorenie plánu plnenia kontejnerov,
 • objednánie kontajnerov,
 • prevedenie nutných rezervácií súvisiacich so zásielkou,
 • dopravu kontajnerov do prístavu,
 • zaistenie vývozného preclenia,
 • naloženie kontajnerov na loď.

Baliaca časť operácie priamo začala na mieste výroby zákazky. ESA LOGISTIKA musela tieto práce dokončiť počas jedného dňa kvôli obmedzenému priestoru a prístupu k mostovému žeriavu.

Jednou z najdôležitejších operácií bola nakládka tovaru do kontajnerov a zaistenie jeho stability pre úplnú bezpečnosť pri lodnej preprave do Japonska.

Máte záujem o ďalšie prípadové štúdie?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Ingrid Domoráková

Mob.:  +421 908 768 833
Email:  Domorakova.Ingrid@esa-logistics.eu