Projektová logistika

Případové studie

ESA logistika zajišťuje komplexní logistické služby pro všechny infrastrukturní projekty, počínaje poradenství a inženýrství až k realizaci dodávek. Podívejte se na zajímavé případové studie:

1. Projekt Kozienice – případová studie

ESA logistika se v rámci své služby projektová logistika v roce 2013 účastnila projektu modernizaci turbíny v elektrárně ve městě Kozienice. Projekt se týkal přepravy přibližně 900 komponentů o hmotnosti až 460 tun a trval více jak dva roky. ESA logistika zde zajišťovala následující hlavní činnosti:

 •  analýzu, optimalizaci a výběr silničních tras přepravy,
 • zajištění všech potřebných povolení pro realizaci všech přeprav,
 • zajištění povolení a doprovodu pro silniční část dopravy,
 • realizace silniční a vlakové dopravy na území Polska pro standardní a nadrozměrné komponenty, které byly do Kozienice dodávány především z Japonska,
 • realizace silniční, vlakové a námořní dopravy pro nadrozměrné komponenty, které byly do Kozienice dopravovány z výrobních závodů v Německu, Holandsku a Španělsku,
 • koordinace toku informací ve specializovaném mezinárodním týmu vytvořeném pro tento projekt.

Kromě komplexních řešení jako je toto nabízí ESA logistika také přepravu jednotlivých nadrozměrných jednotek nebo jiné související služby

2. Specializovaná přístavní manipulace a železniční doprava – případová studie

Železniční doprava nadrozměrných nákladů od přepravce vyžaduje široké technické znalosti a dobře rozvinuté plánovací i realizační schopnosti. 

Železniční doprava nadrozměrných nákladů

Společnost ESA logistika se specializuje na takovýto způsob dopravy a zajištění doplňkových činností, které pomáhají hladkému a bezproblémovému průběhu celé logistické operace. Problémem nejsou ani služby spojené s manipulací v přístavu vykládky.

ESA logistika organizovala například úspěšnou železniční dopravu pro projekt Kozienice. Všechny náklady přepravované po železnici byly mimořádně citlivé a pro elektrárnu nesmírně důležité. Jakékoliv poškození, nebo zdržení by ohrozilo celý projekt modernizace elektrárny. Tato skutečnost podstatně zvýšila nároky na plánování operace a na důsledné zajištění bezpečnosti přepravované technologie.

Příprava nákladu na železniční dopravu.

Hlavní činnosti koordinované týmem ESA logistika spojené s přípravou nadrozměrného nákladu k naložení na speciální železniční vagón, , byly následující:

 • demontáž ližin a ostatních uchycení používaných pro námořní dopravu,
 • demontáž ochranných krytů používaných pro námořní dopravu, a montáž přepravních krytů navržených pro přepravu v železničním vagónu, · čištění, silikonování a mazání šroubů.

Všechna výše uvedená opatření umožnila náklad naložit a bezpečně dodat na místo určení dle časového harmonogramu.

Díky rozsáhlému systému reportů měl zákazník o průběhu operace vždy dostatek zpráv v reálném čase.

3. Multimodální doprava – případová studie

Společnost ESA logistika je díky specializovaná na různé druhy dopravy a jejich kombinace. Je schopna navrhovat a řídit celou dopravu od dodavatele až k zákazníkovi.

Mezi největší konkurenční výhody služeb poskytovaných společností ESA Logistika patří zejména fakt, že všechny činnosti koordinuje jedna firma bez nutnosti kooperace –. projektový tým ESA logistika takto například navrhl a realizoval multimodální dopravu nadrozměrného nákladu ze Španělska do Polska.

ESA logistika v tomto případě zajišťovala zejména následující činnosti:

 • silniční doprava z výrobní společnosti do španělského přístavu Bilbao ,
 • přeložení nákladu (čtyři díly, každý o hmotnosti téměř 100 tun) z přívěsu na palubu lodi,
 • námořní doprava ze Španělska do přístavu Gdyně v Polsku,
 • přístavní manipulace a přeložení nákladu z plavidla na přívěsy,
 • silniční doprava do místa určení ve středním Polsku.

Plánovací fáze se díky kritickým rozměrům a hmotnosti nákladu časově prodloužila. Nicméně díky profesionálnímu přístupu členů realizačního týmu ESA logistika se podařilo každou operaci dokončit včas a úspěšně.

4. Doplňkové služby – případová studie

Na základě požadavku klienta projektový tým společnosti ESA logistika koordinoval, dozoroval a řídil přípravné práce pro vývoz zboží z Polska do Japonska lodní dopravou.

ESA logistika zajišťovala následující činnosti a úkony

 • zajištění certifikované balicí společnosti s profesionálním personálem pro zhotovení vhodných obalů a zabalení přepravovaných technologií,
 • vytvoření plánu plnění kontejnerů,
 • objednání kontejnerů,
 • provedení nutných rezervací souvisejících se zásilkou,
 • dopravu kontejnerů do přístavu,
 • zajištění vývozního proclení,
 • naložení kontejnerů na loď.

Balicí část operace přímo začala na místě výroby zakázky. ESA logistika musela tyto práce dokončit během jednoho dne kvůli omezenému prostoru a přístupu k mostovému jeřábu.

Jednou z nejdůležitějších operací byla nakládka zboží do kontejnerů a zajištění jeho stability pro naprostou bezpečnost při lodní přepravě do Japonska.

Máte zájem o další případové studie?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA s.r.o. , Oldřichova 158, 272 03  Kladno
Ostatní kontakty společnosti ESA 

Michal Fecko
Key Account Manager

Tel.:   +420 724 938 822      
Email:  fecko.michal@esa-logistics.eu