Špeciálne prepravy

ESA LOGISTIKA zaisťuje špeciálne prepravy v rámci Projektovej logistiky, ale aj ako jednotlivé prepravné projekty vyžadujúce zvláštnu starostlivosť zodpovedajúcu rozmerom, váhe, citlivosti a hodnote prepravovaného nákladu.

Projekty uskutočňované v rámci špeciálnych prepráv zahŕňajú prepravu najmä nadrozmerných nákladov po ceste, železnici, mori alebo riečnych vodných cestách, manipuláciu v prístave, administratívne úkony pre dovoz a vývoz, nakládku a vykládku v koncových destináciách, prípadne využitie Ro-Ro (lodná preprava celých vozidiel), a mnoho ďalších dôležitých úkonov. Každý prípad si vyžaduje iný druh prípravy, riadenia aj realizácie a výber najvhodnejšieho spôsobu prepravy vrátane ich kombinácií.

V rámci služby špeciálne prepravy ESA LOGISTIKA organizuje nielen nadrozmerné prepravy, ale aj iné vysoko rizikové a špeciálne nákladné transporty. Realizačný a prípravný tím je zloženým z profesionálov a skúsených špecialistov ESA LOGISTIKA.

Okrem vlastných dopravy nákladu je samozrejmosťou, naplánovanie trasy podľa parametrov nákladu, overenie aktuálnej priechodnosti trasy, navrhnutie vhodného prepravného obalu, realizácia balenia nákladu pre jeho ochranu počas prepravy, asistencia pri štarte zákazky, odborný dozor a sprevádzanie po celej trase, dodržanie časového harmonogramu a zaistenie bezpečnosti pracovníkov aj tovar počas prepravy aj počas všetkých manipuláciou. Špeciálne dopravné riešenie zabezpečujeme aj ako subdodávky pre iné dopravné spoločnosti, zaoberajúce sa nadrozmernými prepravou.

Špeciálne prepravy – často využívané súčasti a atribúty týchto služieb:

letecká, námorná a železničná doprava

prístavné služby (manipulácia, skladovanie a špeciálne služby podľa charakteru nákladu)

vnútrozemská vodná doprava

cestná preprava nadmerného nákladu

odborný dohľad vrátane súhrnnych správ

import / export systému „od dverí k dverám“, alebo inak podľa potrieb zákazníka

poistenie nákladu a ďalších možných rizík špeciálne prepravy

ďalšie služby podľa požiadaviek klienta, alebo charakteru prepravovaného nákladu

globálne možnosti špeciálnych prepráv v spolupráci so spoločnosťou LOGISTEED, Ltd.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Ingrid Domoráková

Mob.:  +421 908 768 833
Email:  Domorakova.Ingrid@esa-logistics.eu