blank

Špeciálne prepravy

ESA LOGISTIKA zaisťuje špeciálne prepravy v rámci Projektovej logistiky, ale aj ako jednotlivé prepravné projekty vyžadujúce zvláštnu starostlivosť zodpovedajúcu rozmerom, váhe, citlivosti a hodnote prepravovaného nákladu.

Projekty uskutočňované v rámci špeciálnych prepráv zahŕňajú prepravu najmä nadrozmerných nákladov po ceste, železnici, mori alebo riečnych vodných cestách, manipuláciu v prístave, administratívne úkony pre dovoz a vývoz, nakládku a vykládku v koncových destináciách, prípadne využitie Ro-Ro (lodná preprava celých vozidiel), a mnoho ďalších dôležitých úkonov. Každý prípad si vyžaduje iný druh prípravy, riadenia aj realizácie a výber najvhodnejšieho spôsobu prepravy vrátane ich kombinácií.

V rámci služby Špeciálne prepravy ESA LOGISTIKA organizuje nielen nadrozmerné prepravy, ale aj iné vysoko rizikové a špeciálne nákladné transporty. Realizačný a prípravný tím je zložený z profesionálov a skúsených špecialistov ESA LOGISTIKA. Okrem vlastných dopravných služieb je samozrejmosťou asistencia pri štarte zákazky, VAS, odborný dozor po celej trase, dodržanie časového harmonogramu a zaistenie bezpečnosti pracovníkov aj tovaru.

blank
blank

letecká, námorná a železničná doprava

blank

prístavné služby (manipulácia, skladovanie a špeciálne služby podľa charakteru nákladu)

blank

vnútrozemská vodná doprava

blank

cestná preprava nadmerného nákladu

blank

odborný dohľad vrátane súhrnnych správ

blank

import / export systému „od dverí k dverám“, alebo inak podľa potrieb zákazníka

blank

poistenie nákladu

blank

globálne možnosti prepravy, sieť Hitachi Transport System

blank
blank

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Ingrid Domoráková

Mob.:  +421 908 768 833
Email:  Domorakova.Ingrid@esa-logistics.eu