blank

Špeciálne prepravy

ESA LOGISTIKA zaisťuje špeciálne prepravy v rámci Projektovej logistiky, ale aj ako jednotlivé prepravné projekty vyžadujúce zvláštnu starostlivosť zodpovedajúcu rozmerom, váhe, citlivosti a hodnote prepravovaného nákladu.

Projekty uskutočňované v rámci špeciálnych prepráv zahŕňajú prepravu najmä nadrozmerných nákladov po ceste, železnici, mori alebo riečnych vodných cestách, manipuláciu v prístave, administratívne úkony pre dovoz a vývoz, nakládku a vykládku v koncových destináciách, prípadne využitie Ro-Ro (lodná preprava celých vozidiel), a mnoho ďalších dôležitých úkonov. Každý prípad si vyžaduje iný druh prípravy, riadenia aj realizácie a výber najvhodnejšieho spôsobu prepravy vrátane ich kombinácií.

V rámci služby špeciálne prepravy ESA LOGISTIKA organizuje nielen nadrozmerné prepravy, ale aj iné vysoko rizikové a špeciálne nákladné transporty. Realizačný a prípravný tím je zloženým z profesionálov a skúsených špecialistov ESA LOGISTIKA.

Okrem vlastných dopravy nákladu je samozrejmosťou, naplánovanie trasy podľa parametrov nákladu, overenie aktuálnej priechodnosti trasy, navrhnutie vhodného prepravného obalu, realizácia balenia nákladu pre jeho ochranu počas prepravy, asistencia pri štarte zákazky, odborný dozor a sprevádzanie po celej trase, dodržanie časového harmonogramu a zaistenie bezpečnosti pracovníkov aj tovar počas prepravy aj počas všetkých manipuláciou. Špeciálne dopravné riešenie zabezpečujeme aj ako subdodávky pre iné dopravné spoločnosti, zaoberajúce sa nadrozmernými prepravou.

blank

Špeciálne prepravy – často využívané súčasti a atribúty týchto služieb:

blank

letecká, námorná a železničná doprava

blank

prístavné služby (manipulácia, skladovanie a špeciálne služby podľa charakteru nákladu)

blank

vnútrozemská vodná doprava

blank

cestná preprava nadmerného nákladu

blank

odborný dohľad vrátane súhrnnych správ

blank

import / export systému „od dverí k dverám“, alebo inak podľa potrieb zákazníka

blank

poistenie nákladu a ďalších možných rizík špeciálne prepravy

blank

ďalšie služby podľa požiadaviek klienta, alebo charakteru prepravovaného nákladu

blank

globálne možnosti prepravy, sieť Hitachi Transport System

blank
blank

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Ingrid Domoráková

Mob.:  +421 908 768 833
Email:  Domorakova.Ingrid@esa-logistics.eu