Transport specjalny

Transport specjalny to usługa realizowana w ramach logistyki projektowej, kiedy wymagana jest szczególna dbałość o ładunek z uwagi na jego wielkość, wagę, wrażliwość czy wartość.

Transport specjalny to usługa, której zakres obejmuje w szczególności transport ponadgabarytowy (transporty drogowe, kolejowe, morskie czy realizowane śródlądową siecią rzeczną), operacje przeładunków w portach, obsługę administracyjną w zakresie importu i eksportu, załadunek i rozładunek (Ro-Ro, Lo-Lo i inne specjalistyczne technologie przeładunkowe). Każdy projekt ma inną specyfikę i wymaga różnego systemu zarządzania, przygotowań czy środków transportu.

W ramach usługi transportu specjalnego, obsługujemy transport ponadnormatywny oraz dostawę ładunków wysokiego ryzyka czy towarów specjalnych. Nad procesem przygotowań i realizacji czuwa grupa doświadczonych specjalistów ESA logistika, która dba o dokładne zaplanowanie i realizację dostaw. Poza świadczonymi przez nas usługami transportu, oferujemy także pomoc w postaci usług wartości dodanych (VAS), ekspercki nadzór oraz sporządzenie kompleksowego studium wykonalności transportu dla realizacji dostaw inwestycyjnych.

Transport specjalny, logistyka projektowa

Obsługa logistyczna w modelu "door-to-door"

Nadzór ekspercki, przygotowanie raportów

Obsługa portowa (przeładunek, składowanie, usługi wartości dodanej zależne od specyfiki towaru)

Transport śródlądowy

Transport lotniczy, morski i kolejowy

Transport drogowy

Globalne opcje transportu specjalnego we współpracy z LOGISTEED.

Transport specjalny, dostawa ładunku ponadgabarytowego wagonem kolejowym
Transport specjalny, przeładunek w porcie, statki z ładunkami

Usługi project cargo są wykorzystywane przez wielu klientów z sektora magazynowego, czy w ramach realizowanych przez nas usług dystrybucji, celnych lub VAS. W ramach globalnej sieci logistycznej LOGISTEED wdrażamy globalne rozwiązania dla transportu specjalnego.

Szukasz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Adres: ESA logistika Polska Sp. z o.o.
Toszecka 25b, 44-102 Gliwice
Inne adresy oddziałów ESA logistika

Andrzej Kubiak
Business Development Manager

tel.:  +48 502 914 871
Email:  kubiak.andrzej@esa-logistics.eu

Marek Elias
Coordinator of Heavy Cargo Project

tel.:  +48 505 572 481
Email: elias.marek@esa-logistics.eu