Speciální přepravy

ESA logistika zajišťuje speciální přepravy v rámci Projektové logistiky, ale i jako jednotlivé přepravní projekty vyžadující zvláštní péči odpovídající rozměrům, váze, citlivosti a hodnotě přepravovaného nákladu.

Projekty uskutečňované v rámci speciálních přeprav zahrnují přepravu zejména nadrozměrných nákladů po silnici, železnici, moři nebo říčních vodních cestách, manipulace v přístavu, administrativní úkony pro dovoz a vývoz, nakládku a vykládku v koncových destinacích, případně využití Ro-Ro (lodní přeprava celých vozidel), a mnoho dalších důležitých úkonů. Každý případ vyžaduje jiný druh přípravy, řízení i realizace a výběr nejvhodnějšího způsobu přepravy včetně jejich kombinací.

V rámci služby Speciální přepravy ESA logistika organizuje nejen nadrozměrné přepravy, ale i jiné vysoce rizikové a speciální nákladní transporty.

Realizační a přípravný tým je složeným z profesionálů a zkušených specialistů ESA logistika.
Kromě vlastních dopravy nákladu je samozřejmostí, naplánování trasy dle parametrů nákladu, ověření aktuální průchodnosti trasy, navržení vhodného přepravního obalu, realizace balení nákladu pro jeho ochranu během přepravy, asistence u startu zakázky,  odborný dozor a doprovod po celé trase, dodržení časového harmonogramu a zajištění bezpečnosti pracovníků i zboží během přepravy i během všech manipulací.
Speciální dopravní řešení zajišťujeme i jako subdodávky pro jiné dopravní společnosti, zabývající se nadrozměrnými přepravami.

Speciální přepravy - silniční nadrozměrný náklad na speciálním podvalníku. Zajišťování nákladu na vozidle před odjezdem.

Speciální přepravy – často využívané součásti a atributy těchto služeb:

letecká, námořní a železniční doprava

přístavní služby (manipulace, skladování a speciální služby dle charakteru nákladu)

vnitrozemská vodní doprava

silniční přeprava nadměrného nákladu

odborný dohled včetně souhrnných zpráv

import / export systémem „od dveří ke dveřím“, nebo jinak dle potřeb zákazníka

pojištění nákladu a dalších možných rizik speciální přepravy

globální možnosti speciálních přeprav ve spolupráci s LOGISTEED, Ltd.

další služby dle požadavků klienta, nebo charakteru přepravovaného nákladu

Speciální přepravy ESA logistika - přeprava modulu pro  elekrárnu za pomocí speciálních železničních vagónů Schnabel, zaměstnanci, výstavba na zelené louce,
Speciální přepravy - námořní přepravy ESA logistika, manipulace s nadrozměrným nákladem v přístavu - přeložení na železniční vagóny pomocí přístavních jeřábů.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA s.r.o. , Oldřichova 158, 272 03  Kladno
Ostatní kontakty společnosti ESA logistika

Michal Fecko
Key Account Manager

Tel.:   +420 724 938 822      
Email:  fecko.michal@esa-logistics.eu