Celní služby – jak postupovat

Chcete-li využívat celní služby oddělení celní deklarace ESA logistika, níže naleznete návod jak postupovat a jaké dokumenty a podklady budou třeba k úspěšnému a rychlému řešení.

Pro řešení a konzultace jsme Vám k dispozici na níže uvedených telefonických nebo mailových kontaktech.
V případě, že řešení celní služby vyžaduje Vaši osobní návštěvu v kanceláři naší deklarace (minimálně za účelem podpisu smluv, plných mocí a předání originálů dokladů k zásilce), prosíme, schůzku si dohodněte předem. Eliminujete tak čekání a deklarant má větší prostor se Vašemu případu a dotazům věnovat, tj. naplánovat si na Vaši záležitost potřebný časový prostor.

1. Základní dokumenty potřebné k uzavření smlouvy o celních službách:

 • příkazní nebo komisionářská smlouva (poskytuje ESA s.r.o)
 • plná moc (je součástí příkazní nebo komisionářské smlouvy)
 • výpis z obchodního rejstříku příkazníka nebo komitenta
 • osvědčení o DIČ
 • osvědčení o EORI *

* Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie. EORI může být přiděleno pouze hospodářskému subjektu s právní subjektivitou. O přidělení čísla EORI si hospodářský subjekt požádá v tom členském státě EU, v němž má své sídlo. V České republice jsou čísla EORI přidělována na všech celních úřadech, resp. registrace je prováděna všemi celními úřady, a to bez ohledu na místní příslušnost (adresu sídla nebo bydliště) hospodářského subjektu. Postup pro registraci EORI.

Celní deklarace pohled do celního skladu. Pracovník celního skladu provádí kontrolu uloženého materiálu.

2. Podklady, které je nutné předložit vždy a u všech typů prohlášení (celní služby pro vývoz a dovoz):

 • faktury, případně další související dokumenty (dodací listy, ložné listy, nákladové listy, popř. proforma faktury ), vždy s uvedením dodací podmínky
 • další obchodní dokumenty vázající se ke zboží (CMR- silniční doprava , Bill Of Lading-námořní doprava , AirWaybill-letecká doprava )
 • důkazy preferenčního původu a statusu – originál certifikátu EUR.1 , A.TR (A.TR slouží výhradně v rámci obchodu Tureckem a EU)
Celní sklad jako součást celní deklarace s pracovníkem a převážením zboží k vychystání.

3. Podklady, které jsou nutné pro celní služby v souvislosti s dovozem zboží:

 • dokumenty a údaje o přímých nákladech, které ovlivňují skutečnou cenu zboží, které vznikly v souvislosti s pořízením zboží mimo území EU a které poskytují důkaz především o: nákladech na přepravu zboží, manipulaci a pojištění zboží a to po místo, kde zboží vstupuje na území EU (např. fakturu za dopravu ze země odeslání, prohlášení dopravce o nákladech) 
 • Tranzitní doprovodný doklad (T1)
Celní deklarace pohled do celního skladu. Pracovník celního skladu provádí kontrolu uloženého materiálu.

4. Podklady, které jsou nutné pro celní služby v souvislosti s vývozem zboží:

 • celní úřad výstupu z EU (kde zboží opouští EU)
 • SPZ a imatrikulaci dopravního prostředku (např. 1AA 2222 , CZ)
 • náklady na dopravu zboží (v případě, kdy dopravu nezajišťuje společnost ESA s.r.o.)
  TÚ = tuzemský úsek, EU = úsek mezi hranicemi EU a hranicemi ČR, ZÚ = zahraniční úsek mimo EU až po její hranice
Celní deklarace pohled do celního skladu. Pracovník celního skladu provádí kontrolu uloženého materiálu.

Kanceláře celní deklarace ESA logistika:

Kladno 27201, ul. Milady Horákové 227 (pro Středočeský a Ústecký kraj)

Říčany – Jažlovice 251 01, Na Dlouhém 90

Brno – Modřice 66 442, Evropská 886

Ostrava 718 00, Lihovarská 692/40C

Celní služby využívá řada zákazníků ESA logistika ve spojení s dopravními a skladovými službami včetně VAS.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás!


Ostatní kontakty společnosti ESA logistika

Gabriela Bystrá
Supervisor of Customs Declaration

Mobil: +420 702 297 975
E-mail: bystra.gabriela@esa-logistics.eu

Karolína Pekrtová
Referent celní deklarace

Tel.: +420 314 006 447
Mobil: +420 607 089 802
E-mail: pekrtova.karolina@esa-logistics.eu