blank

Železničná doprava

Železničná doprava patrí nenahraditeľne do dopravných riešení ESA LOGISTIKA. Pre tovar nevyžadujúci expresnú prepravu a menej senzitívny tovar je železničná doprava efektívnym a ekologickým riešením.

ESA LOGISTIKA ponúka kontajnerovú železničnú prepravu z pobaltských prístavov na trh strednej a východnej Európy a takisto manipuláciu kontajnerov do medzinárodných dodávateľských reťazcov. Jedným z prioritných projektov a smerov, ktoré vyvíjame v rámci štruktúry ESA, je železničné spojenie medzi Európou a vzdialeným východom, predovšetkým Čínou.

blank

  Vďaka spolupráci s globálnou logistickou sieťou Hitachi Transport System Group  riadime celý dodávateľský reťazec v projekte New Silk Road, čo znamená, že preprava door-to-door je našim štandardom vďaka dokonalému prevádzkovému spojeniu s ďalšími spoločnosťami podielajúcimi sa na tejto doprave.


Ďalšim dôležitým smerom a trhom, ktorý je predmetom nášho záujmu, sú železničné spoje medzi prístavom Pireus a destináciami v strednej a východnej Európe.

Služby železničnej dopravy využíva mnoho zákazníkov ESA LOGISTIKA v kombinácii s colnými a skladovými službami vrátane VAS.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Ingrid Domoráková

Mob.:  +421 908 768 833
Email:  Domorakova.Ingrid@esa-logistics.eu