Železničná doprava

Železničná doprava patrí nenahraditeľne do dopravných riešení ESA LOGISTIKA. Pre tovar nevyžadujúci expresnú prepravu a menej senzitívny tovar je železničná doprava efektívnym a ekologickým riešením.

ESA LOGISTIKA ponúka kontajnerovú železničnú prepravu z pobaltských prístavov na trh strednej a východnej Európy a takisto manipuláciu kontajnerov do medzinárodných dodávateľských reťazcov. Železničná doprava je jedným našich z prioritných projektov. Medzi najnovšie služby, ktoré sme vyvinuli v rámci spoločnosti ESA logistika, je železničné spojenie medzi Európou a vzdialeným východom, predovšetkým Čínou.

Železničná doprava medzi Európou a Áziou.

Sme súčasťou globálnej logistickej spoločnosti LOGISTEED, Ltd. a to nám napomáha v riadení celého dodávateľského reťazca v rámci projektu New Silk Road.
Preprava door-to-door je naším štandardom vďaka dokonalému prevádzkovému spojeniu s ďalšími spoločnosťami podieľajúcimi sa na tejto doprave vrátane dopravy tovaru z miesta určenia a finálnej distribúcii ku koncovým zákazníkom. Železničné spojenie medzi Európou a Áziou predstavuje rozumný kompromis medzi cenou a dĺžkou trvania prepravy oproti leteckej alebo námornej doprave.

Železničné prepravy z južnej Európy.

Ďalším dôležitým smerom a trhom, ktorý je predmetom nášho záujmu, železničné spoje medzi juhom Európy prístavom Pireus a destináciami v strednej a východnej Európe. Sme schopní organizovať obojsmerné železničné prepravy aj z ďalších prístavov napr. z Terstu alebo niektorých prístavov v Turecku.

Železnice a doprava nadrozmerných nákladov.

Železničná doprava je dôležitou súčasťou služieb projektovej logistiky. Umožňujú s využitím špeciálnej železničnej techniky prepravy nadrozmerných nákladov v mnohých prípadoch efektívnejšie, bezpečnejšie a predvídateľnejšie v porovnaní s ďalšími spôsobmi dopravy.

Služby železničnej dopravy využíva mnoho zákazníkov ESA LOGISTIKA v kombinácii s colnými a skladovými službami vrátane VAS.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Ingrid Domoráková

Mob.:  +421 908 768 833
Email:  Domorakova.Ingrid@esa-logistics.eu