blank

Služby leteckej a námornej prepravy

ESA LOGISTIKA ponúka komplexný servis leteckej a námornej prepravy ako súčasť globálnej špedície. Naše služby zahrňujú hlavné obchodné trasy aj menej frekventované destinácie. Spolupracujeme s významnými leteckými spoločnosťami, námornými spoločnosťami, cargo agentmi a využívame globálnú dopravnú sieť Hitachi Transport System Group rovnako tak ako nezávislú sieť agentov.

ESA LOGISTIKA je registrovaným členom IATA s prístupom CASS a rovnako tak je registrovaným zasielateľom prístavov.

blank

Subdodávatelia ESA LOGISTIKA sú vyberaní podľa princípu „najvyššia kvalita a efektivita služieb pre našich zákazníkov“. Colné služby na letiskách a námorných termináloch sú poskytované v plnom rozsahu, vrátane zjednodušeného postupu vo vybraných lokalitách prostredníctvom certifikovaných colných zástupcov. To je dôvod rýchleho odbavenia a doručenia tovaru do cieľových destinácií. 

Vďaka dopravnej dostupnosti nemeckých námorných prístavov a ​​letísk má ESA LOGISTIKA k dispozícii plnú prevádzkovú a colnú službu prostredníctvom našej pobočky Hitachi Transport System Germany, ďalej aj na letiskách v Prahe, Varšave a Bratislave.

V rámci služieb v oblasti leteckej a námornej prepravy  ESA LOGISTIKA ponúka door/port to port/door služby podľa požiadavok našich zákazníkov. Zákazníci sa môžu spoľahnúť na  podporu, ktorá im zaistí logistické služby  za priaznivé ceny a takisto plnú informovanosť a poradenstvo skúseného prevádzkového a obchodného tímu.

Služby leteckej a námornej prepravy využíva mnoho zákazníkov ESA LOGISTIKA v kombinácii s VAS.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Ingrid Domoráková

Mob.:  +421 908 768 833
Email:  Domorakova.Ingrid@esa-logistics.eu