Služby leteckej a námornej prepravy

Letecká a námorná doprava je ponúkaná spoločnosťou ESA LOGISTIKA ako komplexný servis leteckých a námorných prepráv v kombinácii s ďalšími druhmi dopravy a to všetko ako súčast globálnej špedície. Naše služby zahrňujú hlavné obchodné trasy aj menej frekventované destinácie. Spolupracujeme s významnými leteckými spoločnosťami, námornými spoločnosťami, cargo agentmi a využívame globálne dopravné siete, rovnako tak ako nezávislé siete agentov.

ESA LOGISTIKA je registrovaným členom IATA s prístupom CASS a rovnako tak je registrovaným zasielateľom prístavov. Naši pracovníci majú s týmito druhmi prepráv rozsiahle skúsenosti.

To je dôvod prečo môže byť letecká a námorná doprava ponúkaná s vysokou efektivitou pre zákazníka. 

Subdodávatelia ESA LOGISTIKA sú vyberaní podľa princípu „najvyššia kvalita a efektivita služieb pre našich zákazníkov“. Colné služby na letiskách a námorných termináloch sú poskytované v plnom rozsahu, vrátane zjednodušeného postupu vo vybraných lokalitách prostredníctvom certifikovaných colných zástupcov. To je dôvod rýchleho odbavenia a doručenia tovaru do cieľových destinácií. 

Vďaka dopravnej dostupnosti nemeckých námorných prístavov a letísk má ESA logistika k dispozícii plnú prevádzkovú a colnú službu v týchto destináciách, ďalej potom na letiskách v Prahe, Varšave a Bratislave.

V rámci služieb v oblasti leteckej a námornej prepravy  ESA LOGISTIKA ponúka door/port to port/door služby podľa požiadavok našich zákazníkov. Zákazníci sa môžu spoľahnúť na  podporu, ktorá im zaistí logistické služby  za priaznivé ceny a takisto plnú informovanosť a poradenstvo skúseného prevádzkového a obchodného tímu.

Letecká a námorná doprava je využívaná mnohými zákazníkmi ESA LOGISTIKA aj v spojení s balením a úpravami tovaru VAS.

ESA LOGISTIKA je členom globálnej logistickej spoločnosti LOGISTEED, Ltd. a je tak schopná efektívne realizovať letecké i lodné prepravy v rámci celého sveta.

Máte záujem o naše služby v oblasti leteckej a námornej dopravy?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Ingrid Domoráková

Mob.:  +421 908 768 833
Email:  Domorakova.Ingrid@esa-logistics.eu