Cestná doprava

Cestná doprava v Európe a tuzemsku je jednou z hlavných služieb našej spoločnosti. ESA LOGISTIKA zaisťuje konvenčné aj expresné prepravy, a to vrátane dokládok, vysokoobjemových aj nadrozmerných prepráv a dopravy tovaru s vysokou hodnotou.

ESA LOGISTIKA využíva 260 vlastných vozidiel a prostredníctvom špedičných služieb môže svoju kapacitu zvýšiť na viac ako 700 vozidiel denne.

Spoločnosť ESA LOGISTIKA spĺňa predpoklady na zvládnutie projektov pre prepravy veľkých objemov so značnými sezónnymi výkyvmi. Je špecialistom na prepravy potravín v chladenom a suchom režime, retail logistiku, prepravy stavebnín a ďalšieho tovaru vrátane ADR prepráv.

Cestná doprava je zabezpečovaná moderným vozovým parkom, ktorý je z podstatnej časti zložený z vozidiel spĺňajúcich normu Euro VI (97 %). Vozidla ESA LOGISTIKA sú vybavené satelitnou navigáciou a umožňujú komunikáciu s vodičmi po niekoľkých dátových a hlasových kanáloch, čo umožňuje pružne reagovať na aktuálnu potrebu zákazníka, zmenu dispozície vrátane dopravnej situácie.

Cestná doprava – celovozové prepravy /FTL/

Celovozové prepravy (FTL) zaisťuje ESA LOGISTIKA v rámci EU a mimo nej, a to vrátane prepráv chladeného tovaru alebo tovaru v režime ADR. Firma ponúka aj prevoz v režime Just in Time s vysokou mierou spoľahlivosti a presnosti dojazdov do časových okien.

 • komplexné pokrytie celej SR
 • prepravy po celej EU / západná aj východná / aj mimo EU – export/import
 • prepravy suchého a chladeného tovaru, prepravy v režimu ADR
 • moderný vozový park spĺňajúci normy EURO VI
 • dojazdy do časových okien – v režime JIT
 • avizácia prepráv na žiadosť zákazníka príjemcovi tovaru
 • dlhoročné skúsenosti s prepravou rôznych komodít a znalosť regiónu
 • spolupráca s preverenými partnermi

Cestná doprava: dokládky a zberná služba /LTL/

V rámci dokládky a zbernej služby (LTL) ponúka ESA LOGISTIKA prepravu zásielok už od objemu jednej palety. V SR je štandardom doručenie tovaru do 24 hodín od objednania, v krajinách EU 3-4 dni podľa požiadavok zákazníka. Aj pre dokládku a zbernú službu ponúka ESA LOGISTIKA monitoring prepravovaných zásielok.

 • rozvoz tovaru do 24 hodín od objednania v SR
 • doručenie tovaru 3-4 dni po EU podľa požiadavok zákazníka
 • monitoring prepráv
 • minimálna veľkosť – 1 paleta

Cestná doprava: administratíva a reporting v dopravných riešeniach

V prípade záujmu zaisťuje ESA LOGISTIKA pre klienta aj služby administratívy a reportingu. Tie spočívajú v dennom routingu rozvozov v optimalizačnom plánovači trás, v scanovaní a elektronickej archivácii dokladov a pre zákazníkov v SR a ČR je možné zaistiť aj výber hotovosti a následnú administratívu. Štandardom je pravidelné vyhodnocovanie KPI a reporting fyzikálnych parametrov prepravy. Pre zjednodušenie komunikácie so zákazníkmi ESA LOGISTIKA servisu používa zákaznícky portál a zákaznícky dátový interface na kľúč.

 • denný routing rozvozov v modernom optimalizačnom plánovači trás
 • scanovanie a elektronická archivácia dokladov
 • výber hotovosti v SR a ČR
 • odvody hotovosti a následná administratíva v SR a ČR
 • pravidelné vyhodnocovanie KPI – prehľad realizovaných prepráv vrátane detailov podľa požiadavok zákazníka, prípadne iné podklady vo vzťahu k realizovaným prepravám pre zákazníka
 • reporting fyzikálnych parametrov podľa potrieb zákazníka
 • plánovanie trás na území celej Európy moderným optimalizačným SW Plantour, sledovanie vozidiel, činnosti vodičov vďaka satelitnej navigácii TomTom Telematics a TMS CarLo
 • zákaznícky portál pre vytváranie objednávok, reporting prepráv, nahliadnutie na scany dokumentov k preprave (DL/CMR)
 • zákaznícky dátový interface na kľúč (API)

Cestná doprava je využívaná mnohými zákazníkmi ESA LOGISTIKA v kombinácii so skladovými, distribučnými a colnými službami vrátane VAS.

ESA LOGISTIKA je členom globálnej logistickej spoločnosti LOGISTEED, Ltd., čo umožňuje poskytovať cestnú kamiónovú dopravu nielen v rámci Európy, ale aj na ďalších kontinentoch.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa:
ESA LOGISTIKA s.r.o., Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec

Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Ing. Ingrid Domoráková

Mob.:   +421 908 768 833
Email:  Domorakova.Ingrid@esa-logistics.eu