blank

Kamionová doprava

Kamionová doprava zajišťovaná ESA logistika zahrnuje konvenční i expresní přepravy, včetně dokládek, vysokoobjemových i nadrozměrných přeprav a dopravy zboží s vysokou hodnotou v Evropě a tuzemsku. 

ESA logistika využívá v kamionové dopravě 260 vlastních vozidel a prostřednictvím spedičních služeb může svou kapacitu zvýšit na více než 700 vozidel denně.

Společnost ESA logistika splňuje předpoklady pro zvládnutí projektů pro přepravy velkých objemů se značnými  sezónními výkyvy. Je specialistou na silniční přepravy potravin v chlazeném i suchém režimu, retail logistiku, přepravy stavebnin a dalšího zboží včetně ADR přeprav.

Moderní vozový park kamionové dopravy je z podstatné části složený z vozidel plnících normu Euro VI. Vozidla ESA logistika jsou vybavena satelitní navigací a umožňují komunikaci s řidiči po několika datových a hlasových kanálech, což poskytuje možnost pružně reagovat na aktuální potřebu zákazníka, změny dispozic včetně dopravní situace.

Kamionová doprava patří mezi klíčové logistické služby ESA logistika a je nedílnou součástí komplexních logistických řešení Green 3PL.

Kamionová doprava využívá velkokapacitní nákladní vozy pro úsporu PHM a personálu. Na obrázku sólový nákladní tahač a přivěšeným návěsem.

Kamionová doprava – celovozové přepravy / FTL /

 • komplexní dopravní pokrytí ČR, SK a PL
 • přepravy po celé EU / západní i východní / i mimo EU – export/import
 • přepravy suchého i chlazeného zboží, přepravy v režimu ADR
 • moderní vozový park splňující normy EURO V a zejména EURO VI
 • vozový park šetrný k životnímu prostředí – vozidla s pohonem na CNG
 • dojezdy do časových oken – v režimu JIT
 • avizace kamionových přeprav na žádost zákazníka příjemci zboží
 • dlouholeté zkušenosti s přepravou různých komodit a znalost regionu
 • spolupráce s prověřenými partnery
Součástí kamionové dopravy je i sběrná služba, která vyžaduje vozy různých velikostí. Na obrázku kamion ESA logistika ve srovnání s malým distribučním vozidlem.

Dokládky a sběrná služba /LTL/ v kamionové dopravě

 • rozvoz zboží do 24 hodin od objednání v ČR, SK a PL
 • doručení zboží do 3-4 dnů v EU dle požadavků zákazníka
 • monitoring všech přeprav v kaminové dopravě
 • minimální množství (velikost) – 1 paleta
Kamionová doprava vyžaduje i pracovníky v administrativě, na obrázku dispečer v kanceláři, řídící silniční přepravy pomocí softwérového systému TMA.

Administrace a reporting v kamionové dopravě

 • denní routing rozvozů v moderním optimalizačním plánovači tras
 • scanování a elektronická archivace dokladů
 • výběr cash v ČR a SR
 • odvody cash a následná administrace v ČR a SR
 • pravidelné vyhodnocování KPI – přehled realizovaných silničních přeprav včetně detailů dle požadavků zákazníka, případně jiné podklady ve vztahu k realizovaným přepravám pro zákazníka
 • reporting fyzikálních parametrů dle potřeb zákazníka
 • plánování tras na území celé Evropy moderním optimalizačním SW Map&Guide sledování vozidel, činností řidičů díky satelitní navigaci Tom Tom Telematics
 • zákaznický portál pro vytváření objednávek, reporting přeprav, nahlížení na scany dokumentů k přepravě (DL/CMR)
 • zákaznický datový interface na klíč

Kamionová doprava je využívána řadou zákazníků ESA logistika ve spojení s skladovými, distribučními a celními službami včetně VAS.

Více informací o možnostech kamionové dopravy v Evropě a v dalších částech světa ve spolupráci s Hitachi Transport System naleznete zde.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA s.r.o. , Oldřichova 158, 272 03  Kladno
Ostatní kontakty společnosti ESA logistika

Petr Jirotka
vnitrostátní kamionová doprava

Mobil: +420 608 080 565
E-mail: jirotka.petr@esa-logistics.eu

Ondřej Hampl
zahraniční kamionová doprava

Telefon: +420 602 572 426
Mobil: +420 602 572 426
Email: hampl.ondrej@esa-logistics.eu