Oblastný spolok SČK v Kladne usporiadal v spolupráci s Hasičským záchranným zborom a Mestskou políciou v Kladne po povodniach v júni zbierku nábytku a elektrospotrebičov pre rodiny postihnuté povodňami v obci Křešice. SČK oslovil aj našu spoločnosť s prosbou o zabezpečenie prepravy zbierky do tejto obce. Boli sme jedinou spoločnosťou, ktorá ponúkla odvoz úplne zadarmo. Na prepravu bolo použité šesťtonovej solo vozidlo s hydraulickým čelom. Napriek tomu, že sa celá akcia pretiahla viac, než bolo pôvodne avizované, veľmi radi sme pomohli. Osobne nám poďakovala riaditeľka SČK Kladno, pani Stanislava Klicmanová-Maříková.

Zamestnanci ESA tiež usporiadali peňažné zbierku na pomoc obci Zálezlice na Mělnicku, ktorý bola veľmi ťažko zasiahnutá júnovými povodňami.

Behom dvoch dní sa vybrala suma presahujúca 14.000 Sk a ďalšie vecné dary, všetko od našich zamestnancov.
Za vyzbierané peniaze sme nakúpili pracie prášky, aviváže, kýble, metly, mopy, vrecia na odpadky, balenú pitnú vodu, čistiace prostriedky a ďalšie veci, ktoré občanom Zálezlic pomohli vzpomatovat sa z povodní.
Kolegovia ďakujeme za Vašu pomoc