Oblastní spolek ČČK v Kladně uspořádal ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem a Městskou policií v Kladně po povodních v červnu sbírku nábytku a elektrospotřebičů pro rodiny postižené povodní v obci Křešice. ČČK oslovil také naši společnost s prosbou o zajištění přepravy sbírky do této obce. Byli jsme jedinou společností, která nabídla odvoz zcela zdarma. Na přepravu bylo použito šestitunové solo vozidlo s hydraulickým čelem. Přesto, že se celá akce protáhla více, než bylo původně avizováno, velmi rádi jsme pomohli. Osobně nám poděkovala ředitelka ČČK Kladno, paní Stanislava Klicmanová-Maříková.
Zaměstnanci ESA také uspořádali peněžní sbírku na pomoc obci Zálezlice na Mělnicku, který byla velmi těžce zasažena červnovými povodněmi.
Během pouhých dvou dnů se vybrala částka přesahující 14.000 Kč a další věcné dary, vše od našich zaměstnanců.
Za vybrané peníze jsme nakoupili prací prášky, aviváže, kýble, košťata, mopy, pytle na odpadky, balenou pitnou vodu, čistící prostředky a další věci, které občanům Zálezlic pomohli vzpomatovat se z povodní.

Kolegové děkujeme za Vaši pomoc