V máji sme v našom areáli vysadili 55 nových stromčekov.

Naša spoločnosť si uvedomuje akú enviromentálnu záťaž pre našu planétu predstavuje nákladná doprava. Okrem znižovnia emisii prostredníctvom obnovy vozového parku sa znažíme životné prostredie zlepšovať okrem iného aj výsadbou zelene.