Súčasný nedostatok pracovných síl a vyspelé konkurenčné prostredie sú motorom pre inovácie. Dá sa ich dosiahnuť dokonalou organizáciou, hľadaním synergií, neustále preverovanými procesmi za podpory vhodných pokročilých technológií a v neposlednom rade masívnym zapojením IT systémov, vysvetľuje v rozhovore pre portál SystemyLogistiky.cz Roman Pekrt, CEO spoločnosti ESA Logistika.

ESA logistika letos slaví 25 let od svého založení. Kterého úspěchu firmy během její dosavadní existence si ceníte nejvíce? Co se naopak tak úplně nepovedlo?

ESA je na trhu ve skutečnosti déle než 25 let, ale v roce 1992 došlo k legislativnímu založení ESA. Již před tímto rokem ESA poskytovala dopravní služby a podle svého kréda „rosteme se zákazníkem“ reagovala v roce 1993 na potřeby společnosti Procter & Gamble a zřídila své první sklady. Odtud byl již jen krůček ke službám VAS a postupně k dnešnímu širokému portfoliu služeb – komplexní logistice.

Je těžké označit jeden úspěch naší společnosti jako klíčový, bylo jich více, jmenujme některé z nich. Významným okamžikem bylo zařazení ESA do globální logistické sítě vstupem skupiny Hitachi Transport System do společnosti ESA. Získali jsme tím významné spojení se světem, špičkové know-how a finanční stabilitu. Jsme tak schopni uspokojovat globální logistické požadavky našich klientů. Důležitým krokem byl také start logistiky chlazeného zboží a právě ve spolupráci s HTS úspěšné zavedení projektové logistiky, kde máme za sebou již několik významných projektů, například služby spojené s výstavbou elektrárenských celků (Kozienice, Turów a další). Máme radost také z progresivního růstu objemu našich služeb v Polsku a našich polských kolegů. V roce 2016 jsme také obhájili pozici poskytovatele distribučních služeb pro společnost Tesco v ČR a navíc ji rozšířili i pro Slovensko.

Vše, čeho jsme dosáhli, má společné jmenovatele. Patří sem významná prozákaznická orientace, důraz na kvalitu služeb a péče o naše ESA lidi.

Co se nepovedlo? To většinou zůstává doma, ale občas nešly věci podle plánu. Důležité bylo, že jsme si z „neúspěchů“ dokázali odnést ponaučení a zapracovat je do našich procesů, abychom se vyhnuli stejným chybám.

V létě jste otevřeli dva nové sklady, konkrétně v Ostravě a Úžicích severně od Prahy, dohromady letos už čtyři. Plánujete v nejbližší době zprovoznění dalších nových skladových prostor?

Ano, další plány existují, ty nejbližší jsou skladové projekty v Polsku v oblasti Poznaně a Radomi. V ČR připravujeme nový skladový projekt v Brně a ve hře je i nový sklad ve Velké Bíteši.

Kromě ČR působíte také na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Uvažujete o expanzi do dalších zemí?

V nejbližším období se budeme orientovat na zvyšování svého tržního podílu v regionech, ve kterých již působíme. Uplatňujeme koncept ONE ESA, tj. pro zákazníka jsme jedna společnost, nikoliv regionální „zastoupení“. V každé zemi, ve které ESA své služby nabízí, jsou dostupné všechny její služby včetně těch specializovaných, jako je projektová logistika nebo například distribuce chlazeného zboží.

Na letošním fóru LOG-IN jste vystoupil v rámci panelové diskuse o výhodách i úskalích zahraničních investic do budování distribučních center v Česku… K danému tématu se objevují odlišné názory: jaký názor/postoj zastáváte vy?

Česká republika je svojí geografickou polohou předurčena jako logistická křižovatka střední Evropy. Přičteme-li stabilní prostředí v ČR, relativně dostupnou a přijatelně drahou pracovní sílu včetně té zahraniční, máme hlavní důvody, proč vznikala distribuční centra u nás. Současná konjunktura a budování center pro internetové obchody významně ovlivnily cenu práce, která oproti roku 2014 vyrostla o téměř 20 %. Z pohledu logistických společností je zřejmé, že při fixních tříletých a delších kontraktech s klienty má tento nákladový nárůst negativní dopad do marže. Naproti tomu z obecného pohledu růst mezd v celém segmentu dopravy a logistiky v konečném důsledku snižuje nezaměstnanost a pozitivně ovlivňuje domácí spotřebu.

Logistické investice ale nesměřují jen do ČR. Polsko je a bude čím dál větším konkurentem v oblasti logistických služeb, pro levnější pracovní sílu a o 30% nižší náklady na m² skladové plochy, což bude ovlivňovat situaci v budoucnosti.

V čem se podle vás změní oblast logistiky během několika příštích roků? V jaké pozici/roli vidíte společnost ESA logistika řekněme za pět let?

Kvantitativní rozvoj logistiky je přímo spjat s vývojem ekonomiky a tím i výroby. To je známý vzorec, do kterého je třeba dosadit chování trhu v ČR, v Evropě, ale i v globálním pohledu pro příští roky. Pokud bude současný růst pokračovat, lze předpokládat stálý růst objemů, které bude třeba logisticky zpracovat, v opačném případě být připraven na snížení objemů při zachování udržitelnosti služeb, tj. k optimalizaci kapacit a zdrojů.

Kvalitativní vývoj logistiky jednoznačně spěje ke stále vyšší efektivitě. Současný nedostatek pracovních sil a vyspělé konkurenční prostředí jsou motorem pro inovace. Lze jich dosáhnout dokonalou organizací, hledáním synergií, neustále prověřovanými procesy za podpory vhodných pokročilých technologií a v neposlední řadě masivním zapojením IT systémů.

ESA je komplexním poskytovatele logistických služeb. Cílem je realizovat pro zákazníka úplné portfolio služeb. To je náš dlouhodobý cíl.

ESA chce také dále zdokonalovat a rozšiřovat své distribuční systémy pro suché a chlazené zboží. Zajišťovat pohyb a skladování zboží od výrobce až ke koncovému zákazníkovi. Zde je prostor pro množství synergických řešení, příkladem může být city logistika pro velké aglomerace s důrazem na udržitelnost této služby. Například v Praze tento problém řešíme s Magistrátem hl. m. Prahy a společně hledáme nejlepší způsoby, jak zajistit zásobování s co nejmenší zátěží pro okolí. Vzorem nám může být nově otevřený cross-dock ESA pro Bratislavu s kapacitou 800 rolltainerů chlazeného i suchého zboží denně s následnou distribucí.

Uvědomujeme si, že srdcem i hlavou logistiky jsou naši lidé. Budeme i nadále pracovat na zvyšování odborné úrovně našich kolegů v ESA, plnit jejich potřeby tak, aby ESA pro ně byla správnou volbou. Víme, že jejich znalost oboru, odbornost a bohaté zkušenosti jsou zásadní pro poskytování efektivních řešení a kvalitních služeb.

Otázky kladl: David Čapek
Foto: ESA logistika / LOG-IN 2017