V snahe ochrániť našich kolegov v prvej línii sme zaviedli procesy pre ochranu a bezpečnosť ich zdravia.

Z dezinfekcie tých najexponovanejších priestorov v DC ESA Senec sa preto už stala každodenná ranná rutina.

Všetkým kolegom ďakujeme za ich nasadenie a želáme pevné zdravie!