3D prehliadka administratívnej budovy Kladno

Chodba prízemia so vstupmi do kancelárií a zasadacích miestností

Zázemie s kuchynským kútom

Chodba na 1. poschodí so vstupmi do kancelárií a zasadacích miestností

Zasadacia miestnosť „Kyoto“

Sekretariát spoločnosti

Prízemie budovy a schodisko

Prehliadka kancelárie

Schodisko do prvého poschodia budovy

Zasadacia miestnosť „Kladno“

Zasadacia miestnosť „Praha“

Hľadáte ďalšie informácie?

Kontaktujte nás!

Adresa: ESA LOGISTIKA s.r.o. , Diaľničná cesta 12, 903 01  Senec
Ostatné kontakty spoločnosti ESA 

Email: info.sk@esa-logistics.eu
Tel.+421 (2) 20 830 111