ESA logistika Poland úspešne dokončila ďalší inhouse projekt – sklad na zákazku v Radomi. 

Jedná sa už o 2. sklad v poľskom meste Radom. Najnáročnejšia fáza celého projektu bola implementácia špičkového bezpečnostného riešenia a špecializovaných postupov v súlade s vnútornými a vonkajšími pokynmi pre tabakový priemysel. Všetkým kolegom, ktorí na projekte spolupracovali patrí veľká pochvala a poďakovanie.