ESA logistika Poland úspěšně dokončila další in-house projekt – sklad na zakázku v Radomi. Jedná se již o 2. sklad v polském městě Radom. Nejnáročnější fází celého projektu byla implementace špičkového bezpečnostního řešení a specializovaných postupů v souladu s vnitřními a vnějšími pokyny pro tabákový průmysl. Všem kolegům, kteří na projektu spolupracovali patří velká pochvala a poděkování.