Medzi hlavné ciele našej spoločnosti patrí nasledovať technologický pokrok a zavádzať nové techniky do praxe. Preto sme v júni uviedli do prevádzky novú automatizovanú linku pre kolkovanie fliaš s alkoholom.

Jednou zo služieb pridanej hodnoty, ktorú našim zákazníkom ponúkame, je olepovanie tovaru kolkami. Vďaka novej kolkovacej linke dokážeme za hodinu polepiť kolkami takmer 2000 fliaš s alkoholom, čo iste ocenia všetci naši zákazníci.