Spoločnosť ESA LOGISTIKA úspešne zahájila využitie autonómneho dronu pre zrealizovanie inventúry tovaru vo svojom sklade v poľskom meste Radom.

Testovanie sa pripravovalo od jari tohto roka a bolo úspešne zavŕšené komerčným nasadením dronu v septembri. Výsledky potvrdili pôvodné predpoklady o vysokej efektivite dronov v inventúrnom procese. Preukázala sa zhruba osemdesiatpercentná finančná a časová úspora oproti štandardnej inventúre a stopercentná presnosť získaných dát.

Dodávateľom technológie pre experimentálne nasadenie autonomného dronu bola firma Neurospace. Štandardná inventúra 8000 paletových pozícií zabrala dva pracovné dni (každý o dvoch smenách) a vyžiadala si nasadenie 22 pracovníkov so všetkým potrebným vybavením. Využitím jedného autonómneho dronu sa rovnaká inventúra skrátila na šesť hodín za asistencie maximálne dvoch pracovníkov pre zaistenie bezpečnosti. Výsledky inventúry dronom vykazujú 100% presnosť.

Ďalej sa preukázal pozitívny dopad na bezpečnosť práce. Dron je schopný plne autonómneho letu bez zásahu pilota a obmedzuje doteraz rizikovú prácu zamestnancov pri kontrole vysokých regálov z klietok vysokozdvižných vozíkov. Eliminujú sa tak náklady na mimoriadnu prevádzku vysokozdvižnej techniky, na nadčasy zapojených pracovníkov vrátane nákladov na školenia bezpečnosti práce pre prácu vo výškach. „Obrovskou výhodou je, že naprogramovaný autonómny dron môže podnikať úplne samostatné lety vo dne aj v noci, cez víkendy, počas dovoleniek, prípadne už počas naskladňovania tovaru a priebežne pritom reportovať načítané dáta. “ uvádza Rafał Łuczak, IT & Implementation Manager spoločnosti ESA LOGISTIKA. Dron dáta ukladá do excelovskej tabuľky, alebo ich môže priamo zasielať do WMS.