Český červený kríž (ČČK) využil ponuku spoločnosti ESA LOGISTIKA na bezplatnú pomoc projektom pomáhajúcim v boji proti ochoreniu COVID-19 a ESA LOGISTIKA sa tak v apríli zapojila do distribúcie zásielok ČČK. 

Spoločnosť 17. a 20. apríla rozviezla na miesta určenia celkovo 19 paliet čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb určených pre zdravotnícke a sociálne služby prevádzkované neštátnymi zariadeniami. „Nejprve jsme veškerý materiál soustředili u nás v centrálním skladu, kde jsme ho ve spolupráci s pracovníky Českého červeného kříže přeskupili a připravili k rozvozu jeho devíti oblastním sdružením. Tam si vše převzali zástupkyně místních organizací a naši pracovníci ještě na místě pomáhali s manipulací a dotříděním,“ hovorí manažér marketingu spoločnosti ESA LOGISTIKA Jindřich Karas. Zásielky putovali oblastným združeniam ČČK do Berouna, Jihlavy, Klatov, Ostravy, Prahy (dvom organizáciám), Teplic, Zlína, a Znojma.

„Po vzájemné dohodě s Českým červeným křížem bude tato spolupráce pokračovat a naše nabídka samozřejmě trvá i pro další nekomerční projekty, které by jí mohly využít,“ dodáva Jindřich Karas.