Vlastnícku štruktúru spoločnosti v rámci skupiny ESA opúšťajú jej zakladatelia Roman Pekrt a Zdeněk Zahrádka a držiteľom 100% obchodného podielu sa stáva doterajší majoritný vlastník, spoločnosť Hitachi Transport System, Ltd. V súvislosti so zmenou majiteľa dochádza aj k výmene na pozícii generálneho riaditeľa ESA Group. Do tejto pozície je s platnosťou od 17.12.2018 menovaný Marek Cvačka, ktorý od roku 2016 zastával v ESA Group pozíciu Chief Operations Officer. Marek Cvačka sa zároveň stáva prokuristom spoločností ESA s.r.o. a ESA LOGISTIKA s.r.o.