Charitatívny fond zamestnancov ESA a spoločnosť ESA LOGISTIKA venovali Oblastnej nemocnici Kladno finančný dar na nákup prístrojov v hodnote takmer 150 000 Kč. Nová zdravotnícka technika, ktorá nemocnici pomôže k navýšeniu kapacity liečebnej a diagnostickej starostlivosti, bude slúžiť pacientom interného oddelenia. Dar prevzal od zástupcov firmy ESA LOGISTIKA primár interného oddelenia MUDr. Ivo Podpěra za účasti vedenia nemocnice.

Za darované finančné prostriedky bolo možné nakúpiť prístroj umožňujúci vyššie okysličenie krvi, prstové pulzné oxymetre a pomôcky k dychovej rehabilitácii pri postihnutí pľúc po prekonanom ochorení Covid-19. „Uvedené přístroje budou na interním oddělení sloužit pacientům nejen v akutní fázi onemocnění covid-19, ale jsou určeny i pro následnou péči, pokud se jejich stav z nějakého důvodu znovu zhorší,“ opísal využitie primár interného oddelenia MUDr. Ivo Podpěra, ktorý víta obzvlášť zariadenie na neinvazívnu dychovú podporu: „Tento přístroj umožňuje vyhnout se v některých případech intubaci s následnou mechanickou ventilací, což následně výrazně zvyšuje šanci na přežití, zkracuje dobu pobytu pacienta na jednotce intenzivní péče a ulehčuje zdravotníkům velmi náročnou práci.“

„V nastalé situaci jsme se rozhodli pomoci v boji proti koronavirové nákaze a podpořit právě jedno z místních zdravotnických zařízení. Peníze na náš dar z poloviny vybral Charitativní fond zaměstnanců ESA a druhou polovinou přispěla naše společnost ESA logistika. Tímto způsobem pomáháme financovat množství dalších projektů a společně s našimi zaměstnanci spolurozhodujeme o směrování naší pomoci,“ uviedol Managing Director spoločnosti ESA LOGISTIKA Ing. Marek Cvačka a dodal: „V případě podpory kladenské nemocnice bylo rozhodnutí rychlé a jednoznačné. Od začátku jsme dle doporučení primáře interního oddělení věděli, na jaké přístroje budou peníze využity, a že pomohou zachraňovat nejen nemocné s covidem-19.“

Primár interného oddelenia označil tento finančný dar mieriaci do prístrojového vybavenia za krásne gesto: „Je velmi hezké, že firmy i další instituce hledají v době epidemie společné hodnoty a lidé nacházejí způsoby, jak si mohou vzájemně pomoci. Velmi za tuto pomoc děkujeme. Nakoupené přístroje budou co nejdříve uvedeny do provozu.“

Vďačnosť vyjadril aj Ing. Michal Feix, ekonomicko-obchodný riaditeľ Oblastnej nemocnice Kladno: „Osobně si vážím všech, kteří dobrovolně pomáhají. V tomto složitém období velmi děkujeme a jsme vděční za každou pomoc i dary, které nám společnosti i veřejnost poskytují.“

Na fotografii zľava:

Ing. Michal Feix, ekonomicko-obchodný riaditeľ Oblastnej nemocnice Kladno
Ing. Marek Cvačka, Managing Director ESA LOGISTIKA
MUDr. Ivo Podpěra, primár Interního oddelenia Oblastnej nemocnice Kladno
MUDr. Tomáš Heřman, vedúci lekár Internej JIS Oblastnej nemocnice Kladno