ĎAKUJEME všetkým našim zamestnancom, ktorí v týchto dňoch pracujú či už v skladoch alebo doručujú tovar do potravín a drogérií.

Ako logistik poskytujúci služby pre segment rýchlo obrátkového tovaru sme nevyhnutnou súčasťou dodávateľského reťazca pre zabezpečenie zásobovania trhu.

Našich ľudí nemôžeme nechať doma, chránime ich však rúškami, rukavicami a dezinfekčnými prípravkami.